Es posible parar una ejecución hipotecaria con incidente de oposición fuera de plazo.

Hará cosa de un mes que nos llegó un vecino, un afectado más por los abusos bancarios, con una ejecución hipotecaria con el plazo pasado para presentar un incidente de oposición. En esta ejecución hipotecaria, aunque ya estaba el caso hecho y casi por perdido hemos logrado de nuevo paralizar la ejecución hipotecaria y por lo tanto, el desahucio.

Utilizamos de nuevo las clausulas abusivas. Y es que aunque estén fuera de plazo y como el TJUE las declaró abusivas en su dia, hace que tengamos una muy buena herramienta para poder parar ejecuciones hipotecarias.

Para muestra un botón. Aquí os dejamos un pantallazo de lo que la Magistrada plasmó en su escrito hacia el BBVA, que es quien insta la ejecución hipotecaria a nuestro cliente.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

suspender ejecución hipotecaria fuera de plazo

En el pantallazo y como se puede observar, aun CUESTA que los Magistrados se den a entender. Si se lee el primer párrafo, nos dice directamente que estamos fuera de plazo y que no se puede hacer nada de nada, con lo cual no estima nuestro escrito.

A continuación y tan solo una línea más abajo, cambia totalmente la dinámica y no sólo nos “estima” sin decirlo nuestro escrito sino que, insta al banco, en este caso al BBVA a que dé las explicaciones pertinentes para la contestación a nuestro escrito.

En conclusión, se ha parado el desahucio a la espera de que se solucione el tema de las clausulas abusivas.

Con nuestro abogado seguimos buscando la más mínima grieta jurídica para poder parar desahucios. Utilizando las clausulas que el mismo banco, en este caso BBVA, puso en su día para abusar de unas circunstancias que ahora se le han girado en contra y que podemos utilizar en su contra para parar esta ejecución hipotecaria incluso aun estando fuera de plazo.

Y aunque no nos deja de sorprender la forma en que se nos presenta este escrito. Sus contradicciones en tan solo tres líneas, lo importante es que se paralice la ejecución hipotecaria y que la familia pueda seguir el máximo tiempo posible en su casa.

Realmente, cada día estamos más motivados para seguir trabajando junto con más compañeros y compartir estos pequeños grandes logros.

Otra forma de hacer derecho es posible.

Andrés Giordana, abogado
asc.500×20 amb l’aturada general per dignitat
desnonament a l’Eixample !!! divendres 29 de setembre 9 horas

➡️desnonament a l’Eixample !!!⬅️

divendres 29 de setembre 9 hores

màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!

Marcela, el seu bebé, mare i germana tenen ordre de desallotjament i des de l’anterior desnonament han estat buscant una alternativa en pisos de lloguer que no accepten perquè no tenen prou ingressos ni habitacions perquè hi  ha un bebe que molesta. Hem arribat a un moment dificil i la fimilia demana un altre enderreriment perquè a l’estiu els ha estat difícil trobar res.

Història: La propietat va acceptar que li reformés el pis amb els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013 i Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap acord amb l’Ajuntament. Després se li ha denegat un pis d’emergència.

LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústria- barrio de la Dreta de l’Eixample – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ ….

La propietat de l’habitatge de la Marcel·la té un contracte de lloguer que no reuneix les condicions legals adients, no està registrat a l’INCASOL i ni està declarat a Hisenda. La propietat es beneficia de la justicia però en canvi no cumpleix les seves obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013 aquest contracte no és públic ni està legalitzat

Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI, tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està de la seva part.

Sí… se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada en el alquiler.
La Batalla per l’Habitatge: Per un Moviment Popular

Darrerament, en un article publicat a la mateixa Soli, s’aborden diverses temàtiques relacionades amb la lluita per l’habitatge a Barcelona. Abans d’abordar el debat cal deixar clar fins a quin punt partim d’un context d’extrema gravetat i feblesa. Els habitatges, els barris, el teixit comercial, l’espai públic i un llarg etcètera d’elements que configuren la vida en comú a la nostra ciutat estan sent subjectes d’un feroç procés d’acumulació per despossessió, emmarcat territorialment, per part d’una amalgama summament complexa i poderosa d’inversionistes estrangers, rendistes, bancs, immobiliàries, fons voltors i propietaris en general que veuen el moment perfecte per capitalitzar el valor dels seus habitatges. La legislació en matèria d’habitatge que principalment emana de la LAU, no només és nefasta, afavoreix aquest procés. La correlació de forces parlamentàries tant a l’Ajuntament, el Parlament com al Congrés de diputats no semblen favorables per fer un gran canvi legislatiu. Les grans organitzacions de la classe treballadora mai s’han adaptat a aquests processos d’acumulació que es donen fora del marc estrictament laboral, com el que es dona a través del mecanisme del deute o el lloguer. Ara ja fa més de 7 anys, d’allà on pràcticament no existia cap element de resposta col·lectiva, va néixer una de les experiències d’autoorganització popular més importants de les darreres dècades: La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

La PAH, després de varis anys de trajectòria,  amb especificitats més o menys satisfactòries i autogestionàries segons la ciutat o poble on s’hagi desenvolupat, a dia d’avui es veu acompanyada d’una constel·lació de grups, sindicats i assemblees que donen la cara en aquesta batalla per l’habitatge a Barcelona. Som molts -masses- col·lectius, sovint amb practiques informals, amb concepcions polítiques diferents, amb vincles laxes i puntuals, amb cap estratègia ni objectiu comuns clars i compartits. A això hi podem sumar el fet que moltes participants d’aquests grups tenen molts altres projectes on ens hi deixem les hores, les forces i els diners. Per tant, creiem que hem de ser extremadament estratègics i benevolents amb les forces que ens son més properes per tal de poder arribar a la centralitat del tauler (entenem que el debat engegat per l’article d’en Bannock té com a nucli aquest objectiu), així com ser capaces d’estalviar forces de manera inútil. Els grups d’habitatge tenen una necessitat de presència mediàtica, de suport jurídic i de base econòmica que, ara mateix, no tenen. És a dir, fins ara cadascú va fent i de tant en tant ens trobem per aturar desnonaments o per manifestar-nos d’una manera o altre.  És més, sembla que a sobre ens perdem perfilant “faccions” imaginàries en base a conceptes propis d’altres èpoques que ja no tenen cap valor descriptiu -“facció democràtica”,”coordenades insurreccionals”- i ficant en un mateix “bloc granític”, amb intencions gairebé conspiratòries, a un Ajuntament, una ONG, dos moviments socials autoorganitzats i un projecte incipient d’organització llogatera. Anàlisi amb pocs matisos, de brotxa grossa i que no concorda en bastants aspectes amb la realitat, evidentment més complexa.  De fet, el centre de gravetat del debat ha perdut tant el nord que no es centra en com ens organitzem més i millor contra els que ens roben la ciutat, sinó en base a que es delimita el nosaltres i ells dins els mateixos moviments socials, ja de per si insuficientment preparats i en nombre com per fer front l’enorme tasca que tenim per davant. La construcció artificial d’aquestes “faccions” és tan forçada, que es parlen de casos que demostren precisament el contrari.  El company, en el seu article, parla de la manifestació del 10 de Juny com a mobilització dels Comuns. Les persones presents a les assemblees preparatòries, recordaran com una representant dels Comuns, en una actitud lamentable, va demanar canvi de data fixada des de fa mesos perquè coincidia amb unes jornades internacionals organitzades per l’Ajuntament i com se’ls hi va negar ,i per suposat, no fer cas.

Ens hem d’organitzar pensant en el mig-llarg termini i ho hem de fer ja.  És evident, que degut a les diferents estratègies, concepcions de l’organització, de l’autonomia, discursives i un llarg etcètera que se sumen a rancors i desconfiances (algunes carregades de raó) no es pot fer sota una mateixa organització. L’aposta per un model amb alliberats, per exemple, ja ha demostrat els seus límits i problemàtiques, tot i que es pot justificar en certa mida si l’organització es constitueix en un veritable enquadrament popular de masses. Existeixen però, les bases per construir una proposta de mínims que ens ha d’ajudar a conformar un veritable moviment popular descentralitzat i autònom en la seva praxi quotidiana i summament granític, sòlid i unitari, al mateix temps, quan l’estratègia comuna així ho dicti. El debat però, mai serà complet si aquestes forces i organitzacions de les quals parlem no entren en el mateix debat, o les convidem.

No ens serveix cap moviment atomitzat, informal, ni “insurreccional”: cal un sindicalisme barrial de masses fortament organitzat i heterogeni amb capacitat d’incidència social. Abandonem els posicionaments moralistes i ideologitzats, construïm els objectius compartits i la unitat d’acció des de la fredor purament estratègica que ens imposa la crua realitat material. Establir una dialèctica entre acció directa i conquestes “legalistes” incrementals. Practiquem el mestissatge organitzatiu. Siguem del grup d’habitatge del barri i afiliem-nos al Sindicat de Llogaters al mateix temps. Reforcem la base i la conflictivitat del Sindicat de Llogaters, mantinguem els nostres grups coordinats. Pensem en nous repertoris d’acció col·lectiva per torpedejar, en totes les seves fases, el procés elitizador en els barris que pateixen la gentrificació i reforcem la col·laboració amb aquells barris que pateixen altres formes de despossessió en el seu desenvolupament urbà. Construïm el full de ruta a mig-llarg termini que hem de seguir col·lectivament, els 5 punts “programàtics” de mínims amb els quals absolutament totes les organitzacions podrem colpejar juntes. Malauradament, això, que seria de sentit comú a altres latituds, sona naïf i impossible en el context barceloní actual. El fet que la regidora de Ciutat Vella hagi de demanar per twitter ajuda a la ciutadania per aturar desnonaments, no es cap prova de subalternitat cap a l’Ajuntament. És la mostra fefaent dels límits que té l’acció político-social des de l’administració, incapaços de ni tan sols aturar per si sols una part molt important dels desnonaments. És la mostra de que la batalla per Barcelona recau sobre les esquenes dels grups i moviments socials vinculats a l’habitatge, que encara estan per constituir-se en un moviment popular barceloní per l’habitatge. Dins d’aquest camp heterogeni, veig persones amb les quals no estic d’acord, que a vegades fa coses de les quals no aprovo , però mai hi veuré ni un adversari ni un enemic. L’enemic és un altre i el seu poder dona vertigen.

FONT: lasoli.cnt.cat

Resposta a l’article publicat fa uns dies a Solidaridad Obrera, “Als grups d’habitatge de Barcelona”.

Aitor Terradelles, membre de la Comissió d’Habitatge de l’Assemblea de Vallcarca i militant d’Embat.
Lucas Vidal, de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia i militant d’Embat.

Estratègies organitzatives davant els reptes polítics i socials del Sindicat de Llogaters de Barcelona

 
La operativa de liquidación anticipada de un fondo de titulización y los caminos de oposición

PRIMERA PARTE. El fiasco de la titulización hipotecaria: la verdad oculta del salvamento del BCE a la banca quebrada

SEGUNDA PARTE. 2 parte.

La operativa de extinción de un fondo de titulización

Salva TORRES, asc.500×20, 18 de setiembre 2017

Hay una operativa legislada en torno a las extinciones de la titulización. En principio la extinción de un fondo de titulización se inicia con “el acta de liquidación” que se realiza al final de su vida operativa porqué todos los activos de la cartera – hipotecas en RMBS- han expirado o porqué se alcanza la fecha de vencimiento legal que se estipuló o por cualquiera de las otras causas legalmente establecidas. Y lo normal sería que los bonistas, generalmente inversores institucionales (bancos, fondos de inversión y de pensiones, la Seguridad Social y los mismos Estados) tuvieran la seguridad que están haciendo una inversión a largo plazo (entorno a los 30 o más años) con una rentabilidad típica de renta fija. Lejos de ello, los fondos se han liquidado anticipadamente con un acta de liquidación que aprueba la Sociedad Gestora con el consentimiento y la aceptación expresa de todos los titulares de los Bonos de todas las Series del Fondo. (explicado + adelante en causas de liquidación anticipada). ¿Por qué y cómo renuncian los bonistas a los beneficios de la inversión sin más y recuperan el capital inicial?

Para pagar todas las series senior y junior del FTA la SG debe revender los activos para obtener los recursos necesarios, para ello, el canal es Iberclear (1). Iberclear es el nombre comercial de “La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal”, es una sociedad privada ¡ojo!, que es considerada “la institución oficial” que sirve como Depositaria Central de los Valores en España. Gestiona la liquidación y, en su caso, la compensación de valores y efectivo derivada de las operaciones ordinarias realizadas en las Bolsas de Valores, de las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones y, en su caso, en otros mercados secundarios como la renta fija que nos ocupa.

La extinción de un fondo de titulización ocurre con la fecha de vencimiento legal que suele suceder tres años después que haya vencido el activo con más largo plazo de amortización, que coincide con lo que cuesta recuperar un activo fallido o bien anticipadamente una vez se han amortizado todos los bonos y pagados intereses. La liquidación del Fondo o su liquidación anticipada se inicia también con el acta de liquidación a partir de la cual la Sociedad Gestora – SG- tiene un plazo de los seis meses para realizar todos los trámites necesarios. La extinción de un Fondo de titulización se regula por el artículo 11 del Real Decreto 926/1998 de 14 de mayo y la Ley 5/2015, de 27 de abril de Fomento de la Financiación Empresarial, que describe las causas por las que un fondo de titulización se puede extinguir. Estas causas se suman a las que regule el folleto de emisión. Las básicas son:

 1. Cuando se hayan amortizado íntegramente los derechos de crédito agrupados en el fondo y se hayan liquidado cualesquiera otros bienes y valores que integren su activo.
 2. Cuando la junta de acreedores – bonistas- decida por mayoría de tres cuartos su extinción, lo que supone una novedad con respecto al régimen actual, donde se requiere unanimidad de los acreedores del FTA.
 3. Cuando se hayan pagado por completo todos los pasivos.
 4. En el supuesto de sustitución forzosa de la sociedad gestora (igual que en el régimen actual).

La liquidación anticipada de fondos suele suceder por las siguientes causas:

 1. las que expresamente se prevean en la escritura pública de constitución del fondo …”. Normalmente se prevé en la escritura de constitución la liquidación anticipada del fondo cuando el importe del activo pendiente de amortización sea inferior al 10% del saldo inicial, en este caso se deberá determinar en la escritura la forma en que se dispondrá de los activos remanentes del Fondo. Esta liquidación es la llamada “clean up call”.
 2. Cuando, a juicio de la sociedad gestora, concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible, o de extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financiero del fondo. (puesta en entredicho en ley 5/2015)
 3. “En los casos de sustitución forzosa” o declaración de concurso. Se refiere la ley a la sustitución forzosa de la sociedad gestora.
 4. Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en relación con alguno de los valores emitidos o con algún crédito no subordinado o se prevea que se va a producir. En este caso, la sociedad gestora, tras informar a la CNMV, procederá a la liquidación ordenada del fondo siguiendo las reglas establecidas en la escritura pública de constitución del fondo de titulización…”. (puesta en entredicho en ley 5/2015)
 5. a seis meses antes de su vencimiento legal.
 6. cuando en el supuesto de que el fondo sea cerrado, se produzca la amortización íntegra de su activo”. El artículo 3 del Real Decreto 926/1998 de 14 de mayo“ considerará cerrados aquellos fondos en los que, a partir del momento de su constitución, no se modifique ni su activo ni su pasivo”.
 7. con el consentimiento y la aceptación expresa de todos los titulares de los Bonos de todas las Series y de todos los que mantengan contratos en vigor con el Fondo.

A su vez se necesitan unos requisitos siempre:

 • Que se hubieran obtenido, en su caso, las autorizaciones necesarias para ello de las autoridades u organismos administrativos competentes.
 • Que se proceda a la comunicación a los tenedores de los Bonos con una antelación de quince días hábiles. Dicha comunicación, que habrá sido previamente puesta en conocimiento de la CNMV, deberá ser publicada en el Boletín de Cotización Diario del Mercado AIAF o a través de cualquier otro medio de difusión que sea de general aceptación por el mercado.

El proceso de liquidación para declarar la “extinción del Fondo por liquidación anticipada” se hace siguiendo siempre el apartado correspondiente del Documento de Registro en la CNMV (Folleto o escritura de constitución). En ese se especifican las posibles causas, los requisitos, las comunicaciones correspondientes, la amortización de los activos, la orden de prelación de Pagos de Liquidación y las escritura de las actas notariales correspondientes. Para amortizar los bonos es necesaria la venta de los activos o derechos de crédito – como los Certificados de Transmisión Hipotecaria- por un precio que no podrá ser inferior a la suma del valor del principal más los intereses devengados y no cobrados de las Operaciones de Financiación pendientes de amortización. O bien, que el emisor los amortice con su capital.

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Estudiando tres casos de extinción de Fondos de Titulización

CASO 1

En el caso, por ejemplo, de InterMoney Titulización en la página de los fondos amortizados hay un total de 49 donde sólo 7 han sido amortizados por “clean up call”, ninguno por una extinción natural y el resto 42 lo fueron anticipadamente. Estudiando uno concreto: IM TERRASSA RMBS 1, Fondo de Titulización Activos, tipo cerrado, por importe de 500 millones, constituido el 22/04/2008 y con vencimiento a 24/04/2054info CNMV-. El hecho relevante es que el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora acordó, con fecha 8 de junio de 2011, la liquidación anticipada del fondo de titulización de activos “IM TERRASSA RMBS 1…. por pedido de Unnim Banc a sólo 3 años de iniciada la titulización. Caixa Terrassa se convirtió el 2011 en Unnim Banc, finalmente fue absorbida por BBVA el 2012 y se extinguió Unnim nominalmente el 26 de mayo del 2013. El 22 de diciembre de 2011 la cuenta de resultados recoge que se amortizan todos los bonos ese año por valor de 377.329.728 euros quedando el balance a cero y más casi 4 millones en intereses para las 3 series de bonos. Para ello, según reza en esa cuenta, la Sociedad Gestora procedió a la liquidación anticipada del fondo mediante la venta de los derechos de crédito, la compra de los bonos emitidos y el pago de intereses….. ¿ quién compró los derechos de crédito sin los cuales la SG no puede pagar a los bonistas? ¿ fue Unnim que se los quedó en el balance o se volvieron a titulizar? Si hubo venta, ¿a quién se hizo?… el rastro se pierde en las entidades liquidadores Iberclear – Euroclear. Habría que preguntar a la entidad colocadora quienes eran los bonistas, acreedores de las tres series de bonos vendidos.
Los datos más completos en la CNMV del Fondo IM TERRASSA RMBS 1, Fondo de Titulización Activos aquí>>>

CASO 2

Hemos estudiado otro caso, el IM BANCO POPULAR MBS 1, un RMBS que se liquidó anticipadamente por el BANCO POPULAR ESPAÑOL en octubre del 2011, en lo peor de la crisis, con unos activos iniciales de nada menos que 6.000 Millones. El fondo se constituyó el 11 de noviembre del 2008 por lo que se canceló anticipadamente ¿por qué? No lo sabemos pero lo intuimos. En el 2008 la crisis se había iniciado y el interbancario se había cerrado a cal y canto. Nadie se fiaba de nadie por lo que el Popular se tuvo que tragar las emisiones del Fondo suscribiendo la totalidad de los bonos. Para qué crear un fondo entonces si no vendes los bonos? …. para sacar riesgo del balance. Qué pasó en el 2011? pues que el Popular compró al Fondo de Titulización la totalidad de los remanentes no amortizados por valor de 4500 millones de euros.

CASO 3

Siguiendo el estudio de la web de InterMoney donde es sencillo ver la lista de fondos amortizados observamos que en los Fondos de Titulización de cédulas hipotecarias la crisis tuvo también un efecto devastador como en los de transmisión hipotecaria – FTH. De la lista de 16 fondos de cédulas, desde el año 2009, se cancelaron anticipadamente 13 quedando vigentes 3. Recordemos que el ministro Pedro Solbes en el gobierno de Zapatero España apostó por la compra masiva de cédulas hipotecarias a toda la Banca, por valor de 60.000 millones entre el 2007 y el 2011, en el supuesto que eran tan seguras como el oro cuando el tinglado de las calificaciones de las Agencias de rating no daban un duro por ellas. (2) El desenlace final de tanto despropósito todos lo conocemos pero nos permite afirmar que toda la Banca, toda, ha sido salvada a cuenta de nuestros derechos.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Conservar la documentación de los fondos extinguidos

En el año 2016 corre la voz en las redes que entre junio 2016 y el 2017, han pasado 5 años, el tiempo necesario para que muchos FTA no tengan que dar explicaciones de sus extinciones. Por lo que los fondos extinguidos o liquidados anticipadamente desde el 2011 se debería buscar y recoger toda la información relativa en los archivos de la SG o de la CNMV como:

 • escrituras de liquidación – inicio proceso- y extinción del FTA – última acta.
 • Escritura de la recompra de la deuda por el cedente o venta de los Certificados de Trasmisión Hipotecaria.
 • Motivo de extinción y acta de dicha decisión por la junta de bonistas – acreedores.
 • Medio de amplia difusión en España donde se publicó la información de la liquidación anticipada

Toda la información de lo que estamos explicando debería encontrarse en la página web de la sociedad gestora o bien en la CNMV pues es de obligado cumplimiento su exposición pública que por lo tanto puede reclamarse. Exactamente la mencionada ley Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial regula en el CAPÍTULO III el Régimen de transparencia y en concreto el Artículo 34 las obligaciones de información.

 1. De cada uno de los fondos que gestionen y en los términos previstos en esta Ley, las sociedades gestoras de fondos de titulización deberán publicar en su página web:
  • La escritura de constitución y, en su caso, las demás escrituras públicas otorgadas con posterioridad
  • el folleto de emisión y, en su caso, sus suplementos, y
  • el informe anual y los informes trimestrales.
 2. La sociedad gestora deberá poder acreditar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en el apartado anterior.
 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar la forma, contenido y demás condiciones de elaboración y publicación de la información a la que se refiere este capítulo.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

¿Cómo oponerse a una ejecución hipotecaria cuando el banco dice que el fondo está extinguido?

En principio, aquellas ejecuciones hipotecarias que se realizaron antes que el fondo se hubiese cancelado anticipadamente son susceptibles como mínimo de un defecto por cuanto el que inició ese procedimiento sumario lo hizo sin legitimación. Es el Banco el que debería demostrar que su crédito hipotecario lo tiene en cartera, como activo, y no fue vendido a un tercero por un proceso de titulización de activos, por lo que, si usted sí que puede demostrar en el Juzgado que la hipoteca fue titulizada siguiendo los pasos que les hemos explicado puede oponerse a la ejecución hipotecaria, subasta etc. Si judicialmente la situación se complica, su defensa pasa porqué su documentación legal de la titulización de su hipoteca está por encima del documento “de parte” que pueda presentar el Banco en el juzgado afirmando que ese fondo está extinguido-cancelado anticipadamente. Volvemos a lo mismo: debería ser el banco que muestre con la documentación fehaciente que su hipoteca:

 1. estaba en el fondo y que este se extinguió con la documentación adecuada…. reseñada antes.
 2. documentación que se encuentra entre sus activos y no fue titulizada de nuevo.

Por contra, si su ejecución hipotecaria se inició después que el fondo se hubiere cancelado anticipadamente lo tiene crudo para seguir la pista a su crédito con garantía hipotecaria. La Banca nunca conserva sus activos – derechos sobre créditos hipotecarios- en cartera pues aumenta el riesgo, como hemos explicado muchas veces, por lo que cualquier crédito con garantía hipotecaria entra rápidamente en una nueva emisión de titulización de certificados o de cédulas hipotecarias. Constituido el fondo y los bonos hipotecarios estos se ponen a la venta en el mercado primario o secundario a la espera de un inversor o bien los compra directamente el emisor. Las sociedades de clearing como Iberclear cumplen como depositarios de esos bonos, llevan el registro, liquidan, anotan y compensan valores o efectivo de las transacciones que se realizan en el mercado entre los actores registrados …. no puede ser un ciudadano. Los Bonos no cambian de sitio sino que cambia su propiedad en las anotaciones de las sociedades de clearing hasta que se saldan en una liquidación anticipada.

El camino de los fondos extinguidos inicia su andadura y necesitamos experiencias judiciales que permitan abrir nuevos agujeros jurídicos en los Tribunales. Los que “mandan” han aprendido la lección que era posible oponerse judicialmente a la ejecución hipotecaria y el gobierno de turno ha optado por buscar otras vías para salvar el culo a la Banca española. El PP con la Ley 5/2015, de 27 de abril de Fomento de la Financiación Empresarial (art. 16.3 Ley 5/2015 (Ley 6908/2015)) permitió no sólo adquirir la titularidad de sus activos sino la inscripción de inmuebles a nombre del Fondo de titulización. La extinción – liquidación anticipada de fondos es otra maniobra más para romper las armas de defensa de los deudores hipotecarios. A continuación mostramos la respuesta de J.M.Novoa a la pregunta de qué hacer con los fondos extinguidos en una charla realizada en 2016:

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

RESEÑA:

(1) queaprendemoshoy.com, ¿qué es Iberclear?
(2) rankia.com, Comprando cédulas hipotecarias (¡y nosotros con estos pelos!).


Seguro que también le interesará… la 1a parte de este documento

La estafa de la titulización hipotecaria española: la verdad oculta del salvamento del BCE a la banca quebrada


Pequeño Diccionario de términos.

Iberclear – Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Euroclear – es uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo. ¿qué es euroclear?.
ABSPP – Programa de compra de bonos respaldados por activos. Los más importantes por su volumen, y a los que en principio se dirigirán las compra del BCE, son: RMBS (basados en hipotecas residenciales), NFCs (sobre préstamos a grandes empresas no financieras) y SMEs (sobre préstamos a la pequeña y mediana empresa)
CBPP3 – Programa de compra de bonos respaldados por cédulas hipotecarias.
MBS – Mortgage-Backed Loans (MBS) Securitisation Funds.
RMBS –
Residential Mortgage Backed Securities.
CMBS – seguridad respaldada por hipotecas comerciales.
SME – Small and Medium Enterprise (titulizaciones de préstamos a pymes).
ABS – Asset backed securities
.
FTH – Fondos de Titulización Hipotecaria
FTA – Fondos de Titulización de Activos (engloban más categorías respecto de FTH)
Comunicat de suport i concentració per a les encausades de la Vaga General del #14N a Nou Barris.

El 14 de novembre de 2012, Nou Barris es va mobilitzar, amb la resta de pobles d’Europa, en una jornada d’acció, vagues i solidaritat per dir NO a les polítiques d’austeritat i de retallades aplicades pels governs i dictades pels “mercats”, els especuladors i els grans bancs. La consigna va ser molt clara, no paguem la factura d’una crisi de la que no som responsables.

Aquest dia es va realitzar l’habitual cercavila informatiu, convocat per partits polítics, tots els sindicats i les principals entitats veïnals, i amb la participació de centenars de veïns, que va caminar durant més de 4 hores pels principals carrers de Nou Barris en un ambient reivindicatiu però pacífic.

El mateix dia 14 va ser detingut en Carles, veí del barri de Porta membre de la CGT i de la Trobada Alternativa de Nou Barris, i l’endemà va ser el torn d’en Francisco, veí del barri de Guineueta i membre, en aquell moment, del 15M i l’assemblea per l’habitatge digne 500×20.

Tots dos van ser detinguts a la porta de casa seva, el que demostra que se’ls coneixia i que se’ls perseguia per part de la unitat d’informació dels Mossos d’Esquadra.

Al Carles l’acusen de diversos desordres públics, danys, i posar en perill la seguretat viària (tallar el carrer) i al Francisco de ser l’autor intel∙lectual d’aquests fets i per participar també en els mateixos. Per aquestes acusacions, la fiscalia sol∙licita quatre anys de presó a cadascú, a més del pagament de 15.400€ en total.

L’estada de 48 hores a comissaria del Carles, allargada en el temps de forma injustificada i la detenció paralitzada durant 24 hores del Francisco, va provocar que la instrucció i recerca policial fos portada a terme la Magistrada Carmen García Martínez, coneguda en relació al ja conegut Cas 4F (Ciutat Morta), que va incidir en la injusta entrada a presó de quatre ciutadanes, sent una d’elles Patricia Heras, que es va acabar suïcidant.

Per tot això, el Comitè Unitari de Vaga General de Nou Barris, exigeix a la Fiscalia General de l’Estat la retirada de les acusacions i l’absolució d’en Carles i en Francisco.

US CONVOQUEM A LA CONCENTRACIÓ A LES PORTES DE LA CIUTAT DE LA INJUSTICIA EL PROPER DIMARTS DIA 19 DE SETEMBRE A LES 9:30 HORES DEL MATÍ, I A LES 8:45 AL METRO LLUCMAJOR (PLAÇA REPUBLICA) PER ANAR TOTES JUNTES DES DE NOU BARRIS.

!!!!!!!!!!!! FRANCISCO I CARLES ABSOLUCIÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!
La estafa de la titulización hipotecaria española: la verdad oculta del salvamento del BCE a la banca quebrada

PRIMERA PARTE. Parte  1

SEGUNDA PARTE. La operativa de liquidación anticipada de un fondo de titulización y los caminos de oposición

¿Por qué el rescate bancario coincide con la cancelación masiva de fondos de titulización?

¿Cómo el BCE oculta la compra masiva de deuda titulizada endosando las pérdidas bancarias al erario público español?

¿Por qué se liquidan los fondos de titulización casi recién nacidos?

Salva TORRES, asociación 500×20, y con la colaboración de Alfredo Apilánez18 de setiembre 2017 .

Desde hace unos 3 años, después de la publicación y colaboración con los trabajos de J.M Novoa sabemos que la titulización hipotecaria y de deudas – FTH – cumple una función vital para la Banca moderna, es su maná de liquidez, es la sangre que realimenta su negocio fraudolento desde hace décadas. Ahora también hemos comprobado que la utilización de la titulización hipotecaria – legitimación activa- como defensa frente a la ejecución hipotecaria, después de los éxitos iniciales, se ha complicado porque el Eurosistema y la Banca se han anticipado a lo que se les venía encima con complejas técnicas de ocultamiento de sus fechorías financieras.

Una de ellas es la liquidación o amortización anticipada, en general “recompra” por el originador – banco emisor de deuda-, de los activos remanentes del fondo de titulización, cuando algunos de los cuales aún estaban en plena adolescencia. Es un contrasentido que la banca, necesitada de liquidez, realice una emisión de bonos a 5, 10, 15, 30 y 40 años para luego a los dos o tres años amortizar anticipadamente recomprando los bonos y cerrar el fondo de titulización. El summum es que, después del 2007, muchas de las emisiones de deuda titulizada de nuestra banca no encontraron compradores en el mercado, nadie se fiaba de la solvencia, por lo que las emisiones – FTH y cédulas- fueron recompradas por las mismas entidades financieras hasta que llegó el auxilio del BdE o del BCE adquiriéndolas, en un movimiento perverso contra la lógica del mercado. Explicar este trapicheo es esencial porqué se realiza en el mercado de renta fija – AIAF- que mueve miles de millones en nuestro país, en Europa y en el mundo. El mercado de renta fija es una de las bombas de extracción de rentas de las élites financieras sobre el común de los mortales parasitando la deuda pública (bonos soberanos) y la deuda privada de ciudadanos y empresas.

Ahogados en el cenagal de las titulizaciones de deuda hipotecaria

Es un pilar del capitalismo financiero: el mercado AIAF movió en 2016 más de 500.000 millones de € sólo en España- la mitad del PIB- en deuda privada según BME – Bolsa y Mercados españoles (1). El derecho a la vivienda convertido en activo financiero mueve una gran parte de ese medio billón de euros que son créditos hipotecarios que la gente debe, sumados a los intereses, a los crean dinero-deuda de la nada, sin coste (banca privada) o a los bonistas. Ese año 2016 el saldo vivo hipotecario se distribuía entre 260.000 millones de cédulas y 174.000 millones en bonos de titulización. Es un motor de extracción parasitaria de rentas de los que tienen capital sobre los producen cosas útiles con su trabajo– yo le llamo RENTISMO, vivir sin trabajar, como los aristócratas-. Por eso afirmamos que han arruinado a nuestro país porque aceptamos esas condiciones de acceso a la vivienda sobre otros países europeos que han priorizado la vivienda social que es mucho más barata y sostenible. España sobreinvierte en piedras lo que otros países lo hacen en bienestar social, derechos y bienes básicos o tecnología. La hipoteca, que produce el hechizo de convertirle de proletario a propietario, se transforma en una cadena que ata al endeudado, lo humilla si fracasa en sus obligaciones y da alas a la estafa bancaria en la que miles de ciudadanos andan pleiteando entre las ejecuciones hipotecarias, las cláusulas abusivas y la reventa de las deudas – titulización, de la que es objeto este artículo.

El gráfico extraído de la AHE – Asociación Hipotecaria Española – muestra claramente un avance imparable del peso de la titulización vía cédulas en detrimento de la que fue en su momento la norma: los títulos de transmisión hipotecaria – FTH- principalmente. Desde el 2009, el peso de la transmisión de títulos hipotecarios -FTH(azul claro)- prácticamente desaparece hasta el 2016. La razón principal se encuentra en que en los FTH ceden-venden- las hipotecas y el riesgo al fondo (para saltarse la norma de Basilea III) por lo que debido a las sospechas de toda la morosidad hipotecaria que escondían cayeron en desuso al desaparecer su mercado debido a los alarmantes signos de insolvencia emitidos por las entidades financieras españolas. Por eso, con la crisis vuelve la emisión de cédulas hipotecarias (color azul obscuro) que en su momento fueron también sospechosas (2) porqué la morosidad no se esconde fuera sino dentro del propio balance del banco. Los antiguos FTH se substituyeron por los FTA – Fondos de Titulización de Activos, los cuales a su vez incluyen la titulización sintética de cédulas hipotecarias (respaldadas por el conjunto de cartera hipotecaria del banco y con requisitos de mejor calidad aunque igualmente se transmite el riesgo de impago).

¡esto es lo que hay, guapo!

Si los FTH eran ya poco transparentes, la titulización sintética de cédulasmenudo palabro para ocultar otra bazofia financiera– no lo son menos sencillamente porque la cartera hipotecaria de los bancos es hoy un pozo sin fondo ruinoso como muestra esta noticia que pone en duda la solidez de las cédulas emitidas por nuestros bancos porque un buen tramo de las mismas están refinanciadas- son dudosas- antes del 2013 (3).

.….” La intervención de la economía española en agosto del 2011 con Zapatero y el rescate bancario del 2012 con Rajoy coinciden con una cancelación masiva de fondos FTH y cédulas que se observa entrando en cualquiera de las sociedades gestoras de fondos de titulización” …

La intervención de la economía española en agosto del 2011 durante el gobierno de Zapatero y el rescate bancario del 2012 con Rajoy sobrevienen, por una parte, por una salida masiva de capital privado europeo que agrava el agudo desequilibrio del sistema de pagos interno de la zona euro (TARGET2), reflejando asimismo la acuciante necesidad de financiación de la quebrada banca patria, y, por otro, por la caída total de la demanda interna de crédito que alimenta el negocio bancario de creación de dinero – deuda.

Ante esta situación de desbocada morosidad hipotecaria de nuestro país, la banca europea se aprestó a la venta masiva en los mercados de las emisiones de bonos de titulización de sus balances provocando la caída de los ratings de las emisiones españolas. La banca española se ve obligada a la recompra de esa deuda que le obliga a enormes requerimientos de fondos líquidos para esa amortización de fondos desde el 2010, dinero que fluye hacía los tenedores de bonos: los bancos de la Europa central. Esa ardua tarea de salvación de la Banca española, que no de la ciudadanía, de los acreedores y no de los deudores, vino de la mano del BCE, cuya política siempre ha sido que los bancos puedan conseguir tanta liquidez como quieran si tienen colateral (bonos de titulización). La pregunta obligada es si los programas del BCE fueron para salvar a la banca española, que lideró préstamos temerarios, o el BCE está restituyendo de sus inversiones ruinosas a los prestamistas europeos que temerariamente compraron deuda española. O quizás se tratese de las dos cosas.

La Banca española aborda su colosal crisis con la cancelación masiva de fondos FTH y cédulas que se observa entrando en cualquiera de las sociedades gestoras de fondos de titulización. Las entidades financieras se pusieron manos a la obra amortizando aquellos fondos, recalificando activos y empaquetando los de mayor calidad en FTA de cédulas hipotecarias que eran las que mejor entraban como colateral en las diferentes ventanillas del BCE (FEEF/MEDE/LTRO/APP) y la morralla restante se endosó al Banco malo – SAREB- o vendió a bajo coste a los fondos internacionales atraídos por las ventajas fiscales de las SOCIMI. (ver diccionario de términos al final del post)

Semejante movimiento de capitales tuvo su reflejo con un desmesurado volumen de negociación de 650.000 millones de euros en el mercado de renta fija sin parangón en toda la década ominosa -ver gráfico inferior-. Por otro lado, con un mercado hipotecario totalmente seco se produce un rebote en la emisión de nuevas titulizaciones en 2011 y 2012 – los años más difíciles de la crisis financiera cuando nadie constituía hipotecas-(4). Desde esa época el mercado AIAF se ha ido apagando poco a poco y actualmente se encuentra a niveles de los años 90. Aún con un mercado secundario desaparecido la emisión de bonos crece desde el 2015 coincidiendo con la entrada del QE del BCE – quantitative easing– (5) comprando cualquier deuda a la banca y rebajando los criterios de solvencia de las emisiones en ventanilla. Las operaciones de préstamos – línea azul-caen a mínimos coincidiendo con la caída de la financiación a empresas y familias. La conclusión es palmaria: sin negocio ordinario ante la brutal caída de la concesión de crédito los bancos sobreviven únicamente gracias a la “manguera de liquidez” del BCE.

El objetivo oculto: perder el rastro de lo que hace el Banco con su hipoteca.

Entremos en materia y expliquemos el modus operandi de la colosal trapacería -ni más ni menos que la nacionalización encubierta de la banca privada en una supuesta economía de libre mercado-descrita anteriormente. Si miramos la mayoría de las Gestoras de fondos de titulización hipotecaria, donde se revende su deuda, observamos que hay una gran cantidad de fondos liquidados anticipadamente que se corresponde con la crisis iniciada en el 2008. Desde el 2010 sólo el Banco Popular y su absorbido Banco Pastor han extinguido o liquidado 35.360 millones de euros en la web de InterMoney, su sociedad de gestión de Titulización.

Por eso, si usted era uno de los hipotecados que buscaba la titulización de su deuda se encontrará hoy con la desagradable sorpresa de que no podrá usar la legitimación activa -falta de legitimidad del banco para reclamar la ejecución hipotecaria por no ser el titular legítimo de la deuda- porque el fondo donde estaba su hipoteca ha desaparecido. Su banco recompró las emisiones de bonos pero su hipoteca no podía quedarse en el balance del banco porque los requerimientos de capital de la normativa de Basilea III les obliga a que los activos en riesgo no superen el 8% de su capital social. Para amortizar todos los fondos extinguidos anticipadamente por la crisis por su desvalorización en los mercados internacionales la Banca patria requirió, en lo peor de la crisis, enormes cantidades de inyecciones de liquidez del capo de Frankfurt. ¿ Cómo funcionó la mecánica de la inyección masiva de liquidez y dónde han ido las hipotecas en lo peor de la crisis?

 

– perdiendo el rastro de los fondos en la bóveda del BCE –

Basta echar una ojeada a los acontecimientos políticos relevantes, sucedidos esta década, para hacerse una idea: detrás de todas las extinciones masivas de fondos de titulización está el BCE que ha ido relajando los criterios de solvencia de los activos que admitía a medida que la crisis se endurecía en esta larga década. En la enorme lista de fondos de titulización del Banco de España (6) muchos de ellos ya están liquidados o extinguidos: las cuentas de J.M.Novoa dan una cifra de 340.716 millones de euros para el conjunto de emisiones que los bancos han liquidado anticipadamente (7). Muchas hipotecas de fondos extinguidos son hipotecas del sistema bancario fallido, cajas ahorro fundamentalmente, que se cancelaron anticipadamente para revender el crédito al BCE  y posteriormente repartir beneficios de manera alícuota al reparto de poder en el banco central, siendo Alemania la más beneficiada. En caso de pérdidas, se distribuyen “solidariamente” en la deuda pública de nuestro país que en pocos años alcanza a cuenta del salvataje financiero el billón de euros.

La magnitud de las liquidaciones anticipadas de bonos hipotecarios que hemos visto se realizan en mercados cerrados al común de los mortales. Las encargadas de hacerlo son las empresas de clearing: Euroclear -Bélgica- es la más conocida junto a Clearstream – paraiso fiscal de Luxemburgo-. Son los custodios de esos títulos financieros, no son papeles como lo eran en el pasado, sino que son registros contables totalmente informatizados, que permiten intercambiar títulos y dinero de un punto a otro del planeta, estén donde estén, y a la velocidad de la luz. Además de ser guardados, es labor del depositario registrar los cambios en la propiedad de los títulos y realizar las labores de compensación, es decir, la entrega de los activos a cambio de dinero. Euroclear y Clearstream garantizan que el dinero, la acción, el bono o título llega a quien la pagó. El clearing es un mundo paralelo de empresas privadas desconocido por el público pero que mueve tantas montañas de dinero que refleja el poder de la banca en la sombra para limpiar los despojos de los malos negocios. Jueces, periodistas y políticos siempre llegan demasiado tarde. Y, si llegan, puede haber errores informáticos en los listados a posteriori que impiden la pesquisa. Con esos listings erróneos sólo sale perjudicado el político, periodista o juez demasiado curioso.

Como comprenderán el que escribe no es cliente de Euroclear y no tiene acceso a “esa parte obscura del sistema financiero” donde demostrar lo que por otro lado afirmo sin lugar a error. La llave que abre la información secreta de uno de los lugares que mueven más dinero de Europa está en el Congreso de los Diputados y en la Comisión Parlamentaria que estudia el derrumbe del sistema financiero español y sus relaciones con el BCE, las inversiones fallidas de la banca europea en subprime españolas y los acuerdos secretos de Zapatero con Merkel con la modificación del artículo 135 de la Constitución , el papel del FROB y de la Sareb. Hay que escarbar en el BdE y el BCE las emisiones compradas a las que no tenemos acceso. Por eso, pedimos ayuda para esclarecer en las sociedades de clearing y el Eurosistema que está ocurriendo: ¿qué se está comprando y que bancos participan en la fiesta del QE del BCE?

…El clearing es un mundo paralelo de empresas privadas desconocido por el público pero que mueve tantas montañas de dinero que es EL PODER o, dicho de otra manera, la banca en la sombra donde se limpia el dinero mal ganado. Jueces, periodistas y políticos siempre llegan demasiado tarde. Y, si llegan, puede haber errores informáticos en los listados a posteriori que impiden la pesquisa. Con esos listings erróneos sólo sale perjudicado el político, periodista o juez demasiado curioso…

La política “heterodoxa” del capo de Frankfort: símbolo de la planificación económica al servicio de la banca y de las grandes corporaciones.

No sólo la negociación de renta fija desaparece en los mercados (8) en los últimos años. Igualmente la financiación del Eurosistema cae hasta mínimos históricos (ver gráfica anterior – línea azul).  Si durante estos 10 años de crisis la financiación bancaria de empresas y ciudadanos (excepto multinacionales) se desploma significa que la generación de deuda, que es la que alimenta el negocio financiero, se ha trasladado al BCE. En el asunto del mercado secundario de renta fija la negociación ha tenido una reducción brutal pasando de 2’5 billones de euros en 2012 a sólo 0,17 billones en 5 años. Si la deuda privada europea no para de crecer pero el saldo vivo en circulación de esa deuda negociada se reduce año tras año, ¿qué está ocurriendo? Pues que detrás de la desaparición ante nuestros ojos del maná de la Banca no puede haber más que la magia negra del brujo Mario Draghi y las compras masivas del Q.E. – expansión cuantitativa del BCE- lo que muestra que la Banca obtiene recursos por la venta directa de sus activos más problemáticos al BCE a través de los bonos de las titulizaciones de deuda.  Hemos encontrado las emisiones de deuda privada empresarial compradas por el BCE pero aún no las de titulizaciones hipotecarias. Pedimos ayuda para poder denunciarlo. Hemos encontrado accesibles los documentos que muestran las empresas beneficiadas de la compra de su deuda mientras el común de los mortales sucumben a las inclemencias del mercado. Ejemplos de la compra masiva de deuda empresarial titulizada por el BCE:

Este otro archivo permite ver las empresas que estan detrás de cada código ISIN. Hay españolas como Merlín Properties de Blackstone que se ha quedado con las viviendas públicas del IVIMA -Madrid- en la mayor operación de venta de vivienda pública en España a fondos buitre. O sea, el BCE compra deuda titulizada de filiales americanas que se están quedando con todas las viviendas robadas por la banca a los hipotecados o malvendidas por la Comunidad de Madrid en poder del PP.

La operativa anteriormente descrita es característica de la fase depredadora en la que actualmente se encuentra el capitalismo financiarizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de financiarización? Hablamos de la evolución acelerada del capitalismo actual hacia la hegemonía del rentismo y la expropiación financiera basada en el endeudamiento masivo. De este modo, un capitalismo “patrimonial”, propulsado por las burbujas de activos infladas vía crédito por la banca global, deviene el corazón del sistema económico en detrimento de las actividades productivas tradicionales. Con el final del ‘ciclo virtuoso fordista’ de los “treinta gloriosos” años posteriores a la Segunda Guerra Mundial reaparece pues con especial virulencia el clásico problema de insuficiencia de la demanda. En los precisos términos de Michel Husson: “si los salarios bajan y las inversiones se estancan, ¿quién va a comprar la producción? El consumo derivado de ingresos no salariales (rentistas) y el recurso al crédito deben compensar el estancamiento del consumo salarial. He aquí, por cierto, la raíz del brutal aumento de la desigualdad”. El resumen que hace Husson de la génesis de la financiarización es inmejorable. “De este modo, la falta de oportunidades para sostener una acumulación rentable, a pesar de la recuperación de los niveles de ganancia gracias a la ofensiva neoliberal sobre los trabajadores, movilizó una masa creciente de rentas financieras en busca de valorización: allí es dónde se encuentra la fuente del proceso de financiarización”. Esa “masa creciente de rentas en busca de valorización” fue la que colapsó en el crack de 2008 al secarse la fuente de la que manaba su liquidez: la insuficiente capacidad de pago de millones de trabajadores sobreexplotados y endeudados hasta las cejas. Tras el colapso, la élite neoliberal-monetarista diseñó una política a la medida -opuesta a los estándares keynesianos de inversión y gasto público para reactivar la demanda agregada- de la recuperación de la rentabilidad del apéndice parasitario-financiero que pilota con mano de hierro la economía mundial. El símbolo de esa política de salvamento masivo de la gran banca a través de la reactivación de las burbujas de activos y el reinicio de la maquinaria de creación de entelequias especulativas lo representa la política monetaria expansiva de la banca central mundial.

el torbellino de las cédulas hipotecarias

Desde 2015, el programa de flexibilización cuantitativa – QE – del BCE le permite comprar en los mercados primarios y secundarios deuda privada a través de los programas ABSPP – titulizaciones- y CBPP3 -cédulas- hasta los 200.000 millones, de los que ya adquirió 40.000 millones hasta septiembre 2014 (9). Si un dirigente enemigo del establishment financiero, como el presidente venezolano Maduro, compra empresas con dinero de su Banco Central se le llama nacionalizaciones y se le tilda de peligroso comunista violador de los sagrados principios del libre mercado. En cambio, si el BCE compra deuda corporativa, bancaria, etc. creando moneda de la nada, ningún apóstol de los mercados libres rechista aun tratándose de una flagrante nacionalización de pérdidas. El BCE ha comprado deuda de Telefónica lo que hace que esta obtiene financiación gratis frente a sus competidores. Al comprar bonos RMBS y cédulas el BCE nacionaliza sus viviendas al adquirir los balances hipotecarios de la banca española al tiempo que da liquidez a la Banca para que vuelva a hacer de las suyas.

El programa de compras selectivas del BCE – QE- le ha llevado a tener en su balance 5 billones de euros de deuda basura. Gran parte de ella corresponde a bancos y corporaciones transnacionales zombis que recompran con ese dinero sus acciones en un intento de mantener artificialmente sus cotizaciones. Es el socialismo al revés y una turbina de propulsión de los brutales niveles de desigualdad social que padecemos. Si uno está por debajo de la línea de segregación de las tasas de interés y va al banco y pide un préstamo de 10.000 euros, se lo concederán a un costo del 8, 9 o 10% o más. Por contra, si usted está por encima de esa línea del “apartheid”, puede ir al banco y pedir un préstamo de 1.000 millones de euros, el banco se lo concederá sin dudar con una tasa de interés del 0 % o bien, titulizar deuda que será comprada por el BCE y seguramente condonable.

¿Es el BCE el responsable de la política monetaria o es un mero peón de las políticas que emanan de las élites privadas financieras de la Federación Bancaria Europea – EBF-? (10) ¿Podríamos hablar de una conspiración de la banca, las corporaciones y los gobiernos para mantener a flote a unos contra la mayoría de la población que vive en un apartheid financiero de créditos? Dicho de otra manera, ¿es Mario Draghi y el BCE – cuyo Consejo no es escogido de manera democrática- la primera cortina que oculta la EFB y en última instancia el BPI- el privado Banco Internacional de Pagos de Basilea-, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que estarían en la cúspide?  Valga este párrafo como una somera enumeración del conjunto de mafias financieras que, detrás del telón del capitalismo financiarizado con mando en plaza, condicionan los infaustos avatares de la humanidad.

RESEÑA:

(1) BME – Bolsa y Mercados españoles, El Mercado de Renta Fija en el 2016. Las emisiones de cédulas hipotecarias en el Estado español (51% – 260.000 millones de €) y los bonos de titulización ( 34% – 174.000 millones de €)
(2)rankia.com, Comprando cédulas hipotecarias (¡y nosotros con estos pelos!).
(3) elconfidencial, Las refinanciaciones hipotecarias ponen en peligro 500.000 millones en cédulas.
(4) capitales.es, Gráfica estadística comparativa de “Volumen negociado. Mercado secundario AIAF renta fija. Miles de euros” vs. “Balance del Eurosistema. Prestamo neto. OMA. Operaciones Principales de Financiación”.
(5) eleconomista.es, ¿que es el Quantitative Easing?.
(6)Banco de España, Lista de fondos de titulización.
(7) ataquealpoder, El Estado está quebrado, que no te cuenten milongas.
(8) cincodias.es, La renta fija privada vive su segundo año de caída.
(9) oroyfinanzas, ¿Qué es el programa ABSPP del BCE? Asset Backed Securities Purchase Programme.
(10) wikipedia, Federación Bancaria Europea.
(11) rankia.com, Comprando cédulas hipotecarias (¡y nosotros con estos pelos!).

+++ INFORMACIÓN


Seguro que también le interesa la segunda parte de este documento

La operativa de liquidación anticipada de un fondo de titulización y los caminos de oposición


Pequeño Diccionario de términos.

Iberclear – Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Euroclear – es uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo. ¿qué es euroclear?.
ABSPP – Programa de compra de bonos respaldados por activos. Los más importantes por su volumen, y a los que en principio se dirigirán las compra del BCE, son: RMBS (basados en hipotecas residenciales), NFCs (sobre préstamos a grandes empresas no financieras) y SMEs (sobre préstamos a la pequeña y mediana empresa)
CBPP3 – Programa de compra de bonos respaldados por cédulas hipotecarias.
MBS – Mortgage-Backed Loans (MBS) Securitisation Funds.
RMBS –
Residential Mortgage Backed Securities.
CMBS – seguridad respaldada por hipotecas comerciales.
SME – Small and Medium Enterprise (titulizaciones de préstamos a pymes).
ABS – Asset backed securities
.
FTH – Fondos de Titulización Hipotecaria
FTA – Fondos de Titulización de Activos (engloban más categorías respecto de FTH)
FEEF – Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (en inglés European Financial Stability Facility- EFSF)
MEEF – Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (en inglés European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)
APP – Programa de compra de activos del BCE (Asset Purchase Program).
TARGET2 – Sistema de Transferencias Trans-europeo Automatizado para Liquidación en Tiempo Real del Eurosistema  TARGET2 es uno de los sistemas de pago más grandes del mundo.
Eurosistema – sistema de bancos centrales de la Eurozona incluyendo al BCE.

 
2017: el experimento #VidaLaietana y el edificio 15-O ocupado en el 2011 en el barrio de Verdum.

Conversión de edificios a ALQUILER PÚBLICO Y ASEQUIBLE

Creemos necesaria la comparación de las dos experiencias, sobre dos procesos que pudieran haber tenido el mismo resultado pero el desenlace feliz sólo ha sido para el primero: #VidaLaietana . Esta entrada pretende poner en alerta a las entidades que luchamos por el derecho a la vivienda para no cometer errores que son dolorosos y costosos a largo plazo para familias y activistas. Nos referimos a la ocupación de edificios públicos, de inmobiliarias o de entidades financieras.

més de 300 persones muntaen una assemblea a la plaça de Verdum

El 15 de Octubre del 2011, en plena efervescencia del movimiento 15-M, se realizó una manifestación bajo el lema: l’indignació a l’acció … mobilització mundial. Había 3 columnas de colores y la verde reivindicaba el derecho a la vivienda. Un sorprendente dispositivo en que participó nuestra asociación llevó esa columna verde de + de 1500 personas en metro desde plaza Catalunya a NouBarris y ayudaron a ocupar un edificio que estaba vacío desde hacia años, en el barrio de Verdum propiedad de Cajamar. La alegría desbordante del éxito siguió al alojamiento de alguna de las familias que esperaban un techo en nuestro distrito en un momento en que los desahucios ya caían a plomo en el que sería el distrito más castigado del país.

Recién llegado a la alcaldia Xavier Trias, de CiU, en un discurso en el cercano parque de la Guineueta, dos días después, renegaba de esas prácticas anti-sistema. Se creo una asamblea de gestión del edificio y poco después llegaban los primeros problemas junto a nuevas familias por el efecto llamada. A la asamblea se presentaron los antiguos propietarios del solar donde en permuta tenían tres pisos. Junto a ello, la aparición de los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento y los Mossos de Esquadra primero camuflados y después en servicio oficial. Los Servicios Sociales y el responsable de comunicación de la Alcaldía rápidamente se pusieron en contacto asegurando su interés en buscar soluciones al conflicto

La asamblea tomó un portavoz para la prensa y televisión que llegaba ávida de las formas nuevas de lucha. Los conflictos dentro de la asamblea de familias, activistas y gente del barrio se dieron en varios frentes:

 • Los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento buscaron tener información de las familias para encontrar vías de comunicación y ayuda. Un sector de los ocupantes principalmente activistas se negó a ninguna negociación.
 • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a respetar las viviendas de las familias que habían negociado con el constructor la permuta.
 • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a abrir la posibilidad de negociar la compra del edificio por el Ayuntamiento, a precio de saldo a Cajamar, para convertir las viviendas en pisos sociales.
 • La Asociación de Vecinos de Verdum, en una profunda crisis desde hacía muchos años, nunca dio soporte a la ocupación y por lo tanto a contrabalancear una salida negociada. Igualmente La Coordinadora de Avv y entidades de Nou Barris tampoco quiso entrar en el conflicto social de denuncia que suponía aquella ocupación. El movimiento vecinal nunca entendió desgraciadamente la conversión de la vivienda como un objeto financiero en la crisis que se estaba cociendo en todo el planeta y la problemática de los desahucios que ya caían a plomo en el distrito
 • Si el movimiento 15-M que dio cobijo a la ocupación, permitió ver con simpatía la ocupación, los conflictos dentro del edificio, algún que otro incendio en uno de los locales y el enfrentamiento con algunos jóvenes del barrio malbarataron esa simpatía inicial.

Nuestra Asociación, defendió desde el inicio, que con el soporto del vecindario era posible una negociación pública de las condiciones de vida de las familias, la mayoría en paro y con niños. El proceso aunque complejo suponía de facto aceptar que las políticas sociales de vivienda  y servicios sociales  estaban fallando en muchos aspectos. Con los meses, los canales de comunicación se cortaron y las familias algunas con problemáticas complejas se quedaron a merced de las circunstancias.

Defendimos a ultranza la conversión del edifico en viviendas de alquiler público y asequible para lo cual el Ayuntamiento o la Generalitat debería comprar a precio de tanteo y retracto el edificio abandonado. No era una idea descabellada y seguramente hubiera dado una salida distinta a la constitución del Banco malo que ha sido un desastre financiero para el país. El sector mayoritario no estaba de acuerdo, en otras palabras quería vivir ocupando sin más y supuestamente consolidar esa ocupación.

Nuestra entidad para dar un vuelco a la campaña de prensa contra la ocupación que se inició vimos en los propietarios de la permuta una oportunidad para dar el vuelco. Aceptar su derecho a las viviendas de la permuta y demostrar que los “ocupas” respetábamos la propiedad de esas familias estafadas en la burbuja. Con el sector mayoritario no fue posible llegar a ningún acuerdo. No quisieron respetar esas viviendas y supuso un enojo importante en el barrio, porque eran una familia conocida, que provocó enfrentamientos con vecinos.

Nuestra asociación después de algunas semanas dimitió como portavoz de la asamblea por no tener un apoyo mayoritario y poco después abandonamos la asamblea del edificio porqué creímos que las decisiones tomadas no se correspondían con los objetivos iniciales. Las asambleas del 15-M de Nou Barris que se celebraron en la plaza contigua al edificio se fueron vaciando hasta que se decidió volver a la marquesina de la Vía Júlia.

Con los meses se iniciaron los conflictos entre familias y entre familias y activistas ocupantes del edificio, donde las asambleas interminables agotaban a gente poco acostumbradas a esas dinámicas. Los tímidos intentos de enraizar en el tejido asociativo después de lo acontecido se hicieron más complicados (1). Hubo un incendio. “Desaparecieron” partes estructurales y materiales de la obra que aún quedaban para acabar el edificio y un largo sinfín de problemas con el agua, la luz, etc. Seguramente no nos dimos cuenta de la magnitud del cambio de lo que proponíamos pero recientemente alguna familia en los medios de prensa, después de las recientes ocupaciones en la ciudad, han pedido la intervención en el sentido que propusimos hace 6 años: la conversión del edificio Almagro en viviendas sociales – alquiler público- del Ayuntamiento.

Una CRONOLOGIA DE LOS HECHOS:


Nuestra Asociación participó en la reivindicación de diversos colectivos de Barcelona para que el edificio de Via Laietana se convirtiera en alquiler publico. El acuerdo con el Ayuntamiento actual había inspirado nuestras propuestas con el edificio del 15-O de la calle Almagro:
salva TORRES


(1) Blog del edificio Almagro – 15O- actualizado del octubre del 2011 al 2012.

(2) comunicat de premsa sobre acord amb equip Govern municipal.
ocupació d’habitatges: necessitem un pacte de ciutat a Barcelona

Després de tones de tinta intoxicant sobre les ocupacions “La Vanguardia” reconeix que es necessita un acord.

La delicada situació que viu l’habitatge a la ciutat comença a obrir esquerdes en el pensament únic de l’habitatge com actiu financer

necessitem un pacte de ciutat on qui té haurà de posar

Avui a La Vanguardia hi ha una editorial “sobre les ocupacions de pisos” on diu que és un problema social que existeix. I afirma que no es pot resoldre pels ocupes ocupant pisos i els propietaris carregant les conseqüències en solitari. Però el rotatiu continua intoxicant amb frases com: “un torna de vacances i es troba la casa ocupada“. La Vanguardia sempre ha estat molt parcial en la seva informació encara que per fi la seva editorial fa un pas en la bona direcció. L’ocupació ‘habitatges és conseqüència de la lògica de convertir un dret fonamental en un actiu financer que ha prevalgut en la seva línia editorial des de fa dècades. La Vanguardia hauria de fer el seu mea culpa o que pretén ¿què la gent que es desnonada perquè no pot pagar el loguer o la hipoteca vagi a viure sota un pont…. que per cert no hi ha gaire a la ciutat?

Certament una bona part de la editorial està escrita amb seny i volem reproduir-la (1):

“… Es verdad que la Constitución defiende el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Pero también lo es que, en tiempos recientes, han proliferado las tipologías de ocupación que van más allá de lo justificable. No hay duda de que en el último decenio el número de hogares sin ningún ingreso ha crecido exponencialmente, con las consiguientes dificultades para pagar una vivienda. Ni la hay tampoco de que la oferta de vivienda social está por debajo de la demanda, mientras el número de viviendas vacías, en no pocas ocasiones de propiedad bancaria, es muy elevado. Ni de que la presión turística eleva sin tasa los precios de los alquileres. Ni de la voracidad de los grupos inversores que adquieren inmuebles enteros y no cejan hasta echar a sus inquilinos para reformar las viviendas y sacarles mucho más rendimiento…

Todas estas son circunstancias que inclinan a contemplar el problema de las ocupaciones de viviendas a cargo de familias sin recursos con cierto grado de comprensión. Pero no cabe olvidar que, junto a estos casos, se han multiplicado los de las organizaciones delictivas que han convertido la ocupación en un lucrativo negocio, al allanar pisos y realquilarlos. Como lo es que este verano han proliferado las ocupaciones de viviendas y su conversión en narcopisos, que agravan las consecuencias para propietarios y vecinos. Y, también, que los propietarios han acabado siendo la parte más débil y desprotegida, debido a la vigencia de una legislación que, en último extremo, puede ser más garantista para el ocupante que para ellos. Entre tanto, el ritmo de ocupaciones crece un 15% anual… ”

Tot i així, la nostra Associació vol aclarir algunes coses a La Vanguardia:

 • el seu diari mai va criticar les polítiques successives de totes les administracions de la democràcia en promocionar la VPO- habitatge de compra de promoció pública- que privatitzava el sól de la ciutat, enlloc de promocionar un parc d’habitatge públic de lloguer que disposen les ciutats més avançades europees i que ens permès tenir a ratlla el preu d’un bé bàsic. Ans al contrari, la seva editorial és lider en polítiques neoliberals en matèria d’allotjament habitacional.
 • el seu rotatiu ha estat líder en atacar l’actual equip de Govern de la ciutat que per primer cop s’ha plantejat fer inversions importants en matèria de parc públic de lloguer. Ha menyspreat les multes a habitatges buits de la Banca sabent, fins i tot, que tenien poc recorregut.
 • el seu diari ha de reconèixer que ha intoxicat a l’opinió pública buscant la confusió entre la violació de domicili i usurpació – ocupació per precari- i ho fa fet deliberadament encarregant noticies falses sobre que una família torna de vacances i té un ocupa a casa i bla bla bla… Això és delicte penal i la policia pot actuar d’ofici si es demostra que es domicili habitual o vacacional (segona residència). (2)
 • el seu diari ha de reconèixer
 • el seu diari intoxica quan demana més modificacions de la legislació per garantir els drets dels petits propietaris. Els petits propietaris per a vostès són una moneda de canvi. La llei en matèria d’ocupacions és bona i es pot garantir els drets de tots els ciutadans. De fet els pisos dels bancs i de les immobiliàries, que no són residència habitual de ningú són objectiu dels ocupes perquè com a molt és una usurpació però mai una violació de domicili perquè no viu ningú.
 • el seu diari ha de saber que a pesar d’això i usant la llei que vostès diuen no es garantista els bancs i grans immobiliàries estan usant la via penal contra llars sense recursos, que inclou fins a la presó o multes, a llars sense recursos… i per desgràcia hi ha jutjats que les accepten i altres que les rebutgen. Ja hi ha molts cassos de famílies que a la matinada amb nens que s’han trobat al carrer per aquesta circumstància.
 • el seu diari ha de reconèixer que l’activitat de la propietat per buidar edificis sencers i revendre’ls a fons d’inversió es fa de tres maneres que mai surten reflectides al seu rotatiu:
  • una és imposant rehabilitacions als edificis, innecessàries molts cops o costoses, per fotre fora a petits propietaris o llogaters que carreguen amb rebuts inflats…
  • degradant l’edifici per manca de rehabilitació i no posant denuncies contra ocupacions que els mateixos petits propietaris – de diuen vostès que tant defensen- i llogaters demanen per evitar la degradació de la convivència. Això és el que passa al Raval però vostès mantenen la seva intoxicació informativa per evitar destapar que la seva línia editorial fa aigües en la defensa de la veritat.
  • construint molts hotels, o sigui, substituint edificis d’habitatges per a la ciutadania de Barcelona per hotels.
 • el seu diari critica la inacció del actual govern dia rere altre fins l’avorriment. El seu diari SÍ que és capaç de oferir propostes quan beneficien a la propietat. Però el seu diari no és capaç d’oferir una sola proposta en la seva editorial per solucionar el problema social de l’ocupació perquè sap que QUI EN TÉ – la propietat – TINDRÀ QUE POSAR-NE -habitatges-.
 • els mitjans de informació con el seu haurien d’ajudar a difondre el saber fer dels països més avançats d’Europa en matèria d’habitatge públic i social. O sigui, el parc d’habitatge social no és només pels pobres sinó por a tot aquell ciutadà que paga impostos té el mateix dret independentment de la seva renda… cal evitar la segregació evitant els ghettos.

Notas sobre nuestra declaración:

(1) La Vanguardia, Editorial: Sobre las ocupaciones de pisos….. En los últimos días, La Vanguardia ha publicado diversas informaciones relativas a viviendas ocupadas…
(2) prouespeculació.org, legislación y documentación sobre ocupación de viviendas.


La nostra Associació sí que ha ofert propostes i de fet s’han aprovat al ple del Districte de Nou Barris. Després modificades i descafeïnades van passar al Ple de l’Ajuntament de Barcelona. Des de llavors deu estar en un calaix…

Plenario Distrito NouBarris aprueba exigir a bancos cesión de 4151 pisos en propiedad en la ciudad.


La ocupación es un derecho de los sintecho

toda la documentación y legislación sobre el derecho a techo
Muere nuestro compañero JosepManel NOVOA – su lucha continua!

Todas las personas que en los últimos años hemos acompañado a Josep Manel Novoa Novoa sabemos que la lucha contra el poder de la Banca no hubiera sido la misma sin sus enseñanzas y su empeño en sacar a relucir las artimañas de la casta financiera para controlar la sociedad.

El pasado jueves día 17 de agosto del 2017 murió junto a su familia. Lamentamos esta pérdida y enviamos mensajes de solidaridad a su familia.

Recordemos a Josep Manel Novoa por sus ideas en su blog donde escribió durante más de 5 años todo lo que una vida entregada a la lucha puede dar de si. Lo más importante es que sus conocimientos los compartió con quien quiso aprender. Fue una persona generosa intelectualmente, firme en sus principios, y luchadora hasta el último dia que su corazón no resistió.

Ataque al poder

Todo lo que debes saber de los bancos y el dinero y no te explican.

No te olvidamos Josep!!

Todas las personas que colaboramos de alguna manera en Proceso a la Banca.
Banco Popular y Catalunya Caixa: las víctimas propiciatorias del festín de Blackstone

¡quería saber cómo se lo montan!

La desaparición de decenas de Cajas de Ahorro tras el derrumbe inmobiliario fue un cataclismo financiero que se ha ido por el desagüe de la historia como si no hubiera pasado nada en el Estado español. Las responsabilidades políticas de ese desastre histórico del modelo bancario español casi no han dejado trazas ni en la justicia, ni en las prisiones ni en las bancadas del Parlamento, a pesar de la activa implicación de la clase política como responsable última del desaguisado. Los ciudadanos de a pie comenzamos ya a olvidarnos de los nombres de los directivos ineptos responsables del desastre y de los anagramas de esas cajas que acompañaron los ahorros de toda la familia durante generaciones. ¡Lo han conseguido!


Desde esta tribuna damos un adiós definitivo a nuestro amigo Josep Manel NOVOA NOVOA que nos ha dejado este jueves dia 17 de agosto del 2017. Este artículo lo quería contrastar con su opinión antes de publicarlo. No podrá ser así….. pero será nuestro homenaje a este compañero luchador que no desfalleció en su lucha aún con una salud muy delicada. ¡NOVOA NO TE OLVIDAREMOS!>>>>>>>


Desde el 2007, cuando se inició el desmoronamiento del castillo de naipes financiero, ni Zapatero ni Rajoy han movido los resortes del Estado de derecho ni han velado por una tutela efectiva de la justicia y los tribunales que tratara de preservar los intereses legítimos de la mayoría “silenciosa”. Lejos de ello, se han afanado en allanar el camino a los “conseguidores” que usaron aquella banca semi-pública para repartir favores financieros entre banqueros, grandes empresas y sus mamporreros en la política institucional. Las operaciones financieras que configuraron el expolio se han producido tras un tupido velo bien al resguardo de la opinión pública. Ésta, en su triste función de comparsa, ha debido conformarse con ir leyendo las noticias de las masivas liquidaciones de patrimonios y activos que, a través de las innumerables quiebras, han acabado dejando el sector financiero patrio en manos de sólo 4 grandes bancos.

Si la crisis de Lehman Brothers demostró que no debía haber bancos sistémicos “too big to fail”, hoy los bancos españoles que quedan son más sistémicos que nunca. Dicho de otra manera, lo controlan todo y se han quedado sin competencia. Una concentración bancaria que raya el monopolio del derecho en la creación de dinero-deuda y la asignación de ese recurso vital en las ramas de la economía en manos de unos pocos oligarcas. La caída del Banco Popular muestra que esa oligarquía bancaria controla todos los resortes para destruir hasta el que fue el banco más solvente del mundo y que recientemente había pasado todas las pruebas de stress del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) (1). Mientras el portavoz de Gobierno, Inigo Mendez, salía diciendo que el Popular era solvente, la Junta Única de Resolución -JUR/SBR- del Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) hacía los preparativos para “regalarlo” al Santander por un euro (2). Ese día, el 7 de junio del 2017, el valor bursátil eran 1300 millones que se desvanecieron al 100%. Eso sin contar los activos en cartera entre otros los inmobiliarios como hipotecas y sus garantías las viviendas por valor de más de 60.000 millones de euros que supuestamente eran la piedra en la que el Popular tropezó y que analizamos más adelante. El Ministro de Economía, Luís de Guindos salió diciendo que aquí no ha pasado nada ¡Qué el sucesor universal será el Santander!

Si el Mecanismo Único de Resolución – MUR – europeo fue creado para evitar que los estados rescataran a los bancos limpiando sus balances con dinero público, lo que está logrando en realidad es que cuatro grandes bancos se queden todo el negocio sin competencia. Para más inri, ahora esa selecta oligarquía obtiene el mismo resultado desplumando a los pequeños accionistas. Aviso para navegantes -accionistas de la pequeña banca- el BCE y/o la Federación Bancaria Europea– EBF, lobby privado propietario del índice EURIBOR (3) – pueden hacer lo que les venga en gana como demuestra el hecho de que por esos días, al contrario que en el caso del Popular, el Monte di Paschi era rescatado con total desfachatez por el Estado italiano. La quimera del libre mercado no rige cuando se trata de eliminar a la competencia ni existe ni por asomo el riesgo moral –debido a los masivos rescates de las entidades too big to fail- para los oligarcas financieros que han tomado el control de nuestras vidas.

Los foros hablan de multitud de movimientos para doblegar la cotización del banco gallego donde estarían implicados toda la oligarquía financiera. Los más de 300.000 accionistas minoritarios del Popular que lo han perdido todo, hablan de expropiación simple y llanamente y alguna demanda colectiva ya ha sido al menos admitida a trámite en los tribunales. En opinión del sr.Novoa en su blog (4) el negocio no sólo está en la expropiación simple que ha hecho el Santander de los accionistas con el beneplácito de toda la oligarquía financiera europea conchabada. Se trataría simple y llanamente de eliminar a un competidor y quedarse con todo su negocio. Pero hay más beneficios.

¿No estaría todo preparado?

Los auténticos beneficiarios de la maniobra torticera del reparto de los despojos del Popular desvelan sus cartas el día 9 de agosto del 2017 cuando los ejecutivos del Santander anuncian la venta del 51% de sus activos inmobiliarios problemáticos -con un valor de más de 30.000 millones de euros en cartera con descuentos- a Blackstone por un importe de unos módicos 5000 millones a desembolsar por ese Hegde Fund –fondo buitre-. Cuando todas las demandas actuales pretenden anular la venta del Popular, este movimiento del banco presidido por la sra. Botín añade un grado más de complejidad al tinglado montado. La endemoniada complicación que han adquirido las operaciones financieras e inmobiliarias detrás de cada quiebra espectacular es pues parte necesaria del expolio.

¿Estarán seguros los fedatarios, los ilustres señores notarios, de que lo que les presentan como resultado de la venta de los despojos del Popular tiene garantía absoluta de ajustarse a la realidad? ¿O más bien estarán encubriendo alguna fechoría? Los señores del Banco de España, de la CNMV y del Gobierno, ¿no deberían vigilar que en la venta a Blackstone de las viviendas de los ciudadanos de a pie no se vulneren derechos fundamentales como el tanteo o retracto? Las sospechas anteriores quedan justificadas ya que hay evidencias de que detrás de cada operación del expolio financiero resultado de la debacle inmobiliaria, el entramado jurídico y legislativo del país ha quedado en entredicho y sólo la intervención del Tribunal de Justicía de la Unión EuropeaTJUE– ha permitido resarcir in extremis a los ciudadanos de los abusos de la casta financiera.

Asimismo, el Santander suma 2000 millones en activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que el Popular ya tenía (5). Pero todas las pérdidas ocultas en el balance del Popular se sumaran a nuevos activos fiscales diferidos generados por las minusvalías de la venta del banco gallego. El sr. Novoa lo tiene claro: lo del Popular es un remake de Catalunya Caixa utilizando de nuevo a Blackstone como el lucrativo desagüe por donde desaparecen los frutos de la rapiña. Han aprendido a aplicar el mismo método con ligeras variaciones en cada víctima que devoran: “el “agujero” en préstamos con garantía hipotecaria del Popular se sobredimensionará y es ahí donde se iniciará un segundo pelotazo”, afirma Novoa. Blackstone sabe que en el actual mercado alcista ese precio no se corresponde con el valor actual de los activos que comprará a bajo precio para obtener “por la patilla” jugosas plusvalías con las presuntas pérdidas.

El papel de Blackstone.

Blackstone es un hedge fund, un inversor de riesgo, también conocido como ‘fondo buitre’, engordado durante estos años con dólares frescos fabricados por la Reserva Federal en la política de “relajación monetaria” conocida como expansión cuantitativa (QE), a través de la cual, al igual que el BCE, les ha comprado masivamente a los bancos e instituciones financieras deuda titulizada. Desde su cuartel general en el 345 Park Avenue de New York dirige una tupida red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales, utilizados para encubrir su colaboración necesaria en las carnicerías financieras. Pero estas operaciones necesitan colaboradores en nuestro país: políticos (gobiernos de Rajoy y Zapatero), banqueros como Botín, reguladores que miran para otro lado y fedatarios públicos que no escrutan contabilidad alguna y que dan fe de la legitimidad de los chanchullos. Para operaciones como las que perpetra Blackstone es imprescindible que los mamporreros patrios de los “buitres” foráneos pongan la alfombra roja como colaboradores necesarios en un entramado legislativo, jurídico, financiero y fiscal construido en torno a la connivencia entre el BCE, la EBF, el BIP de Basilea y una tupida red de estafadores afincados en los paraísos fiscales que esconden el botín en complejas tramas de creativa ingeniería financiera.

Ustedes dirán que contra eso es imposible luchar pero no es así. Es posible buscar las responsabilidades políticas y económicas de los reguladores “vendePATRIAS” en los juzgados y hay material sobrado para sustentar las demandas y desvelar el cotarro. Pero hay otra lucha política más arriesgada: levantar toda la legislación en torno al secreto bancario – sí, ya sé que no existe- construido en las operativas de elusión fiscal en las que intervienen sociedades en paraísos fiscales como el Gran Ducado de Luxemburgo y las islas Caimán que endosan deudas ilegítimas a estados soberanos. Habría que cortar de raíz con las conexiones políticas de los capos de las finanzas mundiales sabiendo que todo el neoliberal “consenso de Washington” se nos vendría encima como ocurre con cualquiera que no comulgue con los preceptos religiosos de los gurús que pululan en torno al privado Banco Internacional de Pagos de Basilea, la Federación Bancaria Europea- EBFGoldmann Sachs, etc. La izquierda española tiene aún poco músculo para soportar una campaña mediática internacional que tilde a sus dirigentes de bolivarianos dictatoriales o bolcheviques trasnochados.

La “trama” societaria de Blackstone y algunos pátrios e ilustres nombres

No hace falta darle mucho a las búsquedas por Internet para encontrar innumerables sociedades integradas en la hidra de Blackstone (6: Blackstone Real Estate, Spanish Residential Leasing Holdco, Chameleon Reig Holdco, Albirana Properties Socimi, Fidere Patrimonio, Corona Patrimonial Socimi, Tourmalet Propco Investment 2015 Socimi, Tourmalet Propco Investment 2015 2015 SL, Patriot Propco, Alcmena Midco SÀRL, Anticipa Real State, Empire Real State Spain, Lavisier Investment o Intermediación y Patrimonios, Magic Real Estate, Albirana Socimi…. etc. Las SOCIMIS se legislaron ya en tiempos de Zapatero -2009- para ofrecer enormes ventajas fiscales a los depredadores inmobiliarios y ahora vemos que aquella legislación, en la hoja de ruta de la oligarquía, está dando hoy sus frutos (7).

La venta de las viviendas públicas del IVIMA- Madrid en tiempo de Botella

Spanish Residential y Blackstone son las dueñas a su vez de Fidere que a su vez controla las viviendas públicas del IVIMA privatizadas por Ana Botella en Madrid en donde a su vez la familia tiene intereses corporativos de sus holdings societarios de Aznar y familia (8). Fidere tiene a su vez en el consejo de administración a Jean-François Bossy, quédense con el nombre, auditor de cuentas en Luxemburgo, que es director financiero del negocio inmobiliario de fondo Blackstone en Europa y que se encuentra como apoderado en las sociedades Tourmalet, (9) que tienen su sede social en – calle Roure, 6 -8 Pol.Ind. Mas Mateu del Prat de Llobregat en Barcelona – en el mismo edificio que Anticipa Real State y que tiene su sede Catalunya Banc. O sea, que tras la venta de la caja catalana Blackstone aterrizó en ese edifico y ahora comparte sede con BBVA que a su vez se quedó con el negocio financiero de Catalunya Banc. Menuda guarida!

Spanish Residential y Blackstone son las dueñas a su vez de Fidere, que a su vez controla las viviendas públicas del IVIMA privatizadas por Ana Botella en Madrid, cuya propia familia, para completar el contubernio, tiene intereses corporativos a través de los holdings societarios de la saga Aznar (8). Fidere tiene en el consejo de administración a Jean-François Bossy– quédense con el nombre-, auditor de cuentas en Luxemburgo, que es el director financiero del negocio inmobiliario de fondo Blackstone en Europa y que se encuentra asimismo como apoderado en las sociedades Tourmalet, (9) que tienen su sede social en el mismo edificio que Anticipa Real State y Catalunya Banc. Tras la venta de la caja catalana, Blackstone aterrizó en ese edifico y ahora comparte sede con BBVA, que a su vez se quedó con el negocio financiero de Catalunya Banc. ¡Menuda guarida!

Otro de los hombres fuertes de Blackstone es Claudio Boada Pallarés (10), hijo de Claudio Boada Villalonga, que presidió el Banco Hispano Americano y el INI durante el régimen franquista. Claudio hijo fue presidente ejecutivo durante tres décadas del banco Lehman Brothers hasta que le sustituyó en el puesto el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, poco antes de su estrepitoso hundimiento. El señor Boada es también consejero del grupo PRISA – por lo que el flanco mediático de la “trama” también está bien cubierto- y fue presidente del Círculo de Empresarios desde 2004 hasta marzo de 2012.

No podemos pasar por alto dos nombres más ligados a Blackstone: Ismael Clemente Orrego y de Eduardo Mendiluce Fradera.

Ismael Clemente Orrego (11) fue responsable del área inmobiliaria de Deustche Bank en España hasta que fundó Magic Real State con la que asesoró la compra de las viviendas del IVIMA y de donde salió salpicado por sus incestuosas relaciones con Ana Botella y familiares del reo Ignacio González (12). También diseño para Blackstone la transferencia de la cartera inmobiliaria de Catalunya Banc al fondo de titulización de activos FTA2015 por un importe de casi 4.200 millones (diferencia entre lo que quedaba por amortizar y lo provisionado), de los que Blackstone supuestamente aportaba 3.615 millones y el Estado, a través del FROB, los restantes 572 millones de euros. Podriamos decir que es el estratega de Blackstone en Madrid. Hoy a través de Merlin Properties, lidera el sector de las socimi en España (13).

Primer plano de Ana Botella y Lourdes Cavero con el fondo de viviendas IVIMA-Madrid

Por su parte, Eduardo Mendiluce Fradera (14) fue durante años responsable desde Sabadell del área inmobiliaria de Catalunya Caixa. Se trata de un gran conocedor de la estructura de la caja catalana dada su triple condición de presidente, consejero delegado y apoderado de multitud de inmobiliarias propiedad de la difunta institución (GESCAT, PRONORTE, PROCAM y un largo etc de nombres desconocidos en forma de SL). Todas ellas domiciliadas –casualidades de la vida- además en el mismo edificio, propiedad de la caja, en la calle Sant Quirze, 4-18 de Sabadell, donde hoy sólo queda un edificio de oficinas del BBVA. Mendiluce como ejecutivo de Catalunya Caixa, nombrado apoderado de la división inmobiliaria en abril del 2012, fue corresponsable de aumentos espectaculares de salarios de los directivos en 2011 a pocos meses de ser nacionalizada por el FROB el 17 de diciembre de ese año. Su conocimiento y responsabilidad en el negocio inmobiliario que llevó a la ruina a la caja catalana le permitió ser captado como ejecutivo “estrella” de Anticipa Real State en el junio del 2014- con la que han bregado miles de hipotecados de la extinta caja- por su agresiva campaña para lograr la venta de sus viviendas a ese fondo de Blackstone.

Los complejos societarios y fiscales y los colaboradores necesarios de Blackstone: el modus operandi del expolio.

El día 24 Octubre 2013 en el Meeting Point de Barcelona en un simposio organizado por ESADE Alumni Real Estate Club, cuyo presidente es Eduardo Mendiluce, aún CEO de CatalunyaCaixa Inmobiliaria, coincide con Ismael Clemente, Director de Magic Real Estate (Madrid). El granado encuentro se titula: España: el tiempo de los inversores vuelve… por qué?… El debate es una muestra de lo que se cuece detrás del telón de la crisis bancaria y inmobiliaria que sacude España mientras los buitres revolotean ya sobre los cadáveres de “la Banca que fue envidia del planeta“. El debate sucede a 5 meses que se conozca que Magic Real State está ultimando la compra para Blackstone del negocio inmobiliario de Catalunya Banc-CX y a 8 meses que el CEO E.Mendiluce de CX Inmobiliaria se convierta en el ejecutivo de Anticipa que gestionara los restos inmobiliarios de los que fue máximo responsable de una caja que hunde su historia hasta 1844. (15)

Meeting Point – Barcelona – 24 octubre 2013

El Symposium une en la mesa entre otros a parte de los colaboradores necesarios de la que será la constitución del Fondo de Titulización FTA2015 que recogerá toda la supuesta morralla inmobiliaria de CX con responsabilidad de Blackstone y el FROB y que gestionara Anticipa: Eduardo Mendiluce, Anthony Myers, director de Gestión de Blackstone Real Estate Group Europe (London); Ismael Clemente, Director de Magic Real Estate (Madrid) y Juan Barba, Director de Activos Inmobiliarios de la SAREB (Madrid).

Bajo la mesa de los invitados dos logos que completan el repertorio del festín de los caníbales: el bufete Aguirre-Newman – familias de Esperanza Aguirre y Aznar- implicado en la venta de las viviendas públicas del IVIMA-Madrid y CBRE (Commercial Real Estate Services, California) líder mundial de consultoria inmobiliaria. La maquinaria en América esta engrasada: la Reserva Federal está engordando con el QE (Quantitative Easing) y sus masivas inyecciones de liquidez a los buitres que revolotean por el hipertrofiado universo del capitalismo financiarizado. En Europa Mario Draghi – ex Goldmann Sachs- ya está dispuesto a no ser menos que el Big Brother yanqui y aún hoy, en 2017, está comprando deuda titulizada a los grandes de la banca europea y multinacionales líderes engordando los balances de esos Bancos centrales con morralla a niveles nunca vistos. Estamos en terreno inexplorado con la élite usando dinero a coste cero y la plebe en un apartheid usurero de tasas de interés imposibles de pagar.

eldiario,es //José Carlos PLA -Cx y Claudio Boada- Blackstone

El día 11 de abril del 2014, pasados sólo 5 meses del Meeting Point, se cierra vertiginosamente el acuerdo de la compra de la plataforma inmobiliaria de CX a Blackstone con la colaboración de Magic Real Estate, dejando a Eduard Mendiluce, director inmobiliario de CX, como consejero delegado de la nueva plataforma. En la foto de la firma Claudio Boada y José Carlos PLA, director entonces de la intervenida Caixa (16). En un flagrante caso de competencia desleal o información privilegiada por parte de ejecutivos con procedimientos mafiosos en la misma noticia de EL PAIS se refiere que en el verano del 2013 Blackstone ya intentó comprar la plataforma.  Sin embargo, el chanchullo se frustró temporalmente al adelantarse el fondo Kennedy Wilson y Värde Partners. Tal operación resultó a la postre fallida porque seguramente el FROB, que ya se sentaba, con mando en plaza, en el consejo de administración de CX, forzó el golpe de timón para trocearla entre BBVA y Blackstone (17).

El día 21 de julio del 2014, el diario EXPANSIÓN confirma que el BBVA, de Francisco GONZÁLEZ, se ha quedado CX en la puja (18).

El día 15 de abril del 2015, se confirma la venta ahora ya de toda la división inmobiliaria de CX a Blackstone con la constitución del Fondo de Titulización FAT2015 de todas las hipotecas de CX (19). Con la pompa y boato que la ocasión merece, el acto de firma de las escrituras de ese “problemático fondo” se hace nada menos que en el despacho del Decano del Colegio de  Notarios de Barcelona, Joan Carles Ollé i Favaró, ante la presencia de José Carlos PLA-CX, Xavier Jaumandreu por GestiCaixa SGFT. También merece punto y seguido el abogado Alfonso Benavides Grases por la sociedad Alcmena Midco Sarl – en el paraiso fiscal de Luxemburgo, sociedad pantalla de Blackstone – y asimismo ejecutivo de Fidere Patrimonio Socimi que está detrás de la compra de IVIMA de Madrid. Para completar tan granada representación está presente el FROB a través de su director general Jaime Ponce Huerta y Eduard Mendiluce Fradera en representación de Anticipa Real State, que ya no necesita más presentaciones.

En la escritura del FTA2015 se asegura que el FROB vende “la cartera Hercules de CX” a Blackstone Group International Partners como mejor oferta. A pesar de lo cual, más adelante figura en delegación de Blackstone la sociedad Spain Residential Finance SARL– pg.15. Para completar el galimatías societario en la escritura rubricada en presencia del referido notario don J.C.Ollé i Favaró se presenta el representante de otra sociedad –Alcmena Midco Sàrl- que se subroga en la posición contractual de Spain Residential Finance – pg.17. En los anexos de la escritura – pg.386 – se lee que desde el Gran Ducado de Luxemburgo el día 17 de marzo de 2015 la sociedad BRE/Management 7 SA. cuyo director es Jean-François Bossy – ya lo hemos nombrado- que actúa como administradora de la sociedad  Alcmena Midco Sàrl otorga poderes totales para la operación al ya mencionado abogado Alfonso Benavides Grases. Como ven, todo un dechado de transparencia y de limpieza en una operación de una cuantía colosal.

Así pues, la venta de Catalunya Banc, que nos costó como mínimo 12.500 millones de euros a los contribuyentes, estuvo siendo “trabajada” desde diferentes sociedades desde tiempo atrás, con todos los actores y mamporreros contratados expresamente para la comedia y con los necesarios colaboradores patrios que no han tenido ningún rubor en venderse la “PATRIA” en aras de la optimización de las jugosas plusvalías obtenidas en los reseñados pelotazos. .

El fondo de titulización FTA2015 aún así tiene muy serios problemas pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores sigue sin aprobar su folleto de emisión ni concederle un código ISIN que identifica internacionalmente un valor nobiliario. De hecho, el fondo ha cambiado de gestora hasta Ahorro y Titulización que es donde ahora se encuentra. En ninguna web, ni CNMV (20) ni Haya Titulización (21) podemos descargar el folleto de emisión ni encontrar el código ISIN (23). El diario Expansión afirma que en el 2016 el folleto no había sido aún aprobado por la CNMV porque seguramente hay problemas de legitimación como explicamos nosotros en el documento: Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone? (22).

Dos apuntes más. El primero que, aunque no se haya nombrado por no aumentar en exceso la extensión de este documento, detrás de las ventas de las carteras inmobiliarias a los fondos hay bancos que hacen de intermediarios con jugosas comisiones. Segundo apunte: Blackstone ha financiado la compra de la parte correspondiente de su cartera inmobiliaria a Catalunya Banc-FROB con créditos prácticamente a interés cero – los humanos pagamos intereses usureros- concedidos por sus queridos amigos los mastodónticos bancos too big to fail.

¿Será la titulización inmobiliaria del Popular el mismo fiasco que Catalunya Banc y el fondo fta2015?

Lo anterior está por ver, pero la complejidad que hemos comentado de la venta de la cartera inmobiliaria del Popular con varias demandas judiciales interpuestas que pueden llegar hasta el TJUE -y por lo tanto tardar años en resolverse- dará mucho que hablar. La cartera del Popular deberá trasladarse a un fondo de titulización y pudiera ocurrir de nuevo que la CNMV tenga problemas para validar su folleto de emisión y conceder su código ISIN. El Banco Popular ha cancelado anticipadamente durante los 4 últimos años un  total de 15 fondos de titulización debido a su crisis galopante viéndose asimismo obligado a amortizar más de 30.000 millones de euros (24). ¿Los inversores institucionales que compraron los bonos están conformes o han recibido compensaciones? Hay quién dice que todos esos fondos han ido a parar al balance del BCE que lleva comprando chatarra financiera desde hace años con el QE – Quantitative Easing –. Se trataría quizás de la única explicación razonable. Además hoy tiene abiertos 5 fondos de titulización hipotecaria y otros cuatro de cédulas hipotecarias. ¿Qué activos inmobiliarios se han vendido exactamente a Blackstone o -cómo creemos que pasó en CX- no habrá ocurrido que una misma hipoteca fuera vendida y cedida dos veces?

Blackstone es la inmobiliaria más grande del Estado español

Sí, el título más grande para el resumen más importante.

Con activos valorados en más de 100.000 millones de euros – valor patrimonial igual al 10% del PIB español- entre suelo, viviendas, locales comerciales y hoteles es ya el primer lobby inmobiliario. Políticos españoles le han puesto la alfombra roja con leyes abusivas contra sus ciudadanos (SOCIMI, LAU…). Han vendido la patria. Ejecutivos españoles han puesto su conocimiento al servicio del buitre haciendo competencia desleal a sus antiguas empresas mientras las hundían. Los banqueros y ejecutivos son perfecta y dolosamente conscientes, pero hay algunos políticos, como Zapatero y su ley de Socimis o Chacón y su desahucio express, que, aparentemente, no se han enterado de las trapacerías que se cometían a sus espaldas, lo cual equivale a constatar su ineptitud para las funciones que tienen encomendadas.

No son los turistas pues el principal problema que sufre una ciudad como Barcelona. Por debajo de las apariencias de los escándalos “mediáticos” surgen engendros espectrales como Blackstone que son los que deciden lo que debe ocurrir con el acceso a la vivienda en Barcelona destruyendo de paso con maniobras de competencia desleal a los pequeños espabilados que tratan de sacar tajada del festín con un par de pisitos turísticos legales o ilegales. ¡No quieren repartir el pastel! Tienen el dinero, lo crean de la nada a través de sus capos de la banca central y deciden qué rama de la economía muere y cuál crece imponiendo sus opiniones a través de la PRENSA ÚNICA.

Blackstone aterriza en 2012, en el 2014 compra el paquete de Catalunya Caixa de 6.400 millones en hipotecas tóxicas en un acto notarial donde está la flor y nata de los fedatarios públicos. Se queda con las viviendas sociales del IVIMA Madrid en un “pufo” flagrante de la Botella y la mafia del “aznarato”. Nombra a Claudio Boada como capo di tutti capi, de rancio abolengo franquista y familia de banqueros, que había pasado por Atlas Capital, el Círculo de Empresarios, Lehmann Brothers y HSBC. Y, en su último zarpazo carroñero hasta la fecha, adquiere a precio de saldo toda la cartera inmobiliaria del Popular en una operación -perpetrada con la connivencia de la cúspide de la oligarquía bancaria europea- que dará mucho que hablar en los próximos años.

En España, Blackstone cuenta también, entre otras inversiones, con varias socimis cotizadas en el MAB y con Anticipa Real Estate, plataforma de gestión de activos inmobiliarios creada bajo la estructura de Catalunya Caixa Inmobiliaria. Ha venido para quedarse: puro capitalismo anglosajón al que nuestra servil clase dirigente le rinde pleitesía y obediencia.

Salva TORRES, activista de Asociación 500×20

Con la colaboración de Alfredo Apilánez.

.

NOTAS Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL DOCUMENTO.

(1)  Federación Bancaria Europea – EBF, La Federación Bancaria Europea.
(2)  The Single Resolution Board -SRB – adopts resolution decision for Banco Popular.
(3)  Federación Bancaria Europea, European Banking Federation: EBF-FBE.
(4)  Josep Manel Novoa, blog https://ataquealpoder.wordpress.com/.
(5)  expansion.com, Los créditos fiscales de Popular, claves para que Santander comprara el banco.
(6)  Blackstone’s Real Estate Empire in Spain – http://www.agency11.es/blackstones-real-estate-empire-spain/.
(7)  prouespeculacio.org, Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(8)  publico.es, Así expolia el PP de Madrid el parque de viviendas públicas.
(9)  Inscripciones de  las sociedades mercantiles 90938 – Tourmalet Holdco Investiments SOCIMI SA y 90939 – Tourmalet Holdco Investiments 2015 SL en el BORM- 39 de 24 febrero del 2017 pag 9610.
(10)  elplural.com, Claudio Boada el hombre de Blackstone en España.
(11)  businessweek, perfil profesional de Ismael Clemente Orrego.
(12)  elplural.com, Las oscuras conexiones tras la venta de viviendas sociales de Madrid a fondos buitre // Botella, la mujer y la cuñada de Ignacio González y los consejeros de Magic Real Estate.
(13)  economiadigital.es, Ismael Clemente, el estratega inmobiliario de Blackstone en España.
(14)  empresia.es, perfil profesional de Eduardo Mendiluce.
(15)  esadealumni, Ismael Clemente y eduardo mendiluce: Barcelona Meeting Point Symposium: ‘Spain: Time For Investors To Come Back? Why?’.
(16)  elpais.es, Catalunya Banc vende su plataforma inmobiliaria por 40 millones al fondo Blackstone.
(17)  eldiario.es, CatalunyaCaixa vende sus hipotecas y pisos al fondo buitre Blackstone.
(18)  expansion.com, BBVA se queda con Catalunya Banc con un coste final de 600 millones.
(19)  scribd.com, escritura constitucion FTA2015.
(20)  Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fondo de titulización FTA2015.
(21)  Ahorro y Titulización, Fondo de titulización FTA2015.
(22)  asociación 500×20, Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone? .
(23)  wikipedia, codigo ISIN – International Securities Identification Numbering system.
(24) Ahorro y Tiulización, Fondo de titulización FTA2015.

Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone?

Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario


+++ INFORMACIÓN

¿CÓMO JUEGAN LAS SOCIMIS A MAREAR LA PERDIZ?
CGT: DGAIA i infància en risc, maltractament institucional i portes giratòries [Comunicat]

Aquest ha estat el comunicat de CGT que ha donat peu finalment a la dimissió del Director General de la DGAIA i de regidor d’ERC a Girona. L’escàndol va començar amb aquest comunicat, seguit d’adjudicacions a empreses privades i de la demanda de la CUP i C’s del seu cessament la juliol salpicat per conflictes a molts centres de menors.

Moltes de les nostres famílies tenen por perquè la pèrdua de l’habitatge és un factor de risc perque Serveis Socials i la DGAI prenguin cartes en el control parental. Excepte en cassos molts excepcionals companys nostres del sector de l’ensenyament dieun que els infants tutelats tenen la marca d’haver estat sense pares. Hem cregut que aquesta noticia era rellevant.

COMUNICAT CGT (febrer 2017)

Des del Sector Social del Sindicat d’Ensenyament de CGT volem denunciar la greu situació en que es troba el sistema de protecció d’infància a Catalunya, especialment pel que fa referència als Centres Residencials, on viuen prop de 2800 infants, la tutela dels quals ha hagut d’assumir la Generalitat per protegir-los de situacions de risc i/o desemparament però malauradament la realitat es una altra.

La tensió existent en bona part dels Centres Residencials ha arribat a un punt insostenible, tant pels infants com pels professionals que hi treballem. Aquesta situació s’ha agreujat els darrers anys arran de l’augment d’adolescents amb diferents (i en alguns casos greus) patologies de salut mental que han de cohabitar sovint amb infants amb necessitats educatives especials, i nens i nenes molt petits, fet que ha propiciat un increment de les agressions físiques entre els mateixos infants (fins i tot vexacions i abusos sexuals) i també un fort augment d’agressions físiques envers les/els educadores. Molts centres es troben massificats i sobre ocupats, fins i tot en alguns casos amb infants dormint en matalassos per terra, sense llit ni habitació.

Aquesta situació és conseqüència directa de no implementar les mesures que el Síndic de Greuges recomana a la DGAIA en els successius informes des de 2009 fins a l’últim informe de 2015 i que es tradueix en:

-  Increment de recursos en els Serveis Socials Bàsics, per promoure intervencions preventives, oferint suport i recursos a les famílies i evitar l’ingrés dels infants als centres residencials.

-  Augmentar les ajudes a les famílies acollidores (recursos econòmics i professionals) i el nombre i places de CREI, per a infants i adolescents amb necessitats de contenció que no es poden abordar des dels recursos residencials.

-  Crear Centres Residencials Terapèutics per atendre als infants i adolescents amb greus problemes de salut mental. Hi ha un nombre elevadíssim d’infants amb greus trastorns mentals, d’altres atesos pel CSMIJ i ambdós casos altament medicalitzats amb fàrmacs psiquiàtrics als centres.

-  La manca d’aquests dos recursos segons el Síndic “posa en perill la seguretat física i el benestar dels infants i adolescents que pateixen problemes de salut mental i alteracions de conducta com dels infants i adolescents que resideixen en els centres, ja que han estat tutelats per l’Administració després de patir una situació de des protecció i conviuen amb aquests nois i noies sense disposar de la resposta educativa i assistencial que requereixen”.

-  Cal acompanyar als joves ex-tutelats quan arriben als 18 anys, per evitar que tornin als mateixos ambients que se’ls va haver d’allunyar. Les places per aquests joves són poques i insuficients, reservades als ex-tutelats amb millor pronòstic i condemnat la resta a la marginalitat social.

-  Augmentar la despesa en Infància, A Catalunya, els poders públics només destinen l’1,0% del PIB a polítiques de protecció social adreçades a infància i família, segons les darreres dades disponibles de 2011, la despesa és inferior a la del conjunt de l’Estat l, que és de l’1,4%, molt inferior a la del conjunt de la Unió Europea, que és del 2,2%.

Pel que fa als Centres de gestió privada concertada denunciem el següent:

- Alguns centres són gestionats per fundacions religioses on es fa proselitisme d’ideari ultra-catòlic.

- Per cada infant en aquests centres gestionats per fundacions (algunes d’elles de dubtosa procedència) la DGAIA paga com a mínim més de 3.000€ per mes per nen, a vegades 4.000€ o més. Sense que hi hagi cap fiscalització ni auditoria pública d’aquests diners públics. Si sumem 3.000€ mensuals mínim per infant (sovint és una quantitat major) i tenint en compte que més del 80% d’infants dels aproximadament 2.800 menors del total de Catalunya que hi ha en Centres de menors es troben en centres de gestió privada, això comporta una despesa pública de milions d’€ cada mes, sense cap tipus de control públic. En aquestes sumes de diner públic cal afegir diners d’Obres Socials d’alguns bancs i empreses, també sense que es coneguin avaluacions i/o auditories externes independents de caràcter públic. Tal i com afirma la jutgessa d’un jutjat de menors de l’Estat, Carmen Orland, en una entrevista, on es recull el seu testimoni per un informe d’Amnistia Internacional de l’any 2010, on es denuncia situació de maltractament i abusos a centres de menors al conjunt de l’Estat, i molt especialment a Catalunya: “Estamos apostando por unos centros concertados con una gestión privada. Se están haciendo multinacionales de tratamientos de menores porque, aunque tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, de hecho son negocios. Todo esto es un tinglado…

- Algunes d’aquestes fundacions privades no apliquen el conveni d’Acció Social que regula a Catalunya la tasca d’educador/a en centres, no contracten personal qualificat i tenen diferents denuncies laborals.

En aquesta relació de fundacions privades que creiem que es lucren amb els infants tutelats per la Generalitat volem expressar el següent:

- Sovint aquestes fundacions privades tenen connexions clares i demostrades amb alts càrrecs de la DGAIA amb carnet polític determinat, establint-se casos de corrupció ètica, moral i que al nostre entendre és de portes giratòries, amb convenis i contractes suculents amb fundacions privades on es troben polítics que a la vegada són o han sigut fundadors, gestors i tresorers d’aquestes fundacions. Hi ha una clara política de portes giratòries, on alguns aprofiten la seva situació política per fer negoci, doncs no tenen perfil professional ni trajectòria social, i d’altres aprofiten la seva trajectòria social per entrar en política i beneficiar als seus antics socis.

- És el cas del Sr Ricard Calvo director general de la DGAIA i regidor per ERC a la ciutat de Girona, vinculat a les fundacions PLATAFORMA EDUCATIVA, FUNDACIÓ RESILIS i FUNDACIÓ FASI. Sent fundador, màxim gerent, representant i tresorer de les tres en diferents moments. Es més, just abans d’accedir a la direcció general d’atenció a la infància era el tresorer de PLATAFORMA EDUCATIVA. Una fundació “empresarial” que segons la seva pròpia pàgina web gestiona més de 10 milions d’euros, més del 80% provinent del finançament públic, sense cap tipus de control ni auditoria pública independent coneguda. Una Fundació-empresa que gestiona el 100% de la Fundació Resilis. La mateixa fundació que durant el 2009/10 mentre el Sr Calvo era el seu màxim gerent, gestionava el centre de menors Mas Garriga i el seu director va ser cessat després de trobar-se possibles irregularitats en el seu funcionament.

- Denunciem l’ampliació del Centre d’Acollida de Girona la Misericòrdia. Un projecte que contradiu les pròpies directius de NNUU sobre infància, la moció parlamentària aprovada el passat 9 de febrer al Parlament i que també desobeeix els criteris tècnics de la DGAIA i els seus propis estudis on es reflecteix que els menors tutelats manifesten un major benestar en centres petits. Un projecte d’ampliació que tot apunta a que beneficia amb un contracte de valor estimat de més de 18 milions d’€ a les fundacions PLATAFORMA EDUCATIVA-FUNDACIÓ RESILIS relacionades amb el Sr Calvo. Però és més, a Juià (Girona) properament s’obre un nou centre i encara que la licitació d’aquest nou CREI a Juià (Mas Garriga) es troba en concurs, la mateixa FUNDACIÓ RESILIS ja demana educadores/rs socials a la seva pàgina web i tot apunta que aquest altre contracte de valor estimat de més de 22 milions € també l’agafarà aquesta fundació amb relació amb el Sr Calvo.

Una relació deplorable que no acaba ni comença amb el SrCalvo sino que ve de lluny i esquitxa a l’antiga Convergència i més recentment també a ERC.

- Per exemple, tenim un contracte on el Sr Estanislau Vayreda, segon tinent d’alcalde i regidor de promoció de ciutat, comerç i turisme per Convergència al govern d’Olot (en l’actualitat), signa com a director general de la FUNDACIÓ FASI amb Josep Pera (ex regidor de Convergència a l’ajuntament de Badalona) actual gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un contracte mentre el Sr Calvo és director adjunt de la mateixa fundació FASI, on s’estipula un preu per infant i dia de 101,99€ o sia 3.059€ mensuals. Sense cap tipus d’auditoria externa coneguda des de l’administració pública sobre aquests diners, amb data de l’1 de juny del 2014. Fins al setembre del 2015 el Sr Calvo representava públicament a la fundació FASI.

- Denunciem que persones vinculades al mon empresarial, com és el Sr. Joan Castells, president de la Mutua Fiatc i alhora president de la fundació FASI, siguin a la vegada propietaris de societats limitades que al nostre entendre obtenen benefici de diners públics a través de fundacions sense ànim de lucre. En aquest sentit, la fundació FASI, on Josep Cortada és l’actual director general de la fundació apareix en el registre mercantil com l’únic administrador de la Immobiliària Casa Equipaments SL. Anteriorment ho havia estat el Sr. Joan Castells. Doncs aquesta societat, propietària de les 11 cases d’infants, cobra els lloguers a la fundació FASI pagats amb diner públic, alguns superiors a 5.000€. Es lucren indirectament a través d’aquestes societats. Actualment, les treballadores de FASI es troben en lluita i en procés de negociació amb l’empresa arran una retallada de més de 500.000€ de la DGAIA. Aquesta retallada suposaria una reducció en inversió en un model preventiu i la pèrdua de qualitat d’un projecte que funciona.

- Denunciem com a exemple pràctic d’aquestes praxis negligents de fundacions el cas del CRAE Petit Príncep, que va sortir als mitjans al 2015. On directora del Centre, Elisa Trujillo, cobrava un sou de 64.508 € anuals, quan el conveni marcava que el sou havia de ser de 36.503€. Sent presidenta de l’empresa-fundació privada gestora del Centre i alhora directora del mateix CRAE, amb una germana com “educadora” sense titulació corresponent que cobrava 37.775€ anuals, quan conveni del Centre establia 24.000€. Però és que una altra greu irregularitat és que era la seva parella l’encarregat de fer les supervisions pertinents al Centre: el Sr Quim Blanchart. Qui té un càrrec important dintre de la DGAIA, ja que és director d’un Centre públic; el CREI Castanyers. Fins que una part de l’equip educatiu no va denunciar aquesta situació no es va poder fer pública. Al centre no només es cometien suposades greus irregularitats, sinó també situacions d’abusos i perill per alguns nens, per exemple la directora barrejava infants de 7 anys en una mateixa habitació amb menor de 17 anys amb conductes agressives, altament sexuades i amb VIH. Doncs bé, aquesta directora del CRAE Petit Príncep va anar a les llistes electorals de Convergència, com experta en infància i temes socials a la ciutat de Sant Adrià del Besos, on el número 1 d’aquesta llista era el Sr Xavier Soley antic director de la DGAIA entre els 2006 i 2011.

 

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, junt al director de DGAIA, Ricard Calvo, en la presentació de l’estudi “El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya”. Pla general. 10 de juny del 2016. (Horitzontal)

- Denunciem unes connexions polítiques que es donen a diferents estrats de la DGAIA i que també esquitxen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona on hi ha diferents alts càrrecs amb nom i cognoms que són exdiputats, regidors o tenen una vinculació històrica a Convergència i/o d’ERC, persones, algunes d’elles sense coneixement previ sobre infància o afers socials.
- Finalment, denunciem les irregularitats de molts centres tant de gestió pública, delegada, com privada on les direccions són posades a dit, on no hi ha cap tipus de transparència, gestió democràtica, coherent o de vessant educativa i on s’està produint un maltractament institucional greu cap a professionals i cap a un dels sectors més febles de la nostra societat: infants tutelats que han patit diferents abusos.
LLoguer social: negoci privat o servei públic de qualitat?

La manca d’un veritable parc d’habitatge públic de lloguer l’ha reduït a un calaix de malendreços

El menysteniment d’aquest model ha estat una constant durant dècades.

Pisos buits, edificis en mal estat, finques mal administrades i l’aplicació dura de la LAU han estat els mals endèmics.

La cultura patrimonialista dels gestors, de dreta o esquerra, ha estat l’ADN d’una gestió opaca fins ara.

Una declaració de principis.

Avui una tercera part de les llars de Catalunya viu al límit. No poden fer front a cap despesa extra que no sigui menjar o vestir i fins i tot això és complicat. No fa falta donar gaires dades. L’anomenat precariat, aquells ciutadans o llars que viuen en menys de 1000€ són majoritaris als carrers de pobles i ciutats de Catalunya.

De tots els drets robats en nom de la crisi, potser un dels importants és l’habitatge. Sense ell no hi ha projecte de vida (el 75% dels joves viuen amb els pares). Majoritàriament el nou precariat ja no viu en habitatges en propietat o el perdrà en els propers temps. En el mercat de lloguer la relació ingressos/ renda de lloguer ja fa temps que no guarda relació en una estructura salarial en espiral deflacionista. No és d’estranyar que el 70% dels desnonaments a Barcelona siguin per impagament de la quota del lloguer. Quan això succeïx cau sobre el llogater tot el pes dictatorial de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Una de les lleis més regressives d’Europa.

El mercat del lloguer és quasi 100% privat, controlat pel lobby del totxo, bancs i els API, que mantenen preus per sobre de la realitat social xuclant la sang als més pobres. Contradictòriament tots busquen “el lloguer segur” pescant en aigües turbulentes. Una contradicció insoluble en el mercat que acaba ajuntant als pitjor situats: els petits propietaris enfrontats a famílies en precari impossibilitades de pagar rebuts que superen el 50% de la renda disponible. En aquesta guerra entre pobres la LAU resolt a favor de la propietat. És un contracte privat, suposadament de lliure concurrència, on les lleis i la justícia fan prevaler la propietat sobre el dret a l’habitatge.

El dret de propietat immobiliari exerceix una fèrria dictadura sobre el dret a un habitatge digne i assequible i sumeix en un fosc futur a una societat incapaç d’imposar-se a la dictadura patrimonialista del lobby financer-immobiliari. Si la Justícia, que es jutge i part, imposa les condicions del forts, l’Administració mira cap a l’altra costat adduint que en els contractes privats no si fiquen. Abans l’equip de Govern de l’alcalde Trias i ara l’equip de Colau saben que hi havia i hi ha un problema amb els desnonaments de lloguer a la ciutat comtal.

… El dret de propietat immobiliari exerceix una fèrria dictadura sobre el dret a un habitatge digne i assequible i sumeix en un fosc futur a una societat incapaç d’imposar-se a la dictadura patrimonialista del lobby financer-immobiliari.

Algú té una solució habitacional estable pel precariat?

Les dades de la Taula del Tercer Sector, avalades per la mateixa Administració, indiquen que 70.000 llars a Barcelona necessiten un contracte estable de lloguer que no superi els 100€ de renda mensual. Tot inclòs. Aquest hauria d’esser l’abast mínim d’un parc d’habitatge públic a Barcelona que no existeix. Però que no existeixi no vol dir que avui 300.000 persones de la nostre ciutat esperen una solució malvivint mentre hi ha milers de pisos buits. Estem parlant doncs de 70.000 habitatges d’emergència social o, dit d’una altre manera, de lloguer molt assequible.

Els tenim, però no estan accessibles perquè interessos molt poderosos controlen el mercat. Guanyar el debat a l’opinió pública sobre la necessitat d’aquest parc d’habitatge no pot quedar circumscrit només a un problema de beneficència. Aquesta reducció en portaria a construir guettos als quals apartaríem als perdedors d’aquesta injusta societat.

No, nosaltres parlem d’habitatge públic de lloguer com un dret de qualsevol ciutadà, tant guany molt o poc, a un habitatge digne i assequible a les seves possibilitats raonades entorn del 20 al 30% de la renda disponible. Tothom paga impostos i tothom se’n beneficia dels drets ciutadans. Aquest és el debat necessari per a una opció estable econòmica, legislativa, jurídica i socialment. Senzillament és posar l’habitatge al marge del mercat.

Però necessitem una segona condició. No acceptem una aplicació restrictiva amb contractes temporals als quals estan subjectes actualment els llogaters, fruit de les modificacions legislatives del PPsoe a la LAU, que han convertit el lloguer en la particular dictadura de l’arrendador. No és possible un projecte estable de vida amb contractes de 3 anys renovables any a any.

Dret o beneficència. Habitatge protegit i llogater desamparat.

Barcelona té ara un parc d’habitatge social que en prou feina supera els 10.000 habitatges i ara sí que està ple. Alguns habitatges dotacionals de joves fins i tot han estat venuts a fons d’inversió privats (SOCIMI). En aquest petit parc d’habitatge el paper de l’Administració, en el nostre cas, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha estat nefast durant décades.

Lluny de ser un model, el parc d’habitatge ha patit com mals endèmics els pisos buits, edificis en mal estat i finques mal administrades. La cultura patrimonialista dels gestors, de dreta o esquerra, ha estat l’ADN d’una gestió opaca que ha primat la lògica del mercat privat, altres cops la beneficència i l’aplicació dura de la LAU.

El menysteniment del parc d’habitatges ha estat una constant durant dècades per part dels gestors públics. Aquests habitatges eren una molesta càrrega de la que calia desempallegar-se. I els llogaters eren beneficiaris, no d’un dret, sinó de beneficència i per tant sempre sospitosos d’enganyar. Hem arribat a situacions inversemblants amb habitatges buits per llargues temporades tapiats amb portes de ferro o, per contra, quotes de lloguer que han superat fins i tot al mercat privat. Les irregularitats en els cobraments dels extres o del manteniment han igualat al Consorci amb les pràctiques més dubtoses del mercat privat.

Molts cops l’habitatge públic s’ha convertit en una mena de barraquisme vertical on s’han ajuntat problemàtiques socials amb atur, famílies desestructurades, etc que reforçava d’una banda el caràcter exclusivament assistencial i, per un altre costat, una opinió pública en contra. Si l’habitatge social era mal vist, com un malbaratament de recursos, l’opció neoliberal, l’opció patrimonialista d’accés a l’habitatge es reforçava i reforçava encara més la bombolla immobiliària, que a fi de comptes era el que interessava

L’aposta del Govern Trias a l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat des de sempre va ser donar un paper dominant en l’habitatge social a les entitats del tercer sector i especialment a Càritas, organització catòlica en mans del Bisbat de la ciutat, reforçaran el caràcter assistencial del lloguer social i públic allunyant-lo encara més del seu caràcter de dret social bàsic. No és casualitat, que Càritas, rebi donacions de pisos dels bancs enlloc de cedir-los a l’Estat que els hem salvat amb els diners de tots. És un apropament cada cop més descarat al model anglosaxo i tatcherià. Per aquesta raó, nosaltres reivindiquem l’habitatge públic com un dret fonamental dels ciutadans i per tant un dret exigible a l’Estat. Té un nom: lloguer social universal.

… Aquests contractes de lloguer públic per tant no serien de naturalesa estrictament civil i patrimonial, sinó que les seves condicions i les quotes a satisfer serien part de la prestació del servei públic.

(*)Caminem cap a un altre model possible…

Dins del marc legal actual, diversos advocats i urbanistes, així com sentències europees i estatals permetrien modificar els paràmetres en el que es mou la gestió de l’habitatge públic i social tant a la ciutat com al país. La Disposició Adicional Primera de la LAU permet establir un règim diferenciat als contractes de lloguer dels habitatges en alguna de les modalitats de promoció pública. Aquests contractes podrien no estar subjectes a la legislació en matèria civil i patrimonial.

En primer lloc, la seva adjudicació està subjecta a un procediment de concurs transparent en base a uns criteris preestablerts. En segon lloc, les rendes venen marcades per llei i finalment les condicions no són objecte de la suposada llibertat contractual civil. El lloguer públic s’aproparia més a la prestació d’un servei públic i, per tant, seria el desenvolupament d’una competència de l’Administració en matèria d’habitatge que donaria servei mitjançant els contractes subscrits amb els seus llogaters. Aquests contractes per tant no serien de naturalesa estrictament civil i patrimonial, sinó que les seves condicions i les quotes a satisfer serien part de la prestació del servei públic.

Això és important, perquè en la venda a fons voltors del parc d’habitatge a Madrid o Barcelona, caldria preguntar si les garanties als llogaters no haurien d’haver estat incloses en els plecs de condicions de la venda. Aquest matis és fonamental doncs els concursos de compravenda no solament han estat mancats de transparència i concurrència en el cas de Barcelona, sinó que les condicions de prestació del servei públic dels habitatges socials estan avui en dubte. En el cas dels habitatges de joves, considerats equipaments dotacionals, afegirien encara més llenya a la discussió.

D’altra banda, els contractes de lloguer social estarien determinats per les lleis de protecció del consumidor en aquest cas d’un be fonamental com és l’habitatge. El Tribunal de Justícia de l’Unió Europea (TJEU) ha legislat profusament sobre la matèria en clàusules abusives com la revisió unilateral de les condicions dels contractes de lloguer social que podrien causar la pèrdua de l’habitatge habitual. Aquesta qüestió es podria judicialitzar en tant la revisió unilateral de les condicions podria resultar una posició d’indefensió del llogater. Aquesta circumstància ja ha succeït a l’edifici privatitzat de pg Urrutia. No són paraules doncs una sentència contra Alokabide ha permès aturar un desnonament per negar-se aquest a revisar una quota abusiva.

… Lloguer Social Universal.

Podria ser la signatura de nous contractes de lloguer objecte d’abús? S’han mantingut les condicions anteriors? La resposta en el cas de Colon Viviendas a Barcelona és no. Des del punt de vista de la jurisprudència actual seria discutible que les condicions dels contractes de lloguer, en prestació d’un servei públic, només es limitessin a la vigència dels contractes. Ha estat molt més greu encara que s’hagi obligat als llogaters a subscriure nous contractes amb les condicions canviades i això podria ser objecte controvertible davant tribunals de justícia civil.

Dit d’una altra manera, en el moment de compra-venda a un tercer, el rellevant no és només l’anàlisi del preu pagat per la venda en l’expedient patrimonial de la Fundació Pisos de Lloguer (i per tant el Consell Comarcal del Barcelonés, REGESA) sinó també les repercussions que aquesta venda tindrà sobre els contractes de lloguer. Per tant seria imputable a Regesa i a la seva subsidiaria Pisos de Lloguer la manca de transparència en tot el procés en un sector com és el de pisos per a joves que hauria de tenir la consideració de regulat.

Aquesta discussió és extensible a tots els habitatges que avui gestiona l’Agència Catalana de l’Habitatge com al Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb tots els pisos d’emergència que està concedint. I és una lluita declarada pel lloguer social universal.

(*) Una part dels raonaments d’aquest article han estat inspirats als webs de Leólo i Urbaniker.

article actualitzat sobre el publicat a habitatgepublic.prouespeculacio.org el 29/12/2014
Psicopatía social: ¿ vídeo- cómo la Banca prepara a sus cachorros?

La Wikipedia dice que la definición de un psicópata social es difícil pero se atreve a reducirle a 3 características: Las personas con trastorno psicopático, o psicópatas, suelen estar caracterizadas por tener un …”marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos, y un carácter desinhibido. (1)
En este vídeo “LOBOS” – de la productora NiñosCabras – se observa cómo se pueden inducir conductas psicópatas a través del miedo en empleados de la banca – actores-:


Después de la visión del vídeo cuántos items podria marcar como válidos en la siguiente lista de características de personalidades psicópatas?

Estos podrían ser algunos síntomas y rasgos típicos del perfil de un psicópata: (2)

 • Muestra impasividad, e incluso frialdad, y falta de empatía con los sentimientos de los otros. (__)
 • Manipulador, con cierto encanto personal, capaz de conseguir lo que quiera de los demás. (__)
 • En su grado extremo se muestra eminentemente transgresor de las normas sociales de convivencia, caracterizado por su conducta criminal y su crueldad. (__)
 • Falta de culpa y de remordimiento en aquello que hace, a sabiendas del daño que pueda estar causando. (__)
 • Tienen una capacidad de juicio claro, distinguiendo entre el bien y el mal, con una inteligencia normal e incluso a veces superior a la media. (__)
 • Con incapacidad para formar relaciones personales o sociales sanas, estables y duraderas. (__)
 • Ausencia de alucinaciones o delirios, o de estado de irritabilidad o ansiedad que puedan conducir su comportamiento. (__)
 • Pensamiento y conducta guiados por el raciocinio y el pragmatismo, con un escaso papel otorgado a los sentimientos, imbuido de lo que algunos autores han denominado narcisismo social. (__)
 • No suelen sentir miedo ni responden temor al castigo de sus actos. (__)
 • No tienen en consideración la opinión de los demás, y no sufren tensión por la desaprobación social por sus actos. (__)
 • Son personas aparentemente controladas, que tratan de llevar una vida normal, ocultando sus verdaderas tensiones e intenciones. (__)
 • Son personas que no huyen de las situaciones de estrés y de riesgo, sino que lo buscan, por ejemplo practicando deportes extremos como forma de liberar sus tensiones internas. (__)
 • En algunos casos pueden mostrarse irritables e irascibles, pudiendo desencadenarse una situación de violencia física o verbal sin que haya motivo aparente para ello. (__)
 • Los psicópatas son personas que, además, suelen mostrar conductas adictivas, ya sea en el ámbito comportamental como en el caso de la cleptomanía o del consumo de sustancias ilegales. (__)

Las finanzas están destruyendo nuestra especie y el planeta. Todas somos responsables que sujetos así dirijan el mundo y encima creemos que esa es “la normalidad“.


(1) wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Psicopat%C3%ADa.
(2) webconsultas.com caracterísiticas de una personalidad psicópata social.