Portal del llogater: espai de drets i empoderament

Penseu en aquest espai com el lloc on trobar assessorament, documents, comentaris i respostes als seus dubtes. Conegui els pocs drets que té a la selva del mercat lliure de lloguer d’aquest país.

¡Perquè vull un projecte de vida estable com llogatera …. em defenso!