desnonament al Turó de la Peira !!! dilluns 20 de novembre 9 hores

➡️desnonament al Turó de la Peira !!!⬅️

dilluns 20 de novembre 9 horas

Reina, és una mare soltera amb el seu bebé i un menor que té ordre de desallotjament per tercer cop i ara té concedit un pis d’emergència per l’Ajuntament però encara no té les claus, està esperant en la llarga llista de gent sense recursos que espera no viure al carrer.

Història: La propietat actual sembla que és d’un paticular que va comprar com inversió el pis a Bankia sabent que estava ocupat. No censurem que vulgui fer negoci però participa de la bombolla immobiliària i no passarà res perquè esperi una mica més fins que Reina estigui allotjada. A pesar, de saber la situació ha tirat endavant el desnonament.

LLOC: carrer Vall d’Ordesa 15 – Turó de la Peira – Barcelona
LOCALITZACIÓ: https://goo.gl/maps/ztd3r6hP35A2
HORA: 9 horas
METRO: línia blava- parada Vilapicina
Promou el desnonament: un particular inversor que va comprar pis a Bankia

màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!
ATURAT! desnonament a l’Eixample !!! divendres 29 de setembre 9 horas

➡️desnonament a l’Eixample !!!⬅️

divendres 29 de setembre 9 hores

màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!

Marcela, el seu bebé, mare i germana tenen ordre de desallotjament i des de l’anterior desnonament han estat buscant una alternativa en pisos de lloguer que no accepten perquè no tenen prou ingressos ni habitacions perquè hi  ha un bebe que molesta. Hem arribat a un moment dificil i la fimilia demana un altre enderreriment perquè a l’estiu els ha estat difícil trobar res.

Història: La propietat va acceptar que li reformés el pis amb els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013 i Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap acord amb l’Ajuntament. Després se li ha denegat un pis d’emergència.

LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústria- barrio de la Dreta de l’Eixample – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ ….

La propietat de l’habitatge de la Marcel·la té un contracte de lloguer que no reuneix les condicions legals adients, no està registrat a l’INCASOL i ni està declarat a Hisenda. La propietat es beneficia de la justicia però en canvi no cumpleix les seves obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013 aquest contracte no és públic ni està legalitzat

Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI, tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està de la seva part.

Sí… se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada en el alquiler.
aplazado! dilluns 3 de juliol 2017 – 9 horas – desnonament a l’Eixample de Marcela, bebe, mare i germana

➡️desnonament a l’Eixample !!!⬅️

dilluns 3 de juliol 9 horas

màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!

Ens arriba informació de Marcela que té ordre de desnonament del pis on viu perquè la propietat no va voler negociar ni tan sols amb els mediadors de l’Ajuntament en el seu moment. La propietat senzillament vol desallotjar Marcela, el seu bebé, mare i germana. La propietat va acceptar que li reformés el pis amb els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013 i Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap acord amb l’Ajuntament.

LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústria-  barrio de la Dreta de l’Eixample – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ  ….

La propietat de l’habitatge de la Marcel·la no ha volgut tampoc negociar altre ajornament ….. vol desallotjament a la brava ! Vol que l’Ajuntament, o sigui tots, correm amb les despeses del seu allotjament. El contracte de lloguer no reuneix les condicions legals adients i tot fa sospitar que no està ni registrat ni està declarat a Hisenda. La propietat es beneficia de la justicia però en canvi no cumpleix les seves obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013 aquest contracte no és públic ni està legalitzat

Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI, tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està de la seva part.

 

Sí… se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada en el alquiler.

el desahucio de Marcela y familia en la prensa:

Aplazado el desahucio de una mujer con un bebé en la Sagrada Família
Ajornat!!! jueves 29 de junio 9 horas- Desahucio de alquiler de Ana María

Les solidàries al costat de l’Ana el dia del desnonament

➡️Desahucio!!!⬅️ al Guinardó

9 hores jueves 29 junio 2017.

Nos llega información de Ana María que tiene orden de desahucio del local – vivienda porqué la propiedad no ha querido negociar ni siquiera con los mediadores del Ayuntamiento. Sencillamente quiere desalojar a Ana María y no ha querido alargar el contrato de alquiler hasta que su inquilina tuviera asignado el piso de emergencia que tiene concedido, lo que significaría sólo alargar la estancia más allá del verano.

La propiedad no ha querido negociar ningún aplazamiento….. quiere desalojo a la brava!. Quiere que el Ayuntamiento, o sea todos, corramos con los gastos de su alojamiento mientras se le asigna el piso… pero en cambio no ha hecho nunca un recibo de la renta que la cobraba por transferencia.

LUGAR: calle Lluís Sagnier nº 74, esquina calle Amilcar barrio del Guinardó (districte Horta-Guinardó) – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/LCGpn81UY882
HORA: 9 horas
METRO: linia azul o amarilla- parada Maragall – Los Quinze.
Promueve el desahucio: un particular

La familia tiene nuestra solidaridad y la del barrio.
Los Mossos actúan brutalmente en un desahucio de alquiler en Badalona

La PAC se Opone en resistencia Pacífica a un acto de Barbarie institucional sobre un elemento vital la Vivienda.
La Justicia Española solo Defiende el Derecho a la Propiedad dejando a millones de Ciudadanos Excluidos ahora y en el Futuro del Derecho a Vivir en un Hogar Digno.
La Justicia de la Mano de nuestros Gobernantes hoy a lanzado a nuestra Policía contra el pueblo que deberían defender. 3 heridos y un detenido más varios magullados ha sido el balance.
La PAC no desfallecerá en su lucha a favor de causa justas como es el derecho a la vivienda.
Señores Gobernantes. Señores Jueces. Señores Policías. Juraron lealtad a su pueblo y hacer cumplir leyes justas. Aún están a tiempo de Rectificar. El pueblo no acepta ya más actos bárbaros.

No siempre los desahucios son tranquilos…!
ver y aprender…..!
aprender que si pides solidaridad la debes devolver!
porqué los solidarios/as merecen un respeto como nuestras compañeras de la PAC Badalona.

+++ INFO>>>
lunes 19 de junio- Desahucio a 9 horas de una familia sin recursos

➡️Desahucio!!!⬅️ a Turó de la Peira- 9barris

9 hores lunes 19 junio 2017.

 

Nos llega información de la familia de Wadmer Mendez, su compañera Yanara Matos y su hijo de 2 añitos  que tiene orden de desahucio de la Inmobiliaria del grupo Sanahuja… los de la aluminosis del barrio.

LUGAR: calle Valld’Ordesa nº 11-13, barri de Turó de la Peira (districte Nou Barris) – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/aowDgYNgMfC2
HORA: 9 horas
METRO: linia azul Línia 5-  parada Vilapicina.
Promueve el desahucio: IndicesaL’illa SL – grupo Sanahuja

La familia tiene nuestra solidaridad y la del barrio.
PDEcat con PP+C’s+PNV aprueban en Madrid una modificación de la LEC contra la ocupación

La proposición de modificación de la LEC- ley de Enjuiciamiento Civil – recibe el apoyo de toda la derecha.

Francesc HOMS, prohombre de la nueva CiU en Madrid, es el portavoz de esa modificación.

Las implicaciones sociales de esa ley no son aún generalizables a todas las ocupaciones.


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES // CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie B   Núm. 78-1  30 de enero de 2017   Pág. 2
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA GARANTIZAR LA POSESIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE PROPIETARIOS PERSONAS FÍSICAS Y PARA ASEGURAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN SU HABER DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL.


El PDECat presenta una modificación de la LEC en casos de ocupación sin garantizar realojo

  • Si se lee el articulado de la modificación de la LEC se observa que la medida afecta sólo a propiedades de personas físicas, entidades sociales y administraciones públicas pero no a grandes tenedores de vivienda.
  • La modificación de la LEC insta a un juicio verbal que con la presentación del título de propiedad de persona física, ONG o Administración Pública pueda desalojar al ocupante ilegal aunque a este le permita presentar oposición en un plazo de 10 dìas, pero el desalojo es de facto:mediante Auto, la entrega de la posesión inmediata al demandante que así lo solicitare y aportare título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal.

votación en el congreso

Vayamos a la meticulosidad del PDE-cat. Sorprende la meticulosidad del PDEcat en esa modificación cuando tiene aparcada la ley de la renta garantizada en un cajón del Parlament de Catalunya. Esta modificación legislativa es un trabajo de bisturí sobre la LEC, de concienzudo detalle, para salvar determinados cpropietarios de la acción… no de supuestas familias que ocupan pisos desesperadas, sino de bandas organizadas que viven a costa de cobrarles a estas. Dudamos que esta iniciativa legislativa haya sido una ocurrencia del senyor Homs. Nos debería explicar que grupo de presión, lobby, le ha escrito la letra pequeña. No vemos al señor Homs hilando tan fino sino a sectores organizados de lascámaras de la propiedad de Barcelona que no quieren que pisos vacios sólo para turistas acaben ocupados por eso, porqué están vacios la mayor parte del tiempo.

Tal vez, el problema no radique en esas bandas organizadas, sino en 35 años de democracia prácticamente dirigida por esos partidos en que no avanzaron en garantizar el derecho a la vivienda constitucionalmente aceptado del artículo 47 de la Constitución. Resulta curioso que en nuestro país con uno de los índices más elevados de viviendas por habitante de todo el mundo, el problema sea “cuatro mindunguis” que viven de cobrar por reventar puertas. Pocos casos conocemos de personas físicas que no puedan acceder a su vivienda por una ocupación que no se hayan resuelto satisfactoriamente en un plazo razonable. Lo que no es razonable es que con esta modificación de la LEC, haya o no ocupación con mafia, la familia afectada, si fuera el caso, se encuentre en la calle sin más. El redactado de esa ley: la autoridad judicial comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura del proceso de desocupación ilegal, a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes, si proceden… no garantiza que la familia desalojada vaya a tener una solución, entre otras razones, porque ni el PDEcat ni Junts pel Si, garantizan en Catalunya una suficiencia de pisos públicos o sociales para personas desalojadas en procesos de emergencia social.

Ni tan solo, la tan cacareada ley 24/2015, tumbada por el PP, nunca reservó los 800 millones necesarios para garantizarla. En aquellos momentos ya dijimos que esa ley –aplaudida incluso por la PAH como una victoria– jamás puso el presupuesto necesario para que se hiciera realidad. Ayuntamientos como Barcelona van como locos buscando pisos para alojar la avalancha de desahucios en precario y de alquiler y esa modificación tal cual de la LEC no ayuda precisamente… ya habían mecanismos judiciales para ello suficientes. Afirmamos que esta modificación de la LEC agrava la emergencia habitacional pero no es tan grave como algunas declaraciones dicen como tampoco la ley 24/2015 era tan buena como para aplaudir a rabiar. Dejemos cada cosa en su sitio.

Esta ley envalentona a la derecha para recortar el derecho constitucional a la tutela jurídica efectiva .

En paralelo a esta modificación del PDEcat sobre la LEC debemos poner el acento en la actuación de piquetes antiOKUPA en Barcelona y las declaraciones de mandos de la Guardia Urbana y Mossos preguntándose si deben actuar cuando piquetes anti-OKUPA, leáse empresa DESOKUPA, actuan por su cuenta como matones. No vamos a entrar en la discusión con la policía. Sencillamente hay que recordarles que dice la ley y como deben actuar en caso de quebranto. Si alguna cosa se debe exigir a unos funcionarios públicos es el conocimiento de la ley y la ecuanimidad de su intervención. Los matones de Desokupa actúan al margen de la ley y de la justicia, se toman la justicia por su mano. Esto es muy peligroso para los ocupas que han consolidado una vivienda donde cobijarse pero también para la policía. Si la cosa se resuelve con matones o policía privada para que necesitamos funcionarios públicos que son más caros?

Una pequeña nota de un compañero de 500×20 dejó en un xat:

Estos días altos cargos de la Guardia Urbana han manifestado su desacuerdo en intervenir cuando la gentuza de Desokupa viola un domicilio. Argumentan que eso sería proteger a unos ocupas “ilegales” frente a los “legítimos propietarios ” de la vivienda. LES RECORDAMOS SEÑORES AGENTES DEL ORDEN QUE CUANDO DESOKUPA CAMBIA UNA CERRADURA O SE INTRODUCE EN UNA VIVIENDA HABITADA ESTÁ COMETIENDO ALLANAMIENTO DE MORADA, UN DELITO PENAL. El allanamiento de morada no tiene nada que ver con quien es el legítimo propietario de la vivienda, cuestión que debe dirimirse en los tribunales. En cuanto a LA POSESIÓN DE LA VIVIENDA esta corresponde a las personas que moran allí hasta el momento que (si procede) se produzca un desahucio con su correspondiente diligencia judicial. ENTÉRENSE DE UNA VEZ: SI USTEDES NO ACTÚAN ANTE UN DELITO TAN GRAVE COMO EL DE ALLANAMIENTO DE MORADA A SABIENDAS QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO, ESTÁN PREVARICANDO¡¡¡ Para más información sobre el tema os pasamos enlace a un articulo de nuestra web:

Ocupación de vivienda, usurpación de vivienda y allanamiento de morada

 
aturat- 2017/03/21 dimarts 9 horas – desnonament al Turó de la Peira x la SAREB

➡️Desnonament al Turó de la Peira !!!⬅️

2017/03/21 dimarts 9 horas.

desnonament de Samira i familia per la SAREB
La familia demana solidatat!

demà dimarts 21 març des de les 9 mati
c/ travau 33

el banc dolent dels bancs, pagat per tots, desnona a la nostra gent!

LA FAMÍLIA ESPERA SUPORT DE LA GENT SOLIDÀRIA!
2017-02-09 Desnonament a S.Andreu: En la vida he imaginat que arribaria aquest moment!

  • La Mònica ja ho sap! La Mònica i la seva filla avui seran desnonades si ningú ho impideix!
  • Avui a les 11:10 hores es presentarà la comitiva judicial a la porta de casa seva amb l’ordre de desnonament.
  • “No sóc cap ONG“, li va respondre la propietària del pis on viu de lloguer

DATA: 2017/02/09 dijous 9 horas.

LLOC: carrer Gran de Sant Andreu 368 – c/Guardiola i Feliu – a prop de Valldaura-meridiana

Localització: https://goo.gl/maps/EttsaGv1cSM2

Metro: L1 sortida Plaça Orfila

monica_i_filla_express_standreu

La Mònica i la seva filla demà seran desnonades

Societat – per gentilesa de l’Express de Sant Andreu

La Mònica ja ho sap. Demà a les 11:10 hores es presentarà la comitiva judicial a la porta de casa seva amb l’ordre de desnonament. Ho sap des de fa més d’un any, però l’última nit que passi al seu llit ja ha arribat. Segurament no dormirà. “En la vida he imaginat que arribaria aquest moment”, explica desconsolada. La seva filla juga a una sala annexa amb nenes que també han viscut el mateix drama. “Demà si els veïns i veïnes no ens vénen a donar suport, a nosaltres també ens faran fora”.

La Mònica va deixar de pagar el lloguer fa més d’un any. Després de separar-se del seu exmarit a Lloret de Mar, va decidir venir a reconstruir la seva vida a Barcelona. “Volia començar de nou”. Si bé el primer any va poder sortejar l’arrendament de 620 euros amb l’ajuda que rebia com a dona que havia patit maltractaments, els sis mesos posteriors els va haver de superar amb una segona ajuda de l’Inem.

Amb les mànigues arremangades tota la vida, en els darrers mesos només ingressava les hores que cobrava a precari. Netejant cases i passejant gossos. Diners en negre que va deixar enrere amb el contracte que va poder signar fa un mes per 800 euros en una reconeguda cadena de supermercats. Contracte? Sí. Precarietat laboral? També. “Amb 800 euros si pagava el lloguer em tallaven la llum”, explica.

Davant d’aquesta situació i assessorada pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, va decidir deixar de pagar el lloguer després d’intentar negociar una rebaixa fins als 400 euros. “No sóc cap ONG“, li va respondre la propietària. Ara, els 800 que cobra els destina íntegrament “a les factures de més de 100 euros de llum, a la cangur que li he de pagar 300 i a les despeses escolars de la meva filla”. “No arribo…”. El compte queda buit i mare i filla han d’anar a buscar el dinar a Càritas o a la nevera solidària de l’Harmonia.

L’objectiu de demà de la Mònica és “guanyar temps”. Viure una, dues o tres setmanes més a casa fins que l’Ajuntament tingui un pis de lloguer social disponible. Si demà no ho aconsegueixen, els serveis socials l’hauran d’assegurar una alternativa habitacional, sigui en una pensió o en un pis d’emergència social. “La meva filla afortunadament no en sap res; si demà marxem, li diré que hem tingut la sort d’anar-nos a viure a un hotel”. Demà la petita anirà a l’escola, com qualsevol altre dia.

Per la Mònica, la seva única família és la seva filla. Amb 43 anys, només compta amb els seus veïns i veïnes. La Plataforma 500×20 ja ha fet la crida per donar-li suport demà en el seu portal, situat en el carrer Gran de Sant Andreu número 368. El seu bloc està situat just a l’alçada que el carrer Gran conflueix amb el carrer de Guardiola i Feliu. Alguns dels seus veïns i companys ja han assegurat que estaran allà des de les 9 del matí.

Catalunya Bank cobra 3 cops una hipoteca titulitzada, revenen el pis a un fons turístic rus que vol desnonar una familia.

#elsGARCÍAesquedenacasa

Stop desnonaments il·legals!

Catalunya Banc no pot cobrar-se 3 cops una hipoteca.
Ni revendre-la a un fons turístic.
La titulització hipotecària és una estafa
Transparència amb les hipoteques revenudes a fons voltors!
Els jutges no poden rentar-se les mans

No podem permetre que fotin fora al veïnat per reconvertir la seva llar en un pis turístic en la connivència de Catalunya Banc i el fons immobiliari.

La nostra Associació 500×20 vol donar veu a la família dels García doncs el seu cas és paradigmàtic del que ha passat amb milers d’execucions hipotecàries que estan succeint i han succeït al nostre país. És l’estafa i l’enriquiment fraudulent d’uns pocs a costa de les famílies i el deute públic. És una màfia financera organitzada, en termes policials: banda criminal, pilotant des de CX el saqueig de famílies i de l’Estat.

PER QUÈ DIEM QUE UNA HIPOTECA S’HA COBRAT 3 COPS?

Doncs perquè la família dels Yubero-García va estar pagant religiosament la seva hipoteca durant 21 anys. Catalunya Bank ja havia fet caixa 1 cop cobrant amb escreix el preu de l’habitatge amb l’amortització i els interessos.

Tot i així, al 2008 Catalunya Caixa va vendre el principal del crèdit al fons de titulització hipotecària MBSCAT1 constituït per la Gestora “Gestión de Activos Titulizados- GAT.sgft” a data 2008-11-26. Segons el Banc d’Espanya quan una hipoteca és venuda-cedida a un fons el Banc es converteix només en custodi dels cobraments, DEIXA DE SER CREDITOR. Catalunya Bank ja havia fet caixa 2 cops – havia cobrat la totalitat del préstec del fons MBSCAT1. En aquests anys l’habitatge, com ha passat a molts emprenedors, va servir d’aval a un negoci familiar.

fondo-titulizacion-mbscat1-de-catalunya-caixa-con-hipoteca-familia-yubero_page270
página amb la titulització de la hipoteca

Però va arribar la crisi i al 2012 la família no podien pagar els poc més de 24.000 euros que quedaven de principal x amortitzar. Llavors Catalunya Banc va iniciar l’execució hipotecària, presentant-se al jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona, sense ser el legítim creditor del deute que reclamava perquè l’havia venut. Nosaltres entenem que és UNA ESTAFA PROCESSAL perquè no tenia legitimitat per reclamar el deute hipotecari. Aquell any Catalunya Caixa va ser rescatada amb més de 14.500 milions d’euros.

Al 2015 Catalunya Banc-CX- a la subhasta de l’habitatge situat al barri de la Sagrera, ven al remat el pis de la família Yubero a un fons immobiliari turístic rus – Kontur Grup Company 3000 S.L. CX torna a fer caixa 3 cops. Quan al 2012 es va deixar de pagar la hipoteca va remetre CX l’impagat al fons MBSCAT1? Va anotar com pèrdues aquesta hipoteca la gestora del fons (GAT.sgft)  als comptes del fons MBSCAT1? Si les pèrdues se les va endossar CX al fons MBSCAT1 per què no és el fons qui reclama el resultat de la subhasta per a ell? On són tants diners? Si CX actuava cobrant sense ser la legítima creditora on han anat a parar tants diners si ha estat rescatada amb diners públics?? quin responsable del Banc d’Espanya ha passat comptes de tants despropòsits?

Aquesta és la història d’una família però hi ha milers de famílies, avalistes i familiars avaladors estafats. Però també està estafat l’Estat que fa front a les pèrdues del banc que reclamen els creditors internacionals alemanys, francesos, etc que volen cobrar sense atendre a pèrdues. Volen negoci segur: guanys per a ells i socialització de pèrdues! Aquesta reclamació forma part de la reforma de l’article 135 de la Constitució signada al 2011 per Zapatero i que Espanya va refrenar al rescat a la banca davant la Troika comunitària per Rajoy.

Una altra pregunta que ens fem és la raó per la qual la hipoteca de la família no va ser venuda al fons voltor Blackstone- Anticipa al 2015 conjuntament amb milers d’hipoteques problemàtiques que van ser reempaquetades al fons de titulització FTA 2015. La raó es clara: quedava una petita quantitat per cobrar de la hipoteca dels Yubero-García i el pis és un caramel pels fons d’inversió turístics a Barcelona- un negoci!

La família demana solidaritat per ella i per tota la gent de Catalunya Banc i Anticipa que està en la mateixa situació.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

DIMARTS 13 desembre 19,30h

Xerrada: la titulització hipotecària i la bombolla immobiliària a la nostra ciutat. Com ens afecta?

local – Avv Sant Andreu de Palomar

c/ Carrer del Dr. Balari i Jovany, 26 – costat Pça orfila

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

DIVENDRES 16 desembre des de 9hores

DESNONAMENT – LLANÇAMENT AL CARRER DE LA FAMÍLIA

la família demana la solidaritat del veïnat en un moment tant difícil

carrer de la Sagrera 159 – sota el Parc de la Pegaso

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

DECLARACIÓ DE LA FAMÍLIA per donar-li suport escrit

Stop desnonaments il·legals!

Transparència amb les hipoteques revenudes a fons voltors!
Ni Catalunya Banc és propietària de l’habitatge
Ni el pot revendre a un fons turístic rus.

Tot comença amb la constitució d’una hipoteca al any 1991. Des de llavors Catalunya Caixa-CX- va fer caixa doncs hem pagat, entre interessos i amortització, més del valor del nostre pis. Al 2008 es van vendre la nostra hipoteca al fons de titulització MBSCAT1. CX va tornar a fer caixa però també al vendre la hipoteca va deixar de ser el nostre creditor. Quan per la crisi no vam poder fer front als pagaments CX va iniciar l’execució hipotecària al 2014 reclamant el nostre pis però enganyant al jutjat doncs ja no era propietària de la hipoteca. A la subhasta va vendre el pis a un fons immobiliari turístic rus. Per tercer cop va tornar a fer caixa !

Ara la nostra família es troba assajada pel deute que reclama el banc del que no n’és propietari i pel fons turístic rus que ens vol desnonar. El jutjat continua donant la raó a CX a pesar que estem davant una estafa processal per la qual cosa estem a l’espera d’una sentència de l’Audiència de Barcelona

Qui s’ha quedat amb tants diners pagats si hem hagut de rescatar Catalunya Bank amb més de 14.500 milions d’euros públics i l’han revenut per quatre rals? Si el nostre pis acaba en mans del fons especulatiu rus la família haurà de ser allotjada com a emergència social per l’Ajuntament de Barcelona. Això és el que està passant amb milers de famílies que amb la crisi van deixar de pagar la quota hipotecària.

El passat 28 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un proposició exigint a l’Estat espanyol i a la CNMV transparència en la revenda de les hipoteques a fons voltors de tot el món que busquen rendibilitats i beneficis que són l’altra cara del patiment de moltes famílies. L’Ajuntament ha de fer front després al desnonament per evitar que visquem sota un pont.

Tot comença amb la constitució d’una hipoteca al any 1991. Des de llavors Catalunya Caixa-CX- va fer caixa doncs hem pagat, entre interessos i amortització, més del valor del nostre pis. Al 2008 es van vendre la nostra hipoteca al fons de titulització MBSCAT1. CX va tornar a fer caixa però també al vendre la hipoteca va deixar de ser el nostre creditor. Quan per la crisi no vam poder fer front als pagaments CX va iniciar l’execució hipotecària al 2014 reclamant el nostre pis però enganyant al jutjat doncs ja no era propietària de la hipoteca. A la subhasta va vendre el pis a un fons immobiliari turístic rus. Per tercer cop va tornar a fer caixa !

Ara la nostra família es troba assajada pel deute que reclama el banc del que no n’és propietari i pel fons turístic rus que ens vol desnonar. El jutjat continua donant la raó a CX a pesar que estem davant una estafa processal per la qual cosa estem a l’espera d’una sentència de l’Audiència de Barcelona

Qui s’ha quedat amb tants diners pagats si hem hagut de rescatar Catalunya Bank amb més de 14.500 milions d’euros públics i l’han revenut per quatre rals? Si el nostre pis acaba en mans del fons especulatiu rus la família haurà de ser allotjada com a emergència social per l’Ajuntament de Barcelona. Això és el que està passant amb milers de famílies que amb la crisi van deixar de pagar la quota hipotecària.

El passat 28 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un proposició exigint a l’Estat espanyol i a la CNMV transparència en la revenda de les hipoteques a fons voltors de tot el món que busquen rendibilitats i beneficis que són l’altra cara del patiment de moltes famílies. L’Ajuntament ha de fer front després al desnonament per evitar que visquem sota un pont.

Exigim aturar tanta injustícia! Ho demanem per nosaltres i per tota la gent que està en la mateixa situació! Els hem de donar un escarment! Cal aturar la bombolla immobiliària denunciada a Barcelona experts, associacions i partits polítics!

 

Aquest divendres 16 de desembre volen desnonar a l’Antonio, la Lourdes i els nens!

Us demanem solidaritat: volem viure a casa nostra!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

amb el suport d’entitats del barri : asc.500×20 SantAndreu, PAHC Sant Adria, ERC, Sant Andreu en Comú (BEC), PSC-SantAndreu, CUP, Activistes afectades Bàrbara del Vallès, Avv Sant Andreu del Palomar, Avv Porta-NouBarris…
9barris: dijous 24 novembre 2 desnonaments de famílies de 6 i 3 persones.

stop-desahucios

DESNONAMENT 1

Ens arriba la informació que volen desnonar la família de Bernarda Polanco i 3 fills i dos néts, tots menors d’edat

LLOC: C/ Vall d’Ordessa, 20-22 Turó de la Peira (districte Nou Barris) – Barcelona
LOCALIZACIÓN: http://goo.gl/maps/k8o7yvpsmNu
HORA: 9,30 horas
METRO: línia 5 VilaPicina
Promou el desnonament: inmobiliaria Indicesa L’Illa – la immobiliària de la família SANAHUJA. -aluminosis Turó-  i també implicada com Sacresa, involucrada en martingales a Mallorca). No els volen fer un lloguer social.

Aquesta companya, mare coratge, com tantes altres va haver de deixar de pagar el lloguer al quedar-se a l’atur. Hem d’obligar les immobiliàries a que facin lloguer social i només ho aconseguirem si som moltxs i organizadxs.

veniu a fer xivarri!!! olles , cassoles i xiulets!!!

La família té la nostra solidaritat i la del barri

¡¡¡PROU DESNONAMENTS SENSE ALTERNATIVA ¡¡¡

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

DESNONAMENT 2

 

2016-11-24_desnonament_ciutat_meridiana
Barcelona necessita un sindicat de llogaters

Fa unes setmanes a la crida de l’Observatori de drets socials, DESC, diverses entitats socials s’han començat a reunir per tractar les dificultats cada cop més grans de poder llogar un habitatge per viure a la ciutat. La nostre entitat ha començat a participar de les reunions doncs creu que més que mai el procés de internacionalització de la ciutat està expulsant als veïns de tota la vida per gent de pas, turistes que venen a gaudir de una ciutat de cartró-pedra despullada de la seva seva veritable gent, costums i cultura.

Els inversionistes foten fora la gent dels barris!

Els preus dels lloguers s’han disparat a Barcelona a nivells d’abans de la crisi. Al 2015 més d’un 20%. En 35 dels 73 barris de la ciutat la renda supera el salari mínim (655,20€). El 90% dels desnonaments són de famílies que no poden pagar el lloguer.

No es tracta només de poca oferta sinó que cada cop més els preus no són a l’abast dels sous que es cobren a la ciutat. És un fenomen global que hem tractat altres cops en aquest blog que té conseqüències greus per a la nostra gent. La seva base  són les injeccions massives de diner electrònic del BCE i la Reserva Federal als bancs per salvar-les el cul! O sigui que els compren el deute i amb els diners tornen al mercat a buscar inversions o oportunitats rendibles. Igualment els inversionistes més rics de casa nostre operen de la mateixa manera. Si als anys 30 no hi havia diners per posar un tros de pa a la boca ara el problema es que les classes populars no tenen on aixoplugar-se.

 

Sí, Barcelona necessita un sindicat de llogaters, com hi ha a altres països d’Europa. Per això, nosaltres volem:

  • Un sindicat apartidista que entronqui amb les lluites populars dels anys 30, de la vaga de lloguers, contra les pujades abussives d’un dret bàsic i fonamental com es l’habitatge.
  • Un sindicat unitari, on hi capiguem totes, per representar el veïnat popular que viu de lloguer i el rebut representa més del 30% dels ingressos de la renda familiar.
  • Necessitem un moviment fort de llogaters a cada districte, arrelat amb les entitats socials del territori.
  • Un sindicat capaç d’organitzar, mobilitzar i aturar desnonaments sense alternativa.
  • Un sindicat per obrir canals de negociació amb l’Administració i amb capacitat negociadora amb les Càmeres de la propietat, APIS, administradors de finques, grups immobiliaris, SOCIMIS, grans tenidors d’habitatge com les entitats financeres, etc

FORA ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA!

VOLEM UN HABITATGE DIGNE ALS NOSTRES BARRIS!

EL LLOGUER PÚBLIC I ASSEQUIBLE!

SIGUES UN LLOGATER ACTIU AMB NOSALTRES!

SÍ…ELS DESNONAMENTS ES PODEN ATURAR!
2016-10-20 Desnonament de 4 persones al Turó de la Peira x Banco Popular

El passat dia 20 d’octubre el “Banc Popular” va intentar executar el desallotjament de 4 persones adultes del carrer Beret 52. Un local convertit en habitatge on viuen 4 persones adultes que comparteixen l’espai: Una avia de 70 anys malalta del cor, una mare i fill i la nostra activista Minerva G. FERRERAS.

La comissió judicial en veure la situació d’emergència va suspendre el desnonament. Una concentració de més de 50 persones veïnes del barri i solidàries amb el dret a l’habitatge tampoc ho anaven a permetre.

El desallotjament estava patrocinat pel fons de titulització IM Pastor 3 Fondo de Titulización Hipotecario que era el veritable propietari de l’immoble. No té cap sentit el desnonament sense alternativa ni tampoc recuperar un local que no té cap sortida en el mercat actual. És somplement l’exercici del dret a la propietat per sobre del dret a l’habitatge encara que sigui en males condicions.

Al pricurador del Fons de Titulització se’l va demanar que trasllades a la propietat la necessitat d’un lloguer social. Esperem que no haguem de recordar en aquest fons voltors aquest dret un altre cop, un altre dia.
SICOM amb 500×20: aturant el desnonament d’una llogatera.