Ara la subhasta de la Generalitat i després anirem per les herències pietoses o immatriculades de l’Església catòlica a Barcelona.

Les companyes de Poble Sec del Sindicat de barri han fet una crida per aturar la subhasta de la Generalitat amb criteris claus:

 • són habitatges patrimoni de la ciutat.
 • mentre els mossos desnonen gent a la ciutat
 • hi ha emergència habitacional brutal.
 • la Generalitat especula.
 • Aturem la subhasta

Donem total suport en aquesta reivindicació. En total a Barcelona, hi ha 12 habitatges i 3 locals comercials repartits en 5 districtes de la ciutat i 46 habitatges a Catalunya. Hi serem per aturar la subhasta del dia 5 de juliol. Exigim amb les entitats socials i el mateix Ajuntament de Barcelona (que ha fet una crida a la Generalitat en aquest sentit) a aturar la subhasta i cedir els actius immobiliaris als ajuntaments.

Davant la gravíssima crisi habitacional de la ciutat, aquestes engrunes són importants per alleugerir la pressió sobre la llista d’espera de pisos de emergència, habitacions i habitatge social. En uns moments que hi ha 300 famílies esperant un habitatge de emergència amb enderrerimentsd’entrega que duren ja un any la demanda s’ho val.
Però una cosa podem deixar clara també, aquesta subhasta ha estat feta, amb llums i taquígrafs….. vol dir que la Generalitat és un ens públic i no pot amagar fàcilment les seves malifetes per sort. I aquests mecanismes públics permeten al menys assabentar-se.

Però sempre és així? NO… d’amagat……

 • CAS 1. ELS EDIFICIS PROPIETAT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA A BARCELONA NO PODEN SER DE LLOGUER SOCIAL?
  • Parlem de les immatriculacions amagades de l’església catòlica del 1998 fins al 2016. Aquest escàndol de les immatriculacions -Registrar davant notari per primera vegada una propietat- a la carta (amb tan sol un certificat del bisbe) és una escletxa a la reforma de la llei hipotecària el 1998 (govern d’Aznar) va deixar en exclusiva a la Església Catòlica. Amb aquesta operació l’Església a registrat milers de propietats en els últims anys. Finalment el Congrés dels Diputats va aprovar un canvi en la Llei hipotecària que acabava amb aquest privilegi de l’Església.
 • CAS 2. EXIGIM LA RECUPERACIÓ DE 679 habitatges venuts (2010-13 per REGESA, etc) al Barcelonés a fons voltors.
  • El dia 2 d’agost de 2013 el Consell Comarcal del Barcelonès, amb representants de CIU, PSC, ICV i ERC, van donar el vist i plau a la operació també aprovada per l’Agència Catalana de l’Habitatge, de vendre 298 habitatges, quatre promocions de lloguer social de la capital catalana, als districtes de Nou Barris, Les Corts i Sant Andreu.
   La Fundació Pisos de Lloguer, organització privada sense ànim de lucre, impulsada pel Consell Comarcal del Barcelonès, era la propietària dels habitatges després que Regesa efectués la transmissió de la gestió dels pisos entre els anys 2004 i 2007. A principis del 2013 es va decidir liquidar la fundació i vendre els seus actius, abans, a una empresa privada. Només es va presentar una empresa a concurs públic, Colon Viviendas, gestora del fons d’inversió Azora, amb seu a Madrid, protagonista de les vendes d’habitatge públic de la Comunitat i l’Ajuntament de Madrid.

Els EDIFICIS PROPIETAT de L’ESGLÉSIA CATÒLICA a BARCELONA per a l’emergència habitacional… proper objectiu

No sabem quants habitatges són propietat de l’esglesia catòlica a la ciutat de Barcelona. Emplacem a l’Ajuntament de Barcelona a fer aquest estudi en els registres de la propietat de la ciutat. Després demanar a la jerarquia catòlica i a l’Arquebisbe que els seus habitatges provinents de donacions pietoses i de les immatriculats de  la reforma de la Llei hipotecària de Aznar es posin a l’abast de la emergència habitacional de la ciutat.

Per què? Doncs perquè podríem dir sense error, que és fruit del treball del poble “sense el poble”, és un patrimoni comú que la mateixa església moltes vegades parla de posar-lo al servei dels desemparats – oprimits – en el seu propi llenguatge. És cert que hi ha excepcions en moltes de les seves societats i ordres religioses a on s’anteposa l’ajuda al necessitat a les ànsies d’acumulació. Però deixem ben clar que això, donada la magnitud societària de l’Església i els enormes beneficis fiscals que rep, és una gota en un oceà de necessitats dels seus feligresos i no feligresos per al comú dels mortals.

Barcelona necessita els habitatges de l’Església catòlica per a la emergència habitacional. Per exemple, podríem començar per  les propietats que té al carrer Rivadeneyra investigades per un frau o els 12 edificis catalogats al 1974 al Registre a la Barceloneta, o el palauet del número 29 del carrer del General Vives a Sàrria… etc

Ayuda con tu herencia o legado – Ayuda a la Iglesia Necesitada!

EXIGIM LA RECUPERACIÓ DE 679 habitatges venuts (2010-13 per REGESA, etc) al Barcelonés a fons voltors.

propostes de les assemblees de veïnat dels edificis privatitzats de BCN ( desembre del 2014)

1. DENUNCIEM

 • LA PROGRESSIVA PRIVATITZACIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA

Prou especulació amb l’habitatge públic. En una ciutat on els desnonaments són diaris, demanem que es revoqui la venda a un fons especulador. Defensem l’accés a l’habitatge públic i de lloguer dels ciutadans de Barcelona.

 • VOLEM QUE EL CONTRACTE DE TRASPÀS DE L’ÚS DE SUPERFÍCIE ENTRE LA FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER I COLON VIVIENDAS SIGUI PÚBLIC

Hem demanat a l’Ajuntament a través dels districtes; del Consell Comarcal del Barcelonès; de l’Agència Catalana de l’Habitatge i del Síndic de Greuges, de veure aquest contracte i que aquest document ha de ser públic. Encara no ens han facilitat aquest document. Això ens fa sospitar de possibles irregularitats en el procés.

 • VOLEM QUE L’ADMINISTRACIÓ ADQUIREIXI EL COMPROMÍS DE GARANTIR LA FUNCIÓ SOCIAL D’AQUESTS HABITATGES

S’han venut els drets de superfície durant 75 anys, només queda garantida la funció social durant 25, a comptar des de la data de qualificació de l’habitatge, en algunes promocions ja han passat 12 anys, per tant hi ha un alt marge per especular amb els béns dels ciutadans. Cap dels organismes implicats ens ha deixat clar què passarà amb els habitatges un cop passin aquests 25 anys.

 • IRREGULARITATS A L’ACCÉS DE L’HABITATGE

Demanem que l’accés a l’habitatge públic sigui supervisat per l’administració, que es segueixi l’ordre de la llista del registre de sol•licitants d’accés a l’habitatge per garantir la transparència a l’hora d’accedir a un habitatge públic.

2. RECLAMEM

 • QUE ES MANTINGUIN LES CONDICIONS D’HABITATGE PÚBLIC I DE LLOGUER ALS ACTUALS LLOGATERS I QUE ELS NOUS LLOGATERS GAUDEIXIN DE LES MATEIXES CONDICIONS. JA HI HA VEÏNS QUE HAN HAGUT DE MARXAR EN NO PODER ASSUMIR LES NOVES CONDICIONS.

Hi ha alguna diferència de responsabilitat política entre aquesta subhasta de la Generalitat (2018) i aquesta altra del Consell Comarcal Barcelonés (2013)?
hoy rebatimos a jueces y magistrados de Barcelona su errónea “unificación de criterios” sobre titulización hipotecaria

Aunque dos años más tarde de la salida al público de este documento realizado por las juntas de Audiencia Provincial y de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, que en su momento publicamos y rebatimos con criterios políticos y sociales diciendo que era una intromisión de la Banca en los Juzgados, hoy publicamos nuestros criterios técnicos sobre los errores que sus señorías cometen al calor de la misma legislación española, que declaramos, aún así, totalmente volcada a favor de la Banca española.

A continuación explicamos entre líneas de “su documento” como los jueces y magistrados que aceptaron estos criterios en esa reunión, o no sabían de que hablaban y les impusieron desde fuera esos criterios ya escritos o existe confusión entre los letrados respecto de la legislación financiera y de titulización del estado español.

Con estas medidas han conseguido paralizar momentáneamente muchas sentencias por falta de legitimación a favor de la Banca y que esa declaración ha surtido efecto en muchas Juzgados del país a pesar de nuestra oposición con otras entidades en ese momento. Los Consejos de Administración de los cuatro grandes bancos deben estar muy contentos con la alta magistratura de Barcelona. También sabemos que el Gobierno con el apoyo de los partidos del régimen del 78 han reaccionado dando capacidad jurídica a las Gestoras de fondos para personarse en los juzgados. Pero la legislación hipotecaria la han hecho cada vez más confusa dictada y alimentada desde los gabinetes de abogados de los cuatro grandes bancos que cuelan un tufo perceptible hasta en los párrafos de la legislación aprobada en Madrid.

Los dictados de la Banca a sus señorías diputadas lejos de mirar la coherencia de todo el entramado jurídico y legislativo, imponen a sus políticos los intereses espurios de los principales accionistas de sus consejos de Administración alejando al Sistema Jurídico de la equidad y equilibrio, y lo hacen con prisa y por atajos que menosprecian los derechos de una gran parte de la ciudadanía. Y todo esto que ocurre no es extraño ya que el sector hipotecario es uno de los principales negocios bancarios y mueve entorno de medio billón de euros en el Estado. Es un talón de Aquiles para las finanzas. Es un pastel muy grande, donde cada crédito hipotecario firmado convierte en real la fabula de los panes y los peces.

No cejaremos en el empeño de aprender de ese sistema monetario y financiero para demostrar que debería estar al servicio de toda la sociedad y no de los intereses de una casta que juega con ser super-hombres a nuestra cuenta.

Conclusiones de la REUNIÓN de “unificación de criterios” en materia de préstamos/créditos garantizados con hipoteca que han sido objeto de titulización

{negro-texto documento jueces, rojo-nuestros comentarios, azul-legislación hipotecaria}

Los Jueces de Primera Instancia de Barcelona, en reunión de unificación de criterios celebrada el dÍa 15 de julio de 2016, sobre los problemas de legitimación activa en los procedimientos de ejecución de prestamos/créditos garantizados con hipoteca que han sido objeto de titulización hemos llegado por mayoría a las siguientes conclusiones:

1.- En el supuesto en que el crédito hipotecario se ha titulizado previa la emisión de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, la legitimación activa para la ejecución hipotecaria, para la ejecución ordinaria o la continuación de aquélla por esta vía (579 LEC) la ostenta el Banco emisor de dichas participaciones o certificados.

Esta es una consideración de parte de los jueces de Primera Instancia que no está explicitada así en ninguna ley… pues en el anterior parrafo no hay una sola referencia a ningún artículado legislativo que así lo explicite. Luego lo intenta con el siguiente párrafo...

En efecto, cuando se han emitido participaciones hipotecarias o certificados de transmisión hipotecaria por parte del Banco/acreedor primario, la legitimación para ejecutar la hipoteca o para iniciar cualquier proceso de ejecución del crédito la ostenta el mismo Banco emisor de los títulos con independencia de que se haya participado total o parcialmente el crédito hipotecario (art. 15 LMH y 30 y 31 del RMH), pues sigue ostentando por ley su condición de acreedor hipotecario….

Lo que reafirma la REUNIÓN – marcado en negrita – no lo dicen los artículos citados por esta (art.15 LMH y 30-31 del RMH):

art. 15 LMH.- el titular de la participación concurrirá, en igualdad de derechos con el acreedor hipotecario, en la ejecución que se siga contra el mencionado deudor, cobrando a prorrata de su respectiva participación en la operación y sin perjuicio de que la Entidad emisora perciba la posible diferencia entre el interés pactado en el préstamo y el cedido en la participación, cuando éste fuera inferior.
El titular de la participación «podrá» compeler al acreedor hipotecario para que inste la ejecución. Si el acreedor hipotecario no instare la ejecución judicial dentro de los sesenta días desde que fuera compelido a ello, el titular de la participación podrá subrogarse en dicha ejecución, por la cuantía de su respectiva participación. Las notificaciones pertinentes se harán fehacientemente.

art. 30 RMH.- La ejecución del préstamo o crédito hipotecario participado corresponde a la entidad emisora y al titular de la participación en los términos establecidos en el artículo 31. Aquí queda clarísimo que dice que la acción ejecutiva le corresponde al banco –emisor- y en igualdad de condiciones al fondo de titulización de la participación.

El titular de la participación (el Fondo de Titulización) puede comparecer en dicho/s proceso/s (intervención voluntaria del art. 13 LEC) para hacer efectivo su derecho de crédito con el precio del remate en proporción a su participación (art. 15 LMH y 31.b RMH).

Lo que aquí dice es que en caso de participaciones hipotecarias el Fondo de titulización puede comparecer en igualdad de condiciones en la ejecución hipotecaria y quedarse con su parte. Porqué esta claro que es una participación, un trozo, no todo el crédito como en el caso de los certificados de transmisión de hipoteca que hay que transmitir el 100% del crédito.

CASO 1: En el caso de un certificado de transmisión de hipoteca- CTH- al 100%…. ¿EL BANCO NO COBRO EL 100% DE LA DEUDA? ¿Cómo justifican sus señorías que habiendo cobrado el banco emisor de ese CTH toda la hipoteca se presente en el juzgado reclamando la deuda? ¿Hay un problema de legitimación activa? ¿hay un problema de suplantación o falsedad documental o no?

CASO 2: En el caso de que  una hipoteca este cedida- vendida – entre dos Participaciones hipotecarias, y fuera de balance al 100%… ¿EL BANCO NO COBRO EL 100% DE LA DEUDA? ¿Cómo justifican sus señorías que habiendo cobrado el banco emisor de esas 2 participaciones toda la hipoteca se presente en el juzgado reclamando la deuda? ¿Hay un problema de legitimación activa? ¿hay un problema de suplantación o falsedad documental o no?

El titular de la participación (Fondo de Titulización) ostenta una legitimación extraordinaria (art. 10.2 de la LEC), subsidiaria y por subrogación únicamente cuando el Banco no le pague por impago del deudor primario, y requerido por el Fondo no ejercite la acción ejecutiva en el plazo de 60 días, aportando la documentación legalmente prevista (art. 31.c RMH).

Lo que aquí dice es que en caso de participaciones hipotecarias el Fondo de titulización puede subrogarse en igualdad de condiciones en la ejecución hipotecaria y quedarse con su parte si la entidad bancaria cedente no ejercita su acción por la otra parte del crédito que le toca.

Igual legitimación por subrogación ostenta caso de paralización del proceso de ejecución seguido por la entidad emisora (art. 31.d del RMH). Cuando se inste un procedimiento de ejecución ordinaria o se pretenda la continuación de la ejecución hipotecaria por la vía del 579, entendemos que son aplicables las reglas anteriores, partiendo de que la legitimación que se otorga a la entidad emisora de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión hipotecaria ( el Banco) es ordinaria (art. 10.1 LEC) y para cualquier procedimiento de ejecución del crédito participado, ya que no hacerlo supondría un desdoblamiento de la naturaleza y régimen jurídico de las participaciones hipotecarias y/o los certificados de transmisión hipotecaria en función del procedimiento de ejecución elegido y porque el art. 15 de la LMH habla de acción ejecutiva o ejecución judicial, no de ejecución hipotecaria.

Lo que aquí dice es que en caso de participaciones hipotecarias y certificados de transmisión el Fondo de titulización puede subrogarse en igualdad de condiciones en la ejecución hipotecaria y quedarse con su parte si la entidad bancaria cedente no ejercita su acción por la otra parte del crédito que le toca.

2. Cuando no se hayan emitido participaciones hipotecarias o certificados de transmisión hipotecaria sino que se haya producido la cesión del crédito/ préstamo, la legitimación activa le corresponde al cesionario del crédito/préstamo garantizado con la hipoteca. En este caso, hay una verdadera cesión del crédito, y se estará a las reglas generales ( en esencia 149 LH, 1526 y siguientes CC y 540 LEC)

Para crear un fondo de titulización hipotecaria solo existen 4 títulos en la legislación: bonos y cédulas (no se transmite más que el riesgo pero no el crédito) y las participaciones y los certificados en los que sí se transmite una parte o todo el crédito respectivamente. PREGUNTA a la SALA de la Audiencia: ¿cuales son los titulos en los que si existe entonces una legitimación activa del cesionario o Fondo de titulización? Sinceramente, al calor de la legislación – del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero- no conocemos otros. Señores magistrados, no debería borrar este parrafo por erróneo? Que titulo-valor existen en la legislación, aparte de Participaciones y Certificados, que SÍ haya una verdadera cesión del crédito? Ustedes saben que en todas las legislaciones modernas existen las cesiones totales de créditos, negarlo sería ridículo. Por eso, hacen un salto mortal al vacio dejando ir que SÍ existen las cesiones totales però no nombran ningún título-valor que lo sustente ni articulado que lo legisla. Quién les ha colado esto?

3. En base a lo anterior, resulta ajustado a derecho la cesión del remate por el ejecutante adjudicatario al Fondo de Titulización hipotecaria en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Si el titular de la participación hipotecaria o certificado de transmisión ( Fondo de Titulización ) no ha comparecido voluntariamente a aquella ejecución, es legitimo y ajustado a derecho la cesión del remate por el ejecutante adjudicatario al Fondo de Titulización, que tendrá la condición de tercero en dicho proceso.

Es la forma en que el Banco cumple con su obligación fiduciaria (de abonar al Fondo su participación en el crédito una vez realizado el bien hipotecado) o el equivalente a la participación en el precio del remate previsto en el art. 31 del RMH para el caso en que el titular de la participación concurra al procedimiento incoado por el emisor de la participación.

Pues solo faltaría que el banco presentándose al juzgado sin ser titular de la deuda se quedará con ella provocando perjuicio al fondo de titulización y a sus bonistas. O sí, porqué como sino se entienden las pérdidas millonarias del sistema de cajas de ahorro hoy extinguidas y su cancelación masiva de fondos en los años anteriores?

4. Por último, entendemos que no cabe examinar de oficio la falta de legitimación del que aparezca como acreedor hipotecario en el titulo ejecutivo que se aporte con la demanda, dada la presunción de legitimación (130 LH y 681 LEC); solo procederá su examen vía oposición (559.1) o vía nulidad de actuaciones en su caso.

Pues eso siempre barriendo para la banca, no tienen bastante con el TJUE? Y buscando por internet sobre este documento hemos encontrado multitud de comentarios que ponen en duda la validez de esta unificación de criterios expuesta por las juntas de jueces y magistrados de Barcelona.

Para nosotros, esta “unificación de criterios” de jueces y magistrados de Barcelona en las ejecuciones hipotecarias significa que SIEMPRE FALLARAN, independientemente de la documentación legal presentada, A FAVOR DE LA BANCA sin siquiera apreciar de oficio la prueba de legitimación activa cuando se reclame.

Dicho de otra manera, esta “unificación de criterios” de jueces y magistrados de Barcelona en las ejecuciones hipotecarias significa que DE OFICIO SIEMPRE FALLARAN A FAVOR DE LA BANCA.

Después de todo lo analizado uno llega a la conclusión que las leyes sobre titulización de activos, un sector clave de las finanzas de la Banca privada, en un país muy bancarizado, están mal redactadas por el legislativo porqué pueden ser interpretadas. Están mal construidas porqué se hacen deprisa y corriendo dependiendo de las vicisitudes de las altas finanzas y de las necesidades de la Banca. Los Parlamentos se convierten en simples funcionarios que sellan leyes en papel que están fabricadas en los gabinetes de abogados de la última planta de las sedes corporativas de los 4 grandes. Y cuando hay complicaciones sociales de resulta de la manipulación económica de la sociedad por la Banca, la Justicia valora los conflictos y interpreta las leyes y lo hace a favor del poderoso y no del indefenso reo, que no ha cometido más delito que pedir un crédito para acceder a una casa en propiedad. Eso demuestra que en todas las altas instituciones hay cuadros clave – lobbistas- que actuan a favor de los 4 grandes de la banca española.

Salva TORRES


PARA PAH MADRID, aún existe otra interpretación o controversia sobre los conceptos que usa la Judicatura en titulizaciones.

OTRAS VERSIONES DEL ASUNTO DEL SIGNIFICADO DE EMISOR Y CEDENTE

Hay un error al manifestar que cuando se dice ‘entidad emisora‘ en el artículo 30 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, la ACCIÓN EJECUTIVA, se hace en referencia al banco o caja, haciéndole el juego a interpretaciones.

En una titulización, el banco o caja juega el rol de entidad cedente y el rol de entidad emisora lo juega el fondo de titulización, o la Sociedad Gestora.

Si cogemos, por ejemplo, la escritura de constitución de CAIXABANK RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN, al final, al Glosario, tenemos literalmente las siguientes definiciones:

– “Cedente”, significa Caixabank S.A., cedente de los Derechos de Crédito.

– “Emisor”, significa CAIXABANK RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN.

El Poder Judicial no puede toma resoluciones arbitrarias. No se puede confundir una operación financiera que tiene dos elementos, como el emisor y el receptor, que es el caso de la entidad que emite participaciones hipotecarias para un hipotético cliente final, con el tema de una operación de titulización en la que existen dos elementos intermediarios más: la Sociedad Gestora y el Fondo de Titulización.

En esa equivocación maniquea y, creo, deliberadamente intencionada por parte de una parte de tribunales o juzgados, no se puede caer en ese juego de palabras. En una titulización la ‘entidad emisora’ es la Sociedad Gestora que realiza la “Emisión de Bonos” para, a través del Fondo de Titulización, colocarlos en el mercado. Y la ‘entidad cedente’ es el Banco o Caja que cede los activos, o sus derechos, para que constituyan los haberes agrupados en el Fondo.

No podemos transitar aquellos caminos que se imponen en los tribunales en defensa de las todopoderosas entidades financieras.

¡¡LA ENTIDAD FINANCIERA NO ES AQUELLA ‘ENTIDAD EMISORA’ A LA QUE HACE REFERENCIA EL YA MENCIONADO ARTÍCULO 30 DEL REAL DECRETO 716/2009, ES LA ‘ENTIDAD CEDENTE’ YA QUE EL PAPEL DE EMISOR, EN UNA TITULIZACIÓN, LO OSTENTA LA SOCIEDAD GESTORA O, EN ÚLTIMO LUGAR, EL FONDO DE TITULIZACIÓN!!

>>> TODO EL DOCUMENTO DE PAH MADRID presentado en el Congreso de los Diputados>>>


DOCUMENTOS AFINES DE LEGISLACIÓN…


ALGUNA CONTROVERSIA EN LA RED SOBRE UNA LEGISLACIÓN OPACA SOBRE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA…
LAGARDER DANCIU, sociòleg i persona sense sostre, al ‘SÍ QUE ES POT!’ – FeM Girona Radio

SÍ QUE ES POT! Marta Afuera
……..

Aquesta setmana parlem de les persones que no tenen sostre, que no tenen una llar, que dormen al carrer, a caixers o sota un pont. Parlem de l’acampada instal·lada a la Plaça Catalunya de Barcelona per denunciar que més de 50.000 persones a l’Estat Espanyol viuen al carrer.  I per fer-ho hem convidat a una d’aquestes persones, l’activista i sociòleg de formació, Lagarder Danciu. En el seu cas, viu al carrer després d’haver patit un desnonament i haver decidit lluitar i defensar el Dret a un Habitatge Digne per a Tothom.

Lagarder Danciu es va fer popular fa uns anys quan va intervenir en un acte de campanya del PP i davant dels mitjans de comunicació li va dir a Mariano Rajoy que ell i el seu partit eren uns corruptes i que estaven privatitzant els Serveis Socials.

Al programa també us presentem el seu llibre “Sin techo. Caminando en un mundo que prohibe sueños” i parlem de l’acampada informativa de persones sense sostre que continua a la Plaça Catalunya de Barcelona.

El ‘Sí que es pot!’ és un programa de ràdio produït per la PAH-Girona-Salt que s’emet a FEM GIRONA. Per qualsevol pregunta, dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un correu a: pahgirona@gmail.com

FeM Girona 92.7 fm. la teva ràdio de proximitat.
I ara escolta’ns en directe a www.femgirona.cat
VIDEO – Todas las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas SE PUEDEN REVISAR – sentencia Tribunal Supremo

Olvida la indefensión aprendida y demanda al Banco que te ejecutó la casa por daños y perjuicios!!! (José Ángel Gallegos – abogado).

En un procedimiento ordinario no se puede ejecutar la casa sres. banqueros!! (Andrés Giordana – abogado)

Gestionó esta interesante charla Carles Alonso – abogado

Sala llena en el 12 Aniversario de nuestra Asociación 500×20 en Ateneu La Bòbila.

Los abogados Andrés Giordana y José Ángel Gallegos hablan sobre ejecuciones hipotecarias. Todos las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas, SE PUEDEN REVISAR. Según sentencia del Tribunal Supremo del 2017.

El nuevo invento de la Banca para impagos de hipoteca son los juicios ordinarios. Andrés habla de su experiencia en los casos que lleva.
500×20 s’adhereix a la Federació estatal “Vivienda en Lucha ” com sòcia fundadora

Després d’alguns mesos de debats i més d’un any de treball en comú entre diverses entitats a escala estatal, entre elles Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid-PAH Madrid, Associació pel lloguer públic i asequible-500×20, Associació pel Dret a l’Habitatge i pel Dret a una Vida Digna -PAH Girona Salt, Asociación en Defensa de los Afectados por la Vivienda – ADAV Parla, Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios AltMaresme, PAH Léganes, Asociación Civic y Social Ciutats Solidaries- PAH L`Hospitalet, AEDEVI, etc. hem decidit constituir una entitat estatal en forma de Federació, legalment constituïda a nivell nacional.

Vuit entitats formen la Federació i moltes altres que estan a l’expectativa en diverses localitats i regions. És fàcil entendre que davant la dispersió de les lluites i el aferrissada que és especialment la de l’habitatge hàgim decidit fer aquest pas en una situació política i social que canvia a velocitat de vertigen. L’habitatge, al costat del treball, és el lloc on les persones ens convertim en ciutadans de ple dret. Les que hem decidit ajuntar-nos sabem que no és un camí de roses per això treballarem sobre quatre idees bàsiques:

 • Ens hem dotat d’un decàleg: UN DEU A L’HABITATGE DIGNE . En aquest document fundacional parlem de com les persones tenen el dret de viure dignament i legalment amb un títol de propietat, lloguer o qualsevol altra forma d’accés a aquest bé bàsic. No ens hem oblidat dels cada vegada més milers de llars que viuen als llimbs jurídic de l’ocupació. Per això, el primer punt del nostre decàleg és el dret jurídic de qualsevol ciutadà de reclamar a l’administració un habitatge del parc públic de lloguer social sigui quina sigui la seva situació econòmica i conseqüentment la regularització de l’ocupació.
 • el decàleg no és un programa complet perquè sabem que res és perpetu però indica als de fora que sí que tenim ideologia, que sí que tenim quatre idees clares i que volem compartir-les. Per això, ningú ens ha imposat el seu projecte d’èxit, tampoc volem imposar als que s’acosten. Venim de fracassos dels que humilment hem après i ens han adobat.
 • També tenim uns estatuts (els publicarem pròximament quan estiguin legalitzats). No són una panacea per als problemes que vindran però si el lloc on podrem dirimir les nostres diferències. Hi haurà diferències segur i volem conviure amb aquestes diferències però buscarem el consens. Però aquestes diferències estaran valorades per la diversitat que aporten, com ens ha ensenyat la mare naturalesa, i per què en les diferències i en la crítica política honesta està amagada la solució col·lectiva de debats aferrissats. Les majories simples evitessin la paralització de la Federació davant de minories de bloqueig però els estatuts permetran valorar aquesta diversitat i la possibilitat de la confederació com a lliure-associat a les organitzacions.
 • No estem construint un partit polític de l’habitatge. Per això, volem mantenir la nostra independència política i social i com a Federació no dependrem de les subvencions regulars de partits, ONG o empreses.

L’habitatge s’ha convertit en un actiu financer de primera magnitud en el món actual. Els bancs centrals compren deute hipotecari titulitzat a la banca comercial privada. La Banca amb el seu domini de la creació de diners-deute mou l’economia cap a camins on la ciutadania es veu obligada a adquirir aquest deute i hipoteca la seva vida per accedir a un habitatge. Els poders públics en el seu abandonament de funcions polítiques han deixat en mans del mercat, de la llei de la selva, els drets ciutadans d’accés a l’habitatge.
No és d’estranyar doncs que la Federació lluiti contra la titulització de deutes, el control democràtic de l’emissió de moneda i uns tipus d’interès públics, transparents que ajudin, en lloc de gravar, l’economia productiva respectuosa amb els límits del planeta. Un mitjà de pagament essencial no pot estar en mans de les elits financeres, ens hi juguem la vida.

DECÀLEG

UN 10 A L’HABITATGE DIGNE

INTRODUCCIÓ

Portem molts anys treballant pel Dret Universal a un Habitatge Digne al costat de milers d’activistes. Aquesta lluita l’hem desenvolupat amb persones que han perdut aquest dret humà perquè el sistema econòmic capitalista de les últimes dècades ha convertit aquest dret, reconegut en totes les constitucions nacionals, en pur mercadeig. Lluny de rescatar-se a les persones, els governs han prioritzat el salvament dels negocis de les elits financeres.

Habitatge Digne és aquell habitatge on les persones viuen amb seguretat, pau i dignitat, segons el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU..

Som una federació de col·lectius que creiem necessari esforçar-nos a consensuar les finalitats, estratègies i accions a curt, mitjà i llarg termini per unir voluntats, per sobre de la visió a curt termini de la classe política i d’alguns moviments socials.

Salva Torres


¡UN 10 A LA L’HABITATGE DIGNE!

PRINCIPIS BÀSICS DE LA FEDERACIÓ “VIVIENDA EN LUCHA”

 1. L’habitatge és un dret universal reclamable.
  Stop als desnonaments sense alternativa asegurada por llei.
 2. Parc públic d’habitatge social i lloguer assequible.
  Fijar las rentas de los alquileres en función de los ingresos y circunstancias familiares.
 3. Suministraments mínims garantits per llei.
  Cap persona sense aigua, llum i calefacció.
 4. L’habitatge habitual en règim de propietat no és embargable ni executable
  Adecuación de las deudas teniendo en cuenta lo pagado, el valor actualizado de la y la renta familiar disponible.
 5. Prohibició de la venda i titulització de les hipoteques sobre l’habitatge habitual.
  Limitació, informació i transparència en els processos de venda de deutes.
 6. Despenalització i regularització de l’ocupació por necessitat.
  Cens nacional d’habitatges.
 7. Derogació de la LAU. Contractes de lloguer indefinits.
  Per a acabar amb la bombolla del lloguer i assegurar un projecto de vida estable.
 8. Democratització i control de l’emissió de moneda i del preu del diner..
  Un mitjà de pagament essencial no pot estar en mans de les elits financeres que saquegen els pobles. Els tipus d’interès han de ser públics i transparents.
 9. La justícia no ha d’exercir-se contra els Drets Humans Universals.
  Els tribunals no han d’administrar la justícia contra els drets humans i socials reconeguts. El torn d’ofici amb justícia gratuïta -per persones sense recursos o amb recursos insuficients- ha d’assegurar una defensa eficaç i professional.
 10. Ens organitzem des l’assemblearisme i defensem la independència política i econòmica sense ànim de lucre, el suport mutu i la lluita col·lectiva.
  El nostre objectiu és unir esforços per assegurar l’accés a un Habitatge Digne.CINC ANYS DEL CAS AZIZ QUE VA OBRIR LA PORTA A DENUNCIAR A LA BANCA PER CLÀUSULES ABUSIVES

SÍ QUE ES POT! amb Marta Afuera

el cas aziz…

..

Els noms de Mohammed Aziz i del seu advocat Dionisio Moreno passaran a la història jurídica de Catalunya i d’Espanya perquè la sentència del Tribunal Europeu que tractava sobre l’execució hipotecària contra Aziz va significar una revolució al sistema judicial.

Recentment s’han complert els 5 anys d’aquella resolució judicial importantíssima per totes les persones afectades per la hipoteca: va ser el 14 de març de 2013. Una sentència del Tribunal Europeu que va marcar als jutges de l’estat espanyol i de tota Europa que están obligats a estudiar d’ofici les clàusules abusives d’un contracte hipotecari.

Veient el gran número de novetats jurídiques que estem coneixent darrerament, veient que les dades d’execucions hipotecàries segueixen essent molt i molt altes – més de 32.000 durant el 2017- hem entrevistat de nou a Dionisio Moreno. L’advocat del cas Aziz ens parla de com està la situació als jutjats i del que s’espera del Tribunal Europeu, que ha de pronunciar-se de nou sobre clàusules molt importants als contractes hipotecaris com la clàusula de venciment anticipat.

Aquí teniu l’enllaç amb la darrera edició del ‘Sí que es pot!’, el programa de ràdio de la PAH-Girona-Salt que s’emet a Fem Girona.

FeM Girona 92.7 fm. la teva ràdio de proximitat.
I ara escolta’ns en directe a www.femgirona.cat
LES FAMÍLIES QUE VAN PERDRE L’HABITATGE ABANS DEL 14/3/2013 PODEN SER REVOCATS I RECLAMAR DANYS I PERJUDICIS AL BANC I A L’ESTAT

SÍ QUE ES POT!

Marta Afuera

LES FAMÍLIES QUE VAN PERDRE L’HABITATGE ABANS DEL 14/3/2013 PODEN SER REVOCATS I RECLAMAR DANYS I PERJUDICIS AL BANC I A L’ESTAT

Molt important la sentència dictada el 27 de setembre de 2017 per Tribunal Suprem on es recoll la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013: les persones i famílies que van patir desnonaments amb anterioritat al 14 de març de 2013 poden revocar-los per il·legals, al no haver pogut defensar els deutors en el procediment d’execució hipotecària ni haver complert els jutges i tribunals espanyols amb la seva obligació de paralitzar aquests procediments d’ofici si el préstec contingués clàusules abusives. En parlem avui al Sí que es pot! amb l’activista i llicenciat en dret, Antonio Muñoz.

ES COMPLEIXEN 5 ANYS DE L’ALLIBERAMENT DEL BLOC SALT

Una gran lluita que va obrir un camí enmig d’una selva contra el dret a l’habitatge. El bloc, propietat legal de la SAREB, hem aconseguit que ara es gestion

i des de les administracions públiques que hi han fet lloguers econòmics.

Després d’aquests cinc anys, la PAH GIRONA SALT hem fet una valoració altament positiva del que s’ha aconseguit amb la lluita del BLOC-SALT i volem fer també una valoració de la situació general del Dret a l’Habitatge. Al final del programa us l’expliquem.


També podeu escoltar el video del nostre amic Antonio Muñoz en el seu canal de Youtube: La ventana esmeralda
PAHgranada-StopDesahucios y 500×20 hacemos un curso de titulizaciones hipotecarias, creación de dinero y derecho a la vivienda

El pasado 24 de marzo las activistas de PAH Granada-Stop Desahucios nos invitaron a realizar un curso sobre derecho a la vivienda especialmente dirigido a las problemáticas hipotecarias y del alquiler.

Se hizo especial incidencia en la relación de las titulizaciones hipotecarias y su relación con la renta fija y la creación de dinero FIAT. Luego vimos como todas las hipotecas son titulizadas siguiendo determinados patrones financieros que se rigen por la legislación emanada de los gabinetes de abogados de la Banca que dictan las leyes a sus señorías del Congreso. También como la flexibilización cuantitativa del BCE y la Fed comprando deuda ha permitido inflar de dinero los fondos inmobiliarios hasta formar una nueva burbuja de alquiler con sus compras masivas de edificios en las ciudades globales. Esta burbuja se extiende ya a ciudades como Granada donde esta inversión supone la expulsión del vecindario pobre y la apropiación del valor intangible de la ciudad por el inversor (español o extranjero)  que acaba apoderándose del valor monumental, artístico, histórico, geográfico o popular de la ciudad.

Los talleres que realizamos fueron estos y sus correspondientes links de los documentos usados:
Badalona: participem a la concentració de rebuig a la criminalització dels moviments pel dret a l’habitatge!

 STOP REPRESSIÓ!

NI ALS

DESNONAMENTS

NI ENLLOC!

Concentració

DIMECRES 21 MARÇ 10:30h

DEGANAT JUTJATS de BADALONA C/ PRIM 40

Un grup de col·lectius encapçalats per la PAC-BADALONA hem decidit donar resposta social a la repressió patida durant un desnonament, per ordre judicial a Badalona del 27 de febrer, on els Mossos d’Esquadra van causar 10 persones ferides i van ser imputades dues més amb delictes penals, una d’elles va passar 24 hores detinguda.

Defensem LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ i més quan es posa al servei de la defensa dels DRETS FONAMENTALS.

És per tot plegat que hem organitzat una acció-roda de premsa dins d’una campanya de resposta social contra la repressió als desnonaments i en general a totes les lluites socials.

Us demanem tot el suport possible. Assistència i difusió si us plau!

dimecres 21 març 18,30 hores: presentem el sindicat de llogaters a Nou Barris. Prou lloguers abussius!

Ens complau dir-vos que presentem el Sindicat de LLogateres al districte de Nou Barris, del qual en formem part, des de l’inici. Volem que sigui una eina per acabar amb la bombolla de lloguers que viu la ciutat i expulsa milers de persones dels seus habitatges, barris i ciutat.
CADA DIA 36 FAMÍLIES HAN ESTAT EXPULSADES DE CASA EL 2017

SÍ QUE ES POT! Marta Afuera

CADA DIA 36 FAMÍLIES HAN ESTAT EXPULSADES DE CASA EL 2017 SEGONS DADES DEL CGPJ

A COMARQUES GIRONINES EL 2017 HI HAN HAGUT 2041 DESNONAMENTS


Com també ha informat el Diari de Girona, els jutjats han executat 2.042 desnonaments a les comarques gironines durant el 2017, un 5,8% més que l’any passat. Segons recull l’estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el drama d’aquells qui perden l’habitatge, de moment, no va a la baixa. Entre gener i desembre, 823 famílies i particulars de la demarcació van quedar-se sense sostre per no poder afrontar les quotes de la hipoteca. Una situació que, en molts casos, els porta aparellat un deute de per vida. Però al costat d’aquests casos, les dades també mostren una altra crua realitat: la que viuen aquells que no poden afrontar les quotes del lloguer i veuen com els fan fora del pis. En un any, a les comarques gironines, els jutjats han executat 1.161 desnonaments per aquest motiu.

El Diari Ara també ha publicat que:

CADA DIA 36 FAMÍLIES ES QUEDEN SENSE CASA A CATALUNYA SEGONS LES ÚLTIMES DADES CORRESPONENTS AL 2017 PUBLICADES PEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Més de 13.300 famílies van quedar-se sense casa aquest 2017 perquè no podien pagar el lloguer o la hipoteca, segons les últimes dades que ha fet públic el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El degoteig continua sent constant: 36 famílies cada dia es queden sense casa, o el que es el mateix, cada hora es produeixen entre un i dos desnonaments a Catalunya.

Segons les dades, Catalunya lidera un any més el rànquing de desnonaments, molt per sobre d’Andalusia i el País Valencià, les comunitats autònomes que la segueixen. El tercer trimestre de l’any, coincidint amb els mesos en què ja estava en vigor la llei catalana antidesnonaments aprovada el desembre del 2016, va ser el moment en què menys se’n van produir. En canvi, després de la suspensió del Tribunal Constitucional d’octubre, els tribunals van executar 3.400 llançaments, gairebé un miler més que durant el trimestre anterior.

Aquesta setmana al ‘Sí que es pot!’ hem repassat dels darreres dades que ha fet públiques el Consell General del Poder Judicial perquè quedi clar que el drama dels desnonaments continua i que no veiem voluntat per a resoldre la greu situació a l’entorn de la manca de Dret a l’Habitatge per part dels partits polítics que governen.

FeM Girona 92.7 fm. la teva ràdio de proximitat.
I ara escolta’ns en directe a www.femgirona.cat
el grupo de GAP-UCI Madrid entrevista al coordinador de Afectados por la Hipoteca de su Comunidad

Por la importancia de los contenidos publicamos la entrevista que afectados de GAH Fontarron UCI hicieron a nuestro compañero de lucha, Luís Chamarro, coordinador de Afectados por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid, que junto a PAH-Madrid llevan las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre aspectos trascendentales de la legislación.

…los hipotecados deben saber con garantías quién tiene su deuda…

La Banca que ofertaba hipotecas a los ciudadanos sabía incluso cuando iba a ocurrir una crisis económica.

..que a nadie le puedan quitar la casa por no poder pagar una deuda que está basada en una estafa.

los comerciales de los Bancos ofrecen la dación en pago

… la dación en pago la definimos como un producto financiero tóxico y letal….. porqué el banco, en una negociación extrajudicial, sin iniciar una ejecución, se queda con la vivienda, la amortización, los intereses y luego las rentas del alquiler social.
Luis Ros- PAC-Badalona: Demanaria que tothom visqués un desnonament durant dues hores

Luis Ros, el nostre company de la Plataforma d’Afectats per la Crisi, va ser colpejat i detingut pels Mossos, després als Jutjats la Fiscalia li va demanar 6 anys de presó. El desnonament va tenir lloc al día 26 de febrer al carrer Doctor Modrego 24 i va ser instat per Anticipa- BBVA, quasi res.

La deriva autoritaria de la Justicia de l’Estat espanyol envers la disidència política, social, sindical i artística està prenent tints que recorden els temps de la dictadura franquista.


“Demanaria que tothom visqués un desnonament durant dues hores”

Aquest caporal dels Bombers de Barcelona és un dels actuals líders de la PAC, amb seu a Badalona i a Mataró. Creu que les coses canviarien si tothom sabés com et sents quan t’expulsen de casa


Entrevista publicada per Sara Muñoz – Badalona – elpuntavui.cat

Com a bomber s’ha vist enmig d’algun desnonament?
Ja fa molts anys que els bombers vam dir que no intervindríem en els desnonaments. Nosaltres picàvem a la porta de les famílies i els oferíem ajuda per si tenien una urgència.
La policia només es pot limitar a complir la llei?
La policia compleix la llei, però la llei és amoral. La policia podria manifestar-se tant al carrer com a través dels seus sindicats per dir que no està d’acord amb allò que l’obliguen a fer.
Cap a on hem de mirar si busquem culpables?
Qui ha de fer que les coses canviïn és el Congrés dels Diputats, que pot canviar la llei. Ni tan sols el jutge en té la culpa, perquè compleix la llei. L’exclusió és el que crea violència i delinqüència.
Per què es funda la PAC si ja existia la PAH?
Perquè en algunes coses no estem d’acord, com ara la dació en pagament. I nosaltres no tractem només el tema dels desnonaments.
La setmana passada va ser detingut pels Mossos d’Esquadra mentre mirava d’aturar un desnonament. És l’episodi més desagradable que ha viscut?
La situació més desagradable la visc cada dia quan veig el terror d’una família que faran fora de casa, quan sé de gent que hem tractat a la PAC i que s’ha suïcidat. Dilluns vaig patir una agressió física i una detenció, però diàriament pateixo violència psicològica veient com està la gent.
Quants casos tenen entre mans?
A la PAC, on només ens n’arriba una part, gestionem unes 40 ordres de desnonament a la setmana de famílies de Badalona.
Els governs municipals podrien fer més del que fan?
En el cas de Badalona, els vam advertir que el tema explotaria i no ens van escoltar. Ara volen buscar solucions i tot són presses, però la realitat és que a Badalona no hi ha ni un pis social lliure. Som crítics, però és cert que els ajuntaments estan molt limitats.
Què sent quan escolta dirigents d’entitats bancàries que afirmen que els desnonaments són una llegenda urbana?
Els mitjans de comunicació ens haurien d’ajudar a pressionar el poder judicial perquè faciliti les veritables dades, perquè no hi manera. Qui afirmi que no hi ha desnonaments, que ens acompanyi un dia a nosaltres.
Les administracions estan oferint sempre una alternativa?
No. Hi ha gent que es queda al carrer i que se l’obliga a ocupar. La manca de respostes obliga la gent a intentar sobreviure. L’habitatge és una necessitat bàsica. Si me’l treus, m’hauré de buscar la vida.
Per què el van detenir dilluns?
Perquè la PAC està molestant massa el sistema, els fons d’inversió, la banca…
Anaven per vostè?
Jo vaig fer el paper de mediador i molts testimonis en donen fe. Intento que ningú posi la mà a sobre d’un policia, que no hi hagi disturbis, que es vegi els policies com uns treballadors. Però m’assenyalen amb el dit dient “agafeu aquell”. De fet acabem denunciats els dos caps de l’organització: Armonía Díaz i jo.
Va passar una nit a la comissaria dels Mossos. Va rebre alguna mostra de solidaritat?
I tant. Un cop a la comissaria, alguns policies em van fer arribar missatges d’ànims. Per mi el mosso d’esquadra és un treballador i la gent no es pot fer càrrec de sota quina pressió treballen. Soc capaç d’abraçar el mosso que em va colpejar.
D’on sospita que ve l’ordre de detenció?
D’algun alt comandament de la policia que sembla que té algun problema, forçat pel poder econòmic.
De què l’acusen?
De violència contra la policia, lesions i desobediència. Jo no vaig aixecar la mà a ningú.
Vostè denunciarà algú?
Denunciaré les agressions que vaig patir [mostra grans blaus a les cames].
Com creu que acabarà el seu cas?
Té pinta que acabaré a la presó. Em poden caure fins a sis anys. Crec que voldran desmuntar una organització que està molestant, però no saben que la PAC no soc només jo.
Ara actua amb més por?
Ni parlar-ne. Això és el que no aconseguiran. Si cal faré la revolució a la presó.
Té fills?
Una filla que és guàrdia urbana i que em dona suport. Si entro a la presó ho sentiré per la meva família, però també per la resta de famílies que mirem d’ajudar. Si jo pogués demanar un desig, demanaria que tothom visqués a la seva pell un desnonament durant dues hores. Aleshores les coses canviarien.
Lourdes Garcia: Que hi hagi tanta gent que no pugui pagar el lloguer, és culpa del sistema econòmic

<- ->

Descripción de Lourdes García (500×20) a sicom.cat:

<-‘Que hi hagi tanta gent que no pugui pagar el lloguer, és culpa del sistema econòmic’->