image_pdfimage_print

Crítica de la Llei catalana de l’Impost als Habitatges Buits i de processos execució hipotecària.

Aquesta llei redunda sobre fets que ja estaven legislats. Al final de la legislatura és un brindis al sol de CiU. QUE DIU LA LLEI DE L’IMPOST ALS PISOS BUITS El Decret- llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, diu al seu preàmbul que en el mercat de l’habitatge concorren […]

Crítica de la llei sobre l’emergència habitacional i la pobresa energètica de Catalunya.

claus de la llei sobre l’emergència habitacional la llei és un avenç en el reconeixement administratiu del dret a l’habitatge l’aplicació de la llei suposa entre 400 i 800 milions d’euros anuals en els propers pressupostos que avui no estan assegurats. tot fa semblar que ara tots els partits s’han apuntat a l’agenda social davant […]

la legalización de la ocupación de vivienda usando la Ley de Enjuiciamiento Civil

UNA JUGADA MAESTRA Los ocupas tenaces acaban con el tiempo aprendiendo esta norma de vital importancia para ellos, situada en el artículo 439.1 LEC: No se admitirán las demandas que pretendan retener o cobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la pertubación o el […]