La Batalla per l’Habitatge: Per un Moviment Popular

Darrerament, en un article publicat a la mateixa Soli, s’aborden diverses temàtiques relacionades amb la lluita per l’habitatge a Barcelona. Abans d’abordar el debat cal deixar clar fins a quin punt partim d’un context d’extrema gravetat i feblesa. Els habitatges, els barris, el teixit comercial, l’espai públic i un llarg etcètera d’elements que configuren la vida en comú a la nostra ciutat estan sent subjectes d’un feroç procés d’acumulació per despossessió, emmarcat territorialment, per part d’una amalgama summament complexa i poderosa d’inversionistes estrangers, rendistes, bancs, immobiliàries, fons voltors i propietaris en general que veuen el moment perfecte per capitalitzar el valor dels seus habitatges. La legislació en matèria d’habitatge que principalment emana de la LAU, no només és nefasta, afavoreix aquest procés. La correlació de forces parlamentàries tant a l’Ajuntament, el Parlament com al Congrés de diputats no semblen favorables per fer un gran canvi legislatiu. Les grans organitzacions de la classe treballadora mai s’han adaptat a aquests processos d’acumulació que es donen fora del marc estrictament laboral, com el que es dona a través del mecanisme del deute o el lloguer. Ara ja fa més de 7 anys, d’allà on pràcticament no existia cap element de resposta col·lectiva, va néixer una de les experiències d’autoorganització popular més importants de les darreres dècades: La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

La PAH, després de varis anys de trajectòria,  amb especificitats més o menys satisfactòries i autogestionàries segons la ciutat o poble on s’hagi desenvolupat, a dia d’avui es veu acompanyada d’una constel·lació de grups, sindicats i assemblees que donen la cara en aquesta batalla per l’habitatge a Barcelona. Som molts -masses- col·lectius, sovint amb practiques informals, amb concepcions polítiques diferents, amb vincles laxes i puntuals, amb cap estratègia ni objectiu comuns clars i compartits. A això hi podem sumar el fet que moltes participants d’aquests grups tenen molts altres projectes on ens hi deixem les hores, les forces i els diners. Per tant, creiem que hem de ser extremadament estratègics i benevolents amb les forces que ens son més properes per tal de poder arribar a la centralitat del tauler (entenem que el debat engegat per l’article d’en Bannock té com a nucli aquest objectiu), així com ser capaces d’estalviar forces de manera inútil. Els grups d’habitatge tenen una necessitat de presència mediàtica, de suport jurídic i de base econòmica que, ara mateix, no tenen. És a dir, fins ara cadascú va fent i de tant en tant ens trobem per aturar desnonaments o per manifestar-nos d’una manera o altre.  És més, sembla que a sobre ens perdem perfilant “faccions” imaginàries en base a conceptes propis d’altres èpoques que ja no tenen cap valor descriptiu -“facció democràtica”,”coordenades insurreccionals”- i ficant en un mateix “bloc granític”, amb intencions gairebé conspiratòries, a un Ajuntament, una ONG, dos moviments socials autoorganitzats i un projecte incipient d’organització llogatera. Anàlisi amb pocs matisos, de brotxa grossa i que no concorda en bastants aspectes amb la realitat, evidentment més complexa.  De fet, el centre de gravetat del debat ha perdut tant el nord que no es centra en com ens organitzem més i millor contra els que ens roben la ciutat, sinó en base a que es delimita el nosaltres i ells dins els mateixos moviments socials, ja de per si insuficientment preparats i en nombre com per fer front l’enorme tasca que tenim per davant. La construcció artificial d’aquestes “faccions” és tan forçada, que es parlen de casos que demostren precisament el contrari.  El company, en el seu article, parla de la manifestació del 10 de Juny com a mobilització dels Comuns. Les persones presents a les assemblees preparatòries, recordaran com una representant dels Comuns, en una actitud lamentable, va demanar canvi de data fixada des de fa mesos perquè coincidia amb unes jornades internacionals organitzades per l’Ajuntament i com se’ls hi va negar ,i per suposat, no fer cas.

Ens hem d’organitzar pensant en el mig-llarg termini i ho hem de fer ja.  És evident, que degut a les diferents estratègies, concepcions de l’organització, de l’autonomia, discursives i un llarg etcètera que se sumen a rancors i desconfiances (algunes carregades de raó) no es pot fer sota una mateixa organització. L’aposta per un model amb alliberats, per exemple, ja ha demostrat els seus límits i problemàtiques, tot i que es pot justificar en certa mida si l’organització es constitueix en un veritable enquadrament popular de masses. Existeixen però, les bases per construir una proposta de mínims que ens ha d’ajudar a conformar un veritable moviment popular descentralitzat i autònom en la seva praxi quotidiana i summament granític, sòlid i unitari, al mateix temps, quan l’estratègia comuna així ho dicti. El debat però, mai serà complet si aquestes forces i organitzacions de les quals parlem no entren en el mateix debat, o les convidem.

No ens serveix cap moviment atomitzat, informal, ni “insurreccional”: cal un sindicalisme barrial de masses fortament organitzat i heterogeni amb capacitat d’incidència social. Abandonem els posicionaments moralistes i ideologitzats, construïm els objectius compartits i la unitat d’acció des de la fredor purament estratègica que ens imposa la crua realitat material. Establir una dialèctica entre acció directa i conquestes “legalistes” incrementals. Practiquem el mestissatge organitzatiu. Siguem del grup d’habitatge del barri i afiliem-nos al Sindicat de Llogaters al mateix temps. Reforcem la base i la conflictivitat del Sindicat de Llogaters, mantinguem els nostres grups coordinats. Pensem en nous repertoris d’acció col·lectiva per torpedejar, en totes les seves fases, el procés elitizador en els barris que pateixen la gentrificació i reforcem la col·laboració amb aquells barris que pateixen altres formes de despossessió en el seu desenvolupament urbà. Construïm el full de ruta a mig-llarg termini que hem de seguir col·lectivament, els 5 punts “programàtics” de mínims amb els quals absolutament totes les organitzacions podrem colpejar juntes. Malauradament, això, que seria de sentit comú a altres latituds, sona naïf i impossible en el context barceloní actual. El fet que la regidora de Ciutat Vella hagi de demanar per twitter ajuda a la ciutadania per aturar desnonaments, no es cap prova de subalternitat cap a l’Ajuntament. És la mostra fefaent dels límits que té l’acció político-social des de l’administració, incapaços de ni tan sols aturar per si sols una part molt important dels desnonaments. És la mostra de que la batalla per Barcelona recau sobre les esquenes dels grups i moviments socials vinculats a l’habitatge, que encara estan per constituir-se en un moviment popular barceloní per l’habitatge. Dins d’aquest camp heterogeni, veig persones amb les quals no estic d’acord, que a vegades fa coses de les quals no aprovo , però mai hi veuré ni un adversari ni un enemic. L’enemic és un altre i el seu poder dona vertigen.

FONT: lasoli.cnt.cat

Resposta a l’article publicat fa uns dies a Solidaridad Obrera, “Als grups d’habitatge de Barcelona”.

Aitor Terradelles, membre de la Comissió d’Habitatge de l’Assemblea de Vallcarca i militant d’Embat.
Lucas Vidal, de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia i militant d’Embat.

Estratègies organitzatives davant els reptes polítics i socials del Sindicat de Llogaters de Barcelona

 
El alquiler social hace aguas en Barcelona ante una especulación inmobiliaria desaforada.

Los bancos se niegan ahora a ceder más pisos para emergencia social

Se veía venir. La Regidora d’Afers Socials del Ajuntament de Barcelona, Laia ORTIZ, ha reconocido a los medios de comunicación que cada vez hay más dificultades para obtener pisos para la Bossa d’Habitatge Social.  Los mecanismos legales que permiten al Consistorio obtener vivienda para emergencia social en el mercado se agotan: acuerdos con los bancos, con particulares y con entidades sociales. La ciudad sólo dispone de 6500 viviendas públicas ( después de 40 años de democracia) y el plan de construcción de vivienda pública para llegar a 10.000 viviendas en el 2019 tiene su propio ritmo. Lo que retrocede son los pisos sociales cedidos propiedad de entidades financieras, de entidades sociales, de la Iglesia católica y de particulares. De hecho, el programa estrella del gerente de vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón,  la captación de pisos privados para alquiler social, este año 2016 ha fracasado como ocurrió en su momento en Euzkadi.

Por contra, la maldecida AirBNB ofrece en la ciudad 8.500 pisos  y el PEUAT cifra en 15.000 los pisos turísticos de la ciudad. La oferta turística duplica por año el parque de vivienda pública después de 40 años de “democracia” ¿Alguien será culpable… no? Desde el punto de vista de la emergencia habitacional, el problema son los pisos turísticos que retrotraen oferta del mercado del alquiler para el turismo, pero no los confundamos con las habitaciones. Si una familia empadronada y viviendo en su piso ofrece una habitación para complementar su renta… NO RETRAE ESA VIVIENDA DE LA OFERTA del parque de alquiler del mercado libre. En Barcelona. hay 165.000 pisos que no son vivienda habitual, que no vive una unidad familiar censada, ese debería ser el objetivo de la disputa.

A pesar de un esfuerzo inversor enorme de 160 millones de € para el 2017, la Casa Gran – Ayuntamiento- se enfrenta a un mercado inmobiliario desaforado que engulle más y más dinero, con precios medios por las nubes. Si la ciudad claudica a sus exigencias, el afán del Ayuntamiento de buscar vivienda social en ese mercado puede convertirse en un suicidio financiero del Consistorio. El mercado de alquiler, contratos nuevos y renovaciones, de Barcelona es un mercado reducido de tamaño- 45.000 anuales- . Al mismo tiempo, no existe un parque de vivienda pública que amortigüe el valor medio de los alquileres del mercado libre como en muchas ciudades europeas. Ello supone, que las medias de rentas realizadas por las administraciones o los portales inmobiliarios privados sólo reflejan las expectativas de rentabilidades que marcan el conjunto del lobby arrendador. Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario (está mejor explicado más adelante) es un camelo  que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.

pisos añadidos a “Bossa pisos sociales
año 2016
Campanya “Tu tens la clau” – particulares
101 pisos
entidades sociales
250
Campanya “Primer la llar “
50
entidades financieras
250
otros
446
TOTAL
1097 pisos

Mientras el ritmo de lanzamientos judiciales, de emergencia social, crece el de pisos sociales disponibles decrece. En las Oficinas de Vivienda y en la Mesa de Emergencia Social de la ciudad se acumulan cientos de familias, con los trámites aprobados, pero que no reciben el esperado piso y están pendientes de desahucio desde los Juzgados. La situación empieza a ser insostenible ha dicho la Regidora. los datos de la tabla avalan estas afirmaciones

La magnitud del monstruo que acecha Barcelona supera la segura buena voluntad y la capacidad económica del Gobierno de Ada Colau. Es un problema de la Generalitat pero sobre todo es ya un problema de Estado. Barcelona, junto a Madrid, ya es una ciudad global y la circulación libre de capitales la convierte en un apetitoso bocado. El turismo es una consecuencia, pero no la causa, de la total libertad de mercado en que opera la propiedad inmobiliaria desde hace décadas en este país.

Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario, es un camelo que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.


La flexibilización cuantitativa del BCE, la LAU y la fiscalidad están detrás de la expulsión de vecinos en los barrios.

La media de compras de inversores sin hipoteca se sitúa en el 40% de media en Barcelona pero en barrios llega al 50% o al 80% en Ciutat Vella. Ese flujo de dinero compra edificios enteros con inquilinos dentro para después renegociar condiciones o desahuciar con la LAU en mano. La LAU– Ley de Arrendamientos Urbanos- se ha convertido en su instrumento predilecto para echar a los vecinos de sus casas. La comparación que hacíamos en el 2016 entre el presupuesto del Ayuntamiento y la fuerza aplastante de la inversión es un botón de muestra: la inversión inmobiliaria en BCN fue de casi 2000 millones de euros y supone el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y es el 20% del total estatal de todo el país.

La LAU- Ley de Arrendamientos Urbanos- es el instrumento legislativo, el arma, que usa el inversor extranjero y español para echar a los vecinos de sus casas y adecuar la ciudad a los negocios inmobiliarios y turísticos.

Sí, el sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre -o hedge funds-. Una gran parte de la culpa la tiene la Reserva Federal de EE.UU y ahora el BCE – el Banco Central Europeo- que lleva años usando la máquina de creación de dinero bancario para realizar compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos españoles y europeos no paran de generar. Este “dinero “bancario” a raudales ha sido el detonador de la especulación y de la dislocación de precios del mercado inmobiliario en Barcelona. La titulización hipotecaria, de deuda, es una de las herramientas que la banca utiliza para retroalimentar el mercado y el BCE es subsidiario de sus necesidades.

Barcelona es una ciudad global donde la vivienda es un activo financiero que genera más rentabilidad que la inversión productiva o social. Pero para comprar o alquilar a turistas se necesita la materia prima. La vivienda nueva es un bien escaso en una ciudad sin espacio. La materia prima viene de la vivienda usada o de la rehabilitación que necesita de la expulsión de los vecinos como detonante del ciclo inversor. Ese ciclo necesita primero una oferta: dinero masivo bancario. Segundo una ley sencilla para echar a los vecinos: la LAU. Tercero una fiscalidad que castiga al inquilino y beneficia sobremanera al arrendador o propietario: España es líder europeo en subvenciones y execciones al alquiler, fraude, elusión fiscal tanto de propiedad jurídica como física.

El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite comprar una hipoteca – piso- pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos el m2: la media en BCN és de 14€/m2. Así, la expulsión del vecindario pobre es un hecho como lo es la apropiación del valor intangible de la ciudad por el inversor (español o extranjero)  que acaba apoderándose del valor monumental, artístico, histórico, geográfico o popular de la ciudad junto a un proceso que comentamos ya en el 2014 de gentrificación y disneyficación de la ciudad. El Gótico tiene más plazas hoteleras que viviendas para la población local.

Pero como dice este último artículo citado, el problema no es el turismo sino la especulación desaforada que ha tenido en la clase política un aliado eficaz para echar a sus conciudadanos. Los medios de comunicación y determinados grupos ponen mucho el acento en el turismo como la causa de todos los males. No nos confundamos de enemigo! El turismo es una consecuencia de políticas claras cultivadas durante décadas en favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, que controla los flujos de crédito y después de la clase política vendida a sus intereses: los partidos del régimen. Alguien tiene interés en llevar el debate ciudadano al terreno sin salida, de turismo sí o no, para correr una cortina de humo sobre esas otras responsabilidades.

No confundamos el enemigo! El turismo es una consecuencia de décadas de políticas públicas a favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, y de la clase política……

La responsabilidad de la Banca y del BCE en la burbuja inmobiliaria de Barcelona

La banca ya no cede viviendas sociales sencillamente gestiona o vende sus inmuebles.

La Banca española no se puede ir de rositas en este desaguisado que ha montado. La especulación no es un monstruo ajeno a la banca, es parte de su materia, que orienta sus compras desde paraísos fiscales a través de sociedades interpuestas, SOCIMI, que gozan de la exención del 95% del Impuesto de Sociedades. Igualmente se han adjudicado miles de viviendas de manera fraudulenta en Barcelona fruto de las daciones en pago o de ejecuciones hipotecarias. En el caso de las ejecuciones hipotecarias a pesar de ser simples gestores de la hipoteca, los bancos se presentaban en los juzgados como legítimos propietarios de la hipoteca y su garantía: la vivienda, escondiendo al juzgado que esa deuda la habían vendido a un fondo de titulización. Igualmente en los remates de las subastas han adjudicado viviendas a sus inmobiliarias como Gescatviviendas,  ServiHabitat, etc sin pagar impuestos de ITP y AJD.

El 28 de octubre el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción, presentada por ERC, que situaba la titulización hipotecaria en el ojo del huracán. Desde nuestra Asociación llevamos meses esperando el desplegamiento de esa moción en los protocolos de Ofideute y de las Oficinas de Vivienda de la ciudad para parar la hemorragia de viviendas cedidas a la banca por ejecuciones hipotecarias, compraventas de deuda – Anticipa-, alquileres sociales encubiertos o daciones en pago-  que acaban siendo muy onerosas al presupuesto municipal que debe asumir y pagar viviendas de emergencia para las familias en procesos de desalojo. Las organizaciones sociales debemos hacer de la no entrega de la vivienda de los hipotecados al banco un caballo de batalla judicial y en la calle. Ni nos imaginamos hasta que punto daríamos respiración asistida a los hipotecados expulsados de sus viviendas si bloqueamos ese combustible vital de la banca privada.

¿Cuántas viviendas son propiedad de los bancos en Barcelona?

Pues parece que muchas más de las que dicen. En 2015, los bancos entregaron al entonces alcalde Xavier TRIAS un documento que afirmaban poseer 4154 pisos en la ciudad. Repetimos … PROPIEDAD DE LOS BANCOS! Pero la prensa informa que 9 inmobiliarias ligadas a la banca o grandes tenedores poseen más de 98.000 viviendas en alquiler en el país. En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas. Otro estudio realizado por elcritic.cat muestra que en Catalunya, a fecha 31 de diciembre de 2016, habia 43.886 pisos vacíos producto de ejecuciones hipotecarias, nosotros añadimos ilegales con las sentencias europeas contra cláusulas abusivas.  Más de 15.000 de esas viviendas són del BBVA-CX y después más de 8000 de la SAREB. Los datos constan en el Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante, que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Es evidente que esas viviendas deben ser el principio del parque público de viviendas y la discusión está en  como se destinan a ese fin y no a enriquecer aún más a la Banca española culpable de una década de crisis… quién le pone el cascabel al gato???

Salva TORRES…. activista de asc.500×20

– – – – – – – – – – – – – – – – – – FIN – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR ESTA INFORMACIÓN

– – – – – – – – – – – – – – – MÁS DOCUMENTACIÓN – – – – – – – – – – – – – – –

NOTICIA EN La Vanguardia.

Nueve grandes grupos son dueños de 89.000 viviendas en alquiler

Nueve grandes grupos, de origen bancario, fondos de inversión o constructores son propietarios de 89.000 viviendas en España: un número considerable pero que supone apenas el 3% de la oferta de pisos de alquiler en España, muy lejos de lo habitual en Europa, donde grandes operadores, que generalmente cotizan en bolsa, son los grandes “caseros” del país. Este es el caso en Alemania, por ejemplo, de Vonovia y Deutsche Wohnen y en Francia de Foncia o Nexity.

En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas; cuando el líder alemán, Vonovia, tiene 340.000 y Deutsche Wohnen, el segundo, 160.500.

Cuatro de los mayores propietarios españoles son grupos bancarios (Servihabitat, de CaixaBank, Altamira del Santander, Solvia, de Banc Sabadell y la Sareb, el banco malo del sistema financiero) y cuatro inversores financieros (Azora, de la socimi Hispania; Anticipa, de Blackstone; Testa, de la socimi Merlin y Goldman Sachs), a los que acompaña una constructora, Acciona.

Los propósitos de estos grupos de construir grandes inmobiliarias especializadas en el alquiler se han visto frenados por la subida de los precios de las viviendas en las grandes ciudades, en las que quieren concentrarse, que ha superado el crecimiento de los alquileres. Así, comprar un piso para alquilarlo en el 2012 proporcionaba una rentabilidad por alquiler del 7,02% en Madrid y del 6,48% en Barcelona, que bajó hasta situarse el año pasado en el 7,32% en Madrid y el 5,94% en Barcelona, según Tecnocasa.
Barcelona vol posar fre als desnonaments de hipoteques revenudes a fons de titulització.

Esquerra Republicana de Catalunya va presentar en el darrer plenari de la ciutat, el passat 28 d’octubre, una proposta que vol posar fre als desnonaments de famílies per execució de una hipoteca que havia estat revenuda a un fons de titulització.

roda-de-premsa_titulitzacions_erc

El moviment “Ni dación ni pago” impulsa aquestes propostes a molts ajuntaments demanant que la classe política posi fre a un mercat de revenda de crèdits que ha adquirit dimensions astronòmiques: 842.119 milions d’euros. La descoberta de la titulització hipotecària des del blog “Ataque al poder” – Jose Manel Novoa- i el suport de associacions com la nostra han permès extendre per tot el pais aquest fet totalment anti-social i especulatiu.

Al mesos de signar una hipoteca, els deutors no saben que el banc s’ha venut el crédit en el mercat AIFF de renda fixa i que els propietaris del deute, bonistes – tenidor dels bons de titulització- poden trobar-se a les antípodes del planeta. No ho sabran perquè els gabinets d’advocats dels bancs elaboren la normativa que aproven  “sus señorias en el Parlamento”.

Aquesta normativa aprovada per tots els partits del règim permet al banc no dir res, no inscriure la venda al registre de la propietat, quedar-se amb el pis i endossar les pèrdues al fons de titulització. Aquest a mans de bancs europeus acaben retornant les pèrdues com deute públic a l’Estat espanyol. Se’n diu: privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues.

En aquest ple, en una atmosfera enrarida, per la voluntad de CiU de preparar una moció de censura contra Ada Colau es va presentar una proposta d’importància cabdal x milers de famílies. La proposta va perdre pistonada per aquest fet però sembla que a CiU li són més importants aquests temes que salvar persones.

2015-10-29 desnonament sagrera_web
desnonament a la Sagrera de hipoteca titulitzada.

una eina molt important contra els desnonaments hipotecaris que cal usar ja!

La mesura va ser aprovada amb els vots de ERC, BEC, CiU, PSC i CUP. D’altra banda PP i C’s es van abstenir al·ludint que aquella resolució traspassava l’àmbit competencial del consistori. Aquest Consistori i el Govern municipal, haurà de posar-se a treballar de valent perquè té feina:

 • Una reunió de jutges de Primera Instància de Barcelona va decidir que això de l’oposició a les execucions hipotecàries per titulització del crèdit no servia per a res i devien continuar endavant els llançaments de famílies. Estem a favor de la separació de poders i no direm que la classe política ha de marcar el camp judicial. Però es evident que hi ha un poder obscur que si té cpacitat de dictar als jutges coses que són capaços de contradir la mateixes circulars del Banc d’Espanya.
 • Les oficines d’Habitatge de la ciutat comtal han d’assegurar que l’assessorament hipotecari contempli la titulització com a eina d’oposició a l’execució hipotecària. S’ha de formar al personal sobre la matèria i especialment als advocats de les esmentades oficines.
 • desplegar les mesures aprovades permeten assegurar els drets dels deutors de la ciutat front al procés sumaríssim de l’execució hipotecària.

Us deixem amb les mesures aprovades en la moció de ERC:

ERC EXIGEIX TRANSPARÈNCIA EN LES TITULARITZACIONS D’HIPOTEQUES

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem estat al costat de les persones que han patit la crisis econòmica i hem mostrat la nostra preocupació pels desnonaments i la situació d’indefensió que molts famílies han patit quan la crisi ha portat a una reducció dels seus ingressos. És per aixòm, i dins de la recerca de solucions per les persones que poden perdre casa seva vam creure convenient presentar la proposta per exigir transparència a les titularitzacions. Una eina per lluitar contra la situació d’indefensió de les persones que tenen una hipoteca arran del procés de titularitzacions que bancs i caixes apliquen a tot tipus de crèdits.

Per aquesta raó i atès que la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre Règim de societats i Fons de titularització, permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència al Registre de la Propietat, el passat 28 d’octubre vam proposar que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona insti al Govern espanyol a:

 1. Exigir a la Comisión Nacional de Valores que exerceixi com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d’actius titularitzats, a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible, la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titularitzada i en quin fons d’inversió.
 2. Instar a l’impuls de les modificacions legals oportunes per tal que es garanteixi el compliment de l’obligació d’inscriure al Registre de la Propietat la cessió de la titularitat d’un crèdit hipotecari, amb la finalitat de dotar de major transparència i accessibilitat a la informació  referent a les titulitzacions d’hipoteques i dotar de majors garanties als deutors afectats.
 3. Sol·licitar a els entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen aquest fons de titularització.
 4. Comunicar aquests acords al Jutjat degà de Barcelona per a què, si s’escau, pugui acordar la suspensió dels procediments d’execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titularitzat o no.
 5. Enviar una còpia d’aquesta proposició a les oficines centrals de les entitats financeres amb sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, a les formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals, de consumidors i plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l’habitatge digne.
 6. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el problema de les titularitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu préstec hipotecari ha estat titularitzat o no per la seva entitat financera i les mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de l’Oficina Local d’Habitatge sessions informatives i d’orientació gratuïtes a tots els barris de Barcelona.
 7. Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves competències en matèria de consum, així com a la Generalitat de Catalunya, a través d’un servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de llançament hipotecari.

Un cop aprovada la proposició i com a regidora-portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC, em poso a la vostra disposició per tal de treballar conjuntament en defensa del dret de l’habitatge i per a obtenir la implicació de les institucions públiques davant l’emergència habitacional que viu la nostra ciutat. No dubteu, doncs, a contactar-me per a tot allò que us pugui ser d’utilitat.

Montserrat Benedí i Altés

Grup Municipal ERC

>/p>
SICOM amb 500×20: El caso de Mercedes contra Catalunya Caixa – BBVA.
CNMV. Por la transparencia. Hagan publicas las hipotecas que fueron titulizadas.

CNMVLos ciudadanos se vieron afectados por la crisis creada por los Bancos. Los bancos titulizaron las hipotecas. Sin embargo los Bancos no son los propietarios de las hipotecas titulizadas. Lo dice el Banco de España. Los Bancos y Cajas de Ahorro han titulizado la inmensa mayoría de las hipotecas de España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la receptora de todos los Fondos de Titulización donde se han recogido esas hipotecas titulizadas.

La localización de las hipotecas es casi imposible para los ciudadanos sin una correcta digitalización de los datos que le suministraron los bancos a la CNMV. Pedimos que la CNMV, como organismo público, realice una base de datos para poder localizar los préstamos titulizados. La sociedad española lo necesita. Esta petición será entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2016/03/12 presentación de PROCESO A LA BANCA: movimiento x la soberanía económica.

Estructura de la presentació de Procés a la Banca:

 • 11h. Presentació moviment i ponents. Marta Afuera
 • 11,15h. Sistema Monetari i emisió moneda. Ramón FRANQUESA.
 • 11,35h. Mercats de Renda Fixa i Titulizacin Hipotecaria. J.M.Novoa
 • 11,55h. Deute públic i deuda privat. Iolanda Fresnillo
 • 12,15h. El Tratat TTIP. Mónica VARGAS
 • 12,30h. Presentació del primer Tribunal Popular. Procés a la Banca
 • 12,35h. Debat i resposta de ponents.
 • 14h Cloenda.

Manifiest procés a la Banca: manifiesto castellano -.- català

Cartells:

Procés a la Banca

2016-03-12 debat proces a la banca__CAT_cartell_webProcés a la banca es un movimiento ciudadano que quiere abrir el debate sobre el control de la moneda. Hoy está en manos de los banqueros y las élites financieras.

La privatización de la moneda es el origen del saqueo de los pueblos y naciones europeas. Los medios tecnológicos no hacen mas que agravar el control orwelliano sobre la ciudadanía.

Las entidades adheridas creemos que sin soberanía económica la libertad está hoy más comprometida que nunca. Por ello, mediante Tribunales populares iniciamos juicios de la verdad, sobre cada uno de los derechos ciudadanos que están en disputa con los banqueros. Estos tribunales sumarios armarán los juicios reales ante la Justicia ordinaria.

Procés a la Banca quiere ser lugar de libre expresión para todas aquellas iniciativas que luchen contra la dictadura financiera.

Entidades adheridas

SICOM Televisió, Asociación Hipotecados Activos, ATTAC-Acordem, PAH girona-Salt, Plataforma Sortida Euro, PAHC Sant Adrià-Besos, Associació 500×20 … +++
500×20 presenta a la Fiscalia Catalunya denúncia contra CatalunyaBank x possibles responsabilitats penals.

El salvatatge de Catalunya Banc té un forat superior a 30.000 milions € més dels 17.293 admesos

Al 2008 havia titulitzat deute per 26.450 millones € la major amortitzat abans de temps

Com s’ha pogut salvar una Caixa que amortitza anticipadament deute a llarg termini?

Con es pot reclamar la hipoteca de la familia Yubero si el fons està saldat i liquidat al bonistes?

Possiblement Catalunya Bank ha venut a tres inversors diferents la mateixa hipoteca del Yubero

La nostra Associació 500×20 en col·laboració amb Asociación Hipotecados Activos i la PAHC de Sant Adrià hem presentat un document a la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya per possibles responsabilitats penals dels administradors de Catalunya Bank, així com l’actuació de l’auditora Deloitte i de l’Administració de l’Estat en la liquidació de l’entitat financera.
Les raons que ens han portat a aquesta decisió és que hem entès a partir de la lectura del blog https://ataquealpoder.wordpress.com/ que la familia de l’Antonio Yubero i la Lourdes estan patint una estafa descomunal doncs la seva hipoteca ha estat venuda tres cops:

 1. Al 2001 al FTH Hipocat4 que està liquidat anticipadament.
 2. A Blackstone que ha revenut a remat després la hipoteca.
 3. Al fons inversor rus Kontour Group Company

2015-10-29 desnonament sagrera_web

Aquest mati amb el suport de la Marea Pensionista y la PAH de l’Hospitalet hem presentat aquest document a la Fiscalia Superior de Justicia de Catalunya:

Los abajo firmantes, han tenido ocasión de leer los artículos adjuntos (*) en el blog de Internet: Ataque al poder: con el título Aviso urgente a los desahuciados por Catalunya Banc o en proceso (1) https://ataquealpoder.wordpress.com/2015/11/01/aviso-urgente-a-los-desahuciados-por-catalunya-banc-o-en-proceso-1/ y otro artículo continuación de este (2) https://ataquealpoder.wordpress.com/2015/11/06/aviso-urgente-a-los-desahuciados-por-catalunya-banc-o-en-proceso-2/ escritos por Josep Manuel Novoa Novoa, con DNI 37.253.690-S, publicados los días 1 y 6 del mes de noviembre actual. Sorprende el contenido de estos artículos ya que menciona a) un agujero desconocido en Catalunya Banc S.A. de 30.000 millones de euros, b) la liquidación anticipada de los Fondos Titulizados de las hipotecas otorgadas por la entidad financiera mientras ha recibido 12.000 millones de fondos públicos y 5.241 millones de euros en avales del Estado. Además acredita, c) que Catalunya Banc ha vendido su cartera hipotecaria al fondo Blackstone sin especificar los préstamos cedidos. Catalunya Banc se presenta en los juzgados reclamando deudas y practicando ejecuciones hipotecarias que no le corresponden.
Es por esta razón que
SOLICITAMOS a esta Fiscalía que tenga por presentado este escrito y en atención a los hechos expuestos, en los citados artículos, tenga a bien abrir diligencias informativas para investigar si los mismos pueden dar lugar a responsabilidades penales por parte de los administradores de la entidad financiera, y así mismo, implica la actuación del auditor Deloitte y de la administración del Estado.   

Barcelona, 12 de NOVIEMBRE de 2015

fiscalia_superior_cat_document presentat_segellat_web
1ª sentencia Titulización Hipotecas: no puede haber ejecución/subasta, el banco no es acreedor.

Primera victoria de las diversas causas que están entrando en los juzgados de todo el país.

Esta sentencia en primera Instancia de Fuenlabrada abre una vía de agua en el buque financiero español

Entregar el piso al Banco esperando cambiarlo por la deuda y la caridad de un alquiler social puede ser cosa del pasado!
Tenemos una nueva arma y la munición adecuada contra la Banca y la Casta financiera!

La oposición a la ejecución hipotecaria por titulización del crédito

Primera resolución que accede a dejar sin efecto la ejecución ordinaria por la falta de legitimación de la entidad bancaria que titulizó el préstamo hipotecario. Auto del Juzgado de 1ª Instancia de Fuenlabrada.
El juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada – Madrid – ha dictado una resolución que esperábamos desde hacía tiempo aquellos que luchamos contra el robo y la estafa generalizada que la casta financiera perpetua en este país. Un proceso en “vida judicial” que resume una lucha por esclarecer las causas por las que las entidades financieras no son ni eran auténticas acreedoras de los más de 600.000 hogares desahuciados y expulsados de sus casas con deudas pendientes para toda la vida.
La lucha pertinaz de algunas personas entorno al periodista JosepManel Novoa y de entidades como la nuestra, que le dan apoyo, permiten hoy abrir un boquete en el muro de silencio que bancos, políticos y medios de comunicación levantaron para esconder la gran estafa.
La oposición por titulización de créditos hipotecarios era un misil en la línea de flotación de la banca. Hoy la sentencia en primera Instancia del juez J.M Alemany Eguidazu abre una vía de agua en el buque financiero. Pero más allá descubre los métodos antidemocráticos por los que la Banca privada se ha apropiado el derecho de creación del dinero en Europa, el enorme poder franquista de la Banca española y los mecanismos oscuros que la unen a la Troika comunitaria, al BCE y a la casta de burócratas de Bruselas que laminaron la soberania griega y lo harán con los restos que quedan de la nuestra, si les dejamos.
credifimo_laCaixa

Qué dice la resolución del juez JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU?

La resolución concluye que la Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, Credifimo, EFC, S.A.U., una oscura filial de La Caixa, no tiene legitimación activa para instar el procedimiento de ejecución hipotecaria contra la sra Crescencia y los avalistas. La razón no es otra que el crédito con garantía hipotecaria fue titulizado, y cedido, al Fondo TDA 25, Fondo de Titulización de Activos, que es el único procesalmente legitimado, a través de su Sociedad Gestora, a presentarse en la ejecución de la garantía hipotecaria. Por lo tanto el juez dice que la parte realmente legitimada (el Fondo TDA 25) podrá presentar, por medio de su sociedad gestora, nueva demanda de ejecución por ley en un nuevo proceso porque en el actual la falta de representación de Credifimo es insubsanable. No sólo eso, critica que la gestora del Fondo se ha extralimitado en el apoderamiento que instrumentaliza Credifimo.

“La comparecencia de la ejecutante (Credifimo) se arregla a la escritura de constitución del Fondo, por la que se otorga un poder (por cierto, nulo) ……. contra los deudores hipotecarios. En el presente proceso y en la ejecución hipotecaria antecedente, la ejecutante se ha presentado actuando en nombre propio (hasta el punto de aparentar una cesión de la adjudicación al verdadero dueño del crédito y beneficiario de la garantía……), con lo que la entidad emisora también se ha extralimitado del ámbito de su apoderamiento.

Igualmente la sentencia afirma que Credifimo intentó “la subsanación con un nuevo poder. La subsanación del defecto de legitimación
aportando otro poder, otorgado por la sociedad gestora del Fondo de Titulización, a favor de la misma procuradora, no es admisible. En primer lugar, porque comprobamos que el poder ahora esgrimido es especial para aceptar la cesión del remate, la adjudicación y conducir las actividades consecuentes para la inscripción y el lanzamiento. …………..En cualquier caso, falta el presupuesto procesal de la legitimación y no meramente el de postulación.” En otras palabras, la entidad de crédito no puede presentarse con un nuevo poder del Fondo y así adjudicarse la vivienda, el remate y la posterior inscripción del inmueble y el lanzamiento del hogar a la calle. Finalmente las costas van a cargo de Credifimo.

El resultado final de confirmarse la sentencia sería:

 • Credifimo no podrá presentar ninguna demanda de ejecución hipotecaria.
 • que el Fondo TDA 25 tiene el problema de no tener personalidad jurídica para personarse o iniciar una causa judicial.
 • Aún así, si fuera posible cualquier artimaña jurídica que fuera aceptada en sede judicial debería iniciar todo el proceso desde cero y seguramente por la vía ordinaria, nunca la ejecutiva y rápida.

POSTDATA: una nueva sentencia en juzgado de primera instancia en Puente Genil por titulización del crédito hipotecario. Stop Desahucios Puente Genil consigue que el juzgado paralice una ejecución hipotecaria porque el banco la vendió a tercero.

++++INFO económica y política relacionada

++++INFO judicial relacionada
¿por qué el banco no puede apropiarse de tu casa hipotecada y subastada?

El artículo 1859 del Código Civil protege la vivienda del deudor frente al banco

¿SABES QUE EL BANCO NO PUEDE APROPIARSE DE TU CASA HIPOTECADA?

Así es como está expresada tal prohibición en el artículo 1859 de Código Civil que literalmente dice: “El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas“.

tomar la prenda o la garantia hipotecaria

LA DACIÓN EN PAGO, PROHIBIDA POR LEY!

Es de vital importancia que usted, deudor o abogado defensor lea por si mismo la norma, porque enseguida van a intentar quitarle de la cabeza que lo que acaba de leer, diga lo que dice. Y además le prevenimos ya contra ello, ojo que no le vendan la moto, guíese por su propia lectura de la norma ya que los supuestos expertos, abogados, jueces, notarios y registradores de la propiedad sostienen interesadamente que ese artículo sólo prohíbe el pacto comisorio. ¿Dónde se lee en ese artículo que solo se prohíba el pacto comisorio?

En los países de influencia anglosajona la hipoteca se confunde con la prenda y el acreedor hipotecario primero, tiene la posesión del título de propiedad del inmueble hipotecado que hace suyo en caso de ejecución por falta de pago, a modo de comiso. Pero esta prohibida de modo expreso en el derecho español, estableciéndose un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en subasta pública con libre concurrencia de compradores (artículos 1859 y 1884 del Código Civil).

A pesar de la claridad de la literalidad de las normas de los artículos 1859 CC y 671 LEC reforzaremos su significado aún más con otros argumentos. El artículo 1872 CC matiza la tajante prohibición del artículo 1859 CC para el caso de la prenda, pues establece que tras tres subastas desiertas el acreedor si podrá adjudicarse el bien pignorado. No existe para la hipoteca ninguna norma equivalente a la del artículo 1872 CC, lo que corrobora que la prohibición del artículo 1859 CC para el caso de la hipoteca es total. En caso de ejercer el acreedor la residual opción que el artículo 1872 CC le concede de apropiarse el bien pignorado, le obliga a conceder carta de pago del total de la deuda con independencia que sea cubierta en su totalidad o no con el valor de la prenda. Sin embargo, el artículo 671 LEC de ningún modo asegura que el deudor vea extinguida la totalidad de la deuda, por tanto, eso corrobora que no es aplicable al caso de las hipotecas, porque de serlo el Legislador hubiera previsto la extinción total de la deuda con mayor razón que en el caso de la prenda trantándose de cantidades mucho mayores.

Esta prohibición implica que está prohibida la dación en pago y la venda al banco o a la inmobiliaria del banco de la vivienda hipotecada. Así que ni se lo proponga al banco. Esta norma existe para proteger al deudor de los abusos de los acreedores, así que es absurdo que los deudores pretendan saltársela cuando les defiende su vivienda frente a los abusos del acreedor. El resultado final es que el deudor tiene una deuda con la entidad financiera que deberá ir pagando según su capacidad económica. Pero seguro que vivirá holgadamente aunque sin estridencias. Vaya a esta entrada para calcular deudas.

También implica que el banco no puede adjudicarse la vivienda en una ejecución hipotecaria desierta. Las subastas de estos procesos tienen la finalidad que terceros ajenos a la hipoteca adquieran la vivienda para el pago de la deuda, no para que el banco con la complicidad de los jueces se salte la prohibición de apropiarse de la vivienda porque la subasta quedó desierta. Esto que sucede cotidianamente, al igual que las daciones en pago y las compraventas, debería ser denunciado públicamente para que todos conocieran el crimen que están perpetrando bancos, jueces, notarios y registradores de la propiedad del que son víctima los deudores.

Que los bancos no puedan adjudicarse la vivienda en la ejecución hipotecaria es de una gran utilidad en la situación actual en la que no concurren pujadores a las subastas al no resultar atractivo dada la situación del mercado inmobiliario y las altas tasaciones para subasta. Al quedar estas desiertas, los deudores legalmente conservan la propiedad de la vivienda y por tanto pueden seguir haciendo uso de ella.
Obviamente en la ejecución hipotecaria cuando ilegalmente se adjudica al banco la vivienda deberían presentarse los recursos correspondientes hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH).

José Ángel Gallegos Gómez
Abogado 2179 ICASF

INFO relevante sobre el tema:

Os presentamos 5 documentos que expresan todo el proceso de oposición a la adjudicación de la vivienda usando la via del artículo  1859CC. Documentación para usar:

 
Ni dación ni pago

Ni dación ni pago

Se ha convertido en antonomasia que la solución reivindicada por los deudores hipotecarios para su insolvencia, sea la dación en pago.

Nada podría causar mayor perplejidad. Aún más si cabe teniendo en cuenta que ha surgido de una organización como la pah cuyo supuesto fin es la defensa del derecho a la vivienda. Porque, ¿en qué manera ayuda a la defensa del derecho a la vivienda, la dación en pago? ¿No se quedan sin vivienda, en calle podríamos decir, los que optan por ella?

Se suele apuntar que al menos así se soluciona el problema de la deuda. Es decir, se sacrifica el derecho a la vivienda por dejar de ser un moroso. Si de eso es de lo que se trata, y no de defender el derecho a la vivienda, entonces lo que corresponde es un cálculo para comprobar si tal sacrificio vale la pena por lo que con él se consigue.

El primer desalojo de un deudor hipotecario que la pah impidió fue el de Luís Martí Blanco, de La Bisbal del Penedès. Después de muchos intentos infructuosos de desalojo, Catalunya Caixa lo dejó por imposible. Hoy varios años después de aquello Lúis tiene asegurada de por vida la posesión de la vivienda, ya que de acuerdo con el artículo 439.1 LEC la acción para desalojarle ha prescrito, y también tiene asegurado recuperar la propiedad de la vivienda por el transcurso de los años poseyéndola. Respecto a su deuda quedó extinguida por el valor correspondiente a la adjudicación de su vivienda. El suyo es un verdadero éxito, es un caso de ni dación ni pago. Es decir, no entregó su vivienda que sigue poseyendo y puede poseer mientras quiera incluso hasta recuperar la propiedad ni pagó ni un céntimo la deuda reclamada y sin embargo, ha extinguido la que correspondia al valor de adjudicación de su vivienda, que ahora es propiedad del banco.

Con semejante éxito, resulta extraño, que la pah no animará a todos los deudores hipotecarios a intentar repetirlo y en cambio les indujera a la triste, resignada y patética dación en pago. El caso de Luís es famoso porque además de ser el primer desalojo impedido se logró algo nunca más repetido, no llegar a ser desalojado en ningún momento, muchas veces se han impedido intentos de desalojo pero no el desalojo final, entre los desalojados ha habido quienes han vuelto a su casa y continúan viviendo en ella. Entre ellos, discretamente, sin saltar a la fama, hay que ya ha conseguido o va camino de conseguir lo mismo que Luís, asegurarse la posesión indefinida de la vivienda, la posibilidad de recuperar la propiedad y extinguir la deuda por el valor de adjudicación de la vivienda. Otros casos de éxito, otros casos en que ni se da la vivienda ni se paga la deuda, otros casos de éxito de ni dación ni pago.

Es decir, la reivindicación, ni dación ni pago, es posible de lograr. Desconocemos si es generalizable, pero la razón de ello es porque no se intenta, no se va a por ella de una manera generalizada, ya que a los deudores hipotecarios se les oculta este objetivo, distrayéndoles con el vano objetivo de la dación en pago.
De todos modos, teniendo un objetivo elevado es más probable aún no alcanzándolo obtener objetivos mejores que la dación en pago como por ejemplo las quitas.

A quien realmente interesa la dación en pago es a los prestamistas, porque ellos pretenden quitarles las viviendas a los deudores hipotecarios y para ello tienen que emplear la larga y costosa ejecución hipotecaria, que con la dación en pago se ahorran. Se objetará con ella renuncia a la deuda no saldada con la adquisición de la vivienda y hipotecada, pero la realidad es que por lo general esta deuda no es reclamada dada la insolvencia del deudor.

Pero el mayor el beneficio de la dación en pago para los bancos no es tan evidente. Al centrar la reivindicación en la dación en pago evitan el riesgo que al plantearse reivindicaciones de mayor alcance, como la de ni dación ni pago, en caso de éxito se les causara un auténtico quebranto.

La dación en pago de bienes hipotecados está expresa y contundentemente prohibida por la norma del artículo 1859 CC. Deberíamos llamarnos que siendo así puedan a llevarse a cabo daciones en pago con total impunidad y complacencia de notarios, registradores de la propiedad y jueces como si fuera lo más normal del mundo e inducirnos a preguntarnos el por qué es así, la respuesta es sencilla, porque conviene a los poderosos.

El motivo de la prohibición de la dación en pago es proteger al deudor de los abusos del prestamista, evitar que el prestamista se apropie de un bien de valor superior a lo adeudado. Siendo la prohibición de la dación en pago de bienes hipotecados una protección de los deudores hipotecarios, chirría mucho que una asociación defensora de los derechos de los deudores hipotecarios induzca a la saltarse a la torera esta norma protectora de los deudores pretenda su eliminación del ordenamiento jurídico.

El único país conocido por permitir la dación en pago de bienes hipotecados es EUA y conociendo que es lugar donde más se practica el neoliberalismo, más desprotegida está la población por ser donde menos se aplican los derechos sociales y menor es el estado del bienestar, no resulta sorprendente. Pues no es contradictorio sino muy congruente, ya que la dación en pago es una medida que beneficia a los ricos en perjuicio de los pobres. Por ello es tan chocante que los pobres deudores hipotecarios españoles pretendan su importación a España e induce a la duda sobre la honradez de los dirigentes de la PAH.

José Ángel Gallegos Gómez
Abogado 2179 ICASF

+++ INFO

 
Els Bancs no poden activar execucions sobre una hipoteca que han titulitzat al no ser ja creditors

Totes les hipoteques espanyoles estan titulitzades i per tant els bancs no poden desnonar.

El saldo acumulat de títols amb garantia hipotecaria va arribar al 2011 als 536.745 milions d’euros.

Caixa Bank i Santander han estat les entitats més actives.

El Banc d’Espanya reconeix que els Bancs no són creditors d’hipoteques titulitzades.

L’afirmació es sustenta en que les accions d’execució hipotecàries iniciades per les entitats financeres no serien de llei pel fet que aquestes no serien les legítimes propietàries al moment d’iniciar la seva reclamació per via judicial. En el Registre de la Propietat consta que l’immoble té una hipoteca a nom de l’entitat financera pero no consta que aquesta ja no es propietària del deute perquè l’ha venut a un tercer. I a més no tenen ni l’obligació d’informar als clients segons la llei hipotecaria. Un comunicat molt recent del Banc d’Espanya, a pregunta de l’advocat Oscar VIERA, ha confirmat aquesta hipòtesi: “…la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo...”. La titulització de crèdits hipotecaris consisteix en empaquetar hipoteques i vendre cada tros a inversors. En el cas dels bons i participacions hipotecàries el risc d’impagament és per al que compra els bons no pel banc. En el cas de les cèdules hipotecaries (covered bonds) el risc es manté en el balanç del banc. Però si aquest peta els bonistes es posen a la cua per cobrar també. +++ INFO al final del document. Per tant, estem davant del fet d’una venda d’un deute amb la seva garantia a un tercer actor.

titulaciones hipotecarias

El fet greu és que només es pot reclamar una hipoteca a favor de l’executant/ creditor/ entitat financera si està inscrita en el Registre de la Propietat. O sigui que es pugui demostrar que es seva i no d’un altre. L’entrada d’un tercer actor, el Fons de Titulització, que compra el crèdit i la garantia ho trastoca tot. Per tant, el crèdit ja no li pertanyeria a l’executant/ creditor/ entitat financera doncs la propietat del deute és del Fons de Titulització. L’executant actua, tan sols, com un gestor del Fons de Titulitzacions a fi de procurar el cobrament del crèdit cedit, que és com ho verifica la informació esmentada que facilita el Banc d’Espanya. Se’ls va permetre fer-ho d’aquesta manera perquè al fer una societat sense personalitat jurídica se’n estalvien costos al no pagar impostos ni tampoc personal, etc… A més al no inscriure en el Registre de la Propietat la cessió del crèdit deixa un buit legal, que amanit amb el permís de no comunicar la venda del deute hipotecari als deutors  i possibles avaladors deixa un forat legal enorme. Aquest forat normatiu, amb col·laboració d’una elit política corrupta i ignorant, no és un error. És el rovell de l’ou normatiu sobre el que es basa la titulització hipotecària, la creació de diners bancari per permetre l’expansió del crèdit sense límit.

El problema pel qual el banc es decideix a presentar l’execució, malgrat tot, és la dificultat, que per als Fons de titulació existeix, de reclamar el crèdit impagat, doncs com diem aquests no tenen personalitat jurídica i serien els bonistes els únics que podrien reclamar la garantia hipotecària de l’immoble. Aquesta resposta es sustenta en el que disposa la Llei 19/1992, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària on es determina la conseqüència que s’expressa.

Però un cop l’entitat financera executa la garantia hipotecària i es queda amb l’immoble, del que no n’és propietària, sap que si l’inscriu en el Registre de la Propietat cometria una falsedat en document públic (el pis no pot estar en el balanç del Banc i també en el fons de titulització). D’altra banda, amagar al jutge en l’execució que el crèdit ja no li pertany suposa una estafa processal. De fet, l’entitat financera hauria d’actuar com el cobrador del frac però s’extralimita. Executa hipoteques, realitza cobraments de demora, refinancia, s’apropia dels habitatges dels avaladors, cobra comissions que mai paga als veritables creditors que són els bonistes que van comprar la seva hipoteca al Fons de titulització.

En qualsevol cas, posar en coneixement del jutjat els fets comportaria la suspensió del procediment d’execució per existir prejudicialitat penal (1). En realitat les entitats de crèdit no compareixen als jutjats com “apoderats del Fons” sinó que es fan passar com a “creditors del deute hipotecari”. Emparades en un sistema judicial fet a la seva mida pels polítics, han venut el deute, però tot i així, ¿a cap jutge se li ha ocorregut preguntar si la titularitat del crèdit és del banc? Si davant la documentació presentada: constitució fons de titulització i relació hipoteques incloses el jutge continues amb el procediment a favor del banc podria estar fent un acte de prevaricació.(2).

Quasi totes les hipoteques que actualment s’estan pagant han estat titulitzades, o sigui, venudes a tercers. Això és així perquè els bancs treuen del seu balanç el crèdit hipotecari i poden reiniciar el crèdit recuperant ara uns diners que haurien cobrat en el futur. De fet, ha estat la única manera d’inflar la bombolla immobiliària. Per tant, el fet demostra que els bancs creen, inventen, els diners de la hipoteca pel sol fet de la promesa del creditor de tornar-la. A més de monetitzar las promeses dels prestataris els cobren un interes, taxes, refinançaments, demores, executen a avaladors quedant-se amb les seves propietats, etc sense que els veritables propietaris del crèdit, els bonistes, en rebin res.

los bancos no son dueños de las hipotecas

Per aquesta raó, una entitat financera en fer d’intermediari, com a molt, no pot apropiar-se de cap comissió, ni cobrar, ni modificar tan sols les condicions. (3) La cosa és molt greu també perquè la pèrdua de valor dels actius immobiliaris afecta milers de milions de crèdits hipotecaris venuts a fons de pensions de l’Estat o privats, a altres bancs i a fons de renda fixa.

Resumint, les entitats financeres creen els diners amb les hipoteques, cobren interessos per aquest fet, les venen a inversors, a fons de pensions, a l’Estat i el mateix Banc Central europeu que acaba de fer una compra massiva de + d’un bilió d’euros (Quantitative Easing- veure enllaç al final document). A més sense ser ja creditors, es queden amb els immobles principals, els dels avalistes, cobra tota mena de comisions i imposa condicions (nomines, seguros) que augmenten les ingressos d’intermediació bancària.

Santander i La Caixa diuen que no han estat ajudades per l’Estat. És mentira! Les hem comprat milions de títols hipotecaris des de l’Estat, la Seguretat Social pels fons de pensions i ara ens trobem que hem de pagar els riscos que van provocar amb una política expansiva del crèdit amb el rescat del país imposat a Zapatero. Per això la classe política ha col·laborat, per acció i omissió, en aquest engany perquè la voluntat popular està segrestada per aquests poders fàctics i obscurs que s’amaguen darrera l’aparell judicial, legislatiu, del BCE, BdE, etc..

Salva TORRES

(1). Prejudicialitat penal. Quan en un procés civil es posi de manifest un fet que ofereixi aparença de delicte o falta perseguible d’ofici, el tribunal civil, mitjançant provisió, ho ha de posar en coneixement del ministeri fiscal, per si dóna lloc a l’exercici de l’acció penal.
(2). Prevaricació. És un delicte que es comet quan una autoritat, jutge/advocat o funcionari públic dicta una resolució arbitrària en un assumpte administratiu o judicial, sabent que aquesta resolució és injusta, per la qual cosa incompleix els deures del funcionariat. Aquesta actuació és una manifestació d’un abús d’autoritat. Està sancionada pel Dret penal, que busca la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració.
(3). Novació. Es pot definir la novació com a forma d’extinció de les obligacions, com l’extinció d’una obligació mitjançant la creació d’una altra nova destinada a reemplaçar.

enllaços d’interes:

Las cédulas hipotecarias se imponen a la titulización para financiar el ladrillo

¿Que son las titulaciones bancarias?

Diferencias entre titulizaciones y cédulas hipotecarias

El BCE invertirá más de un billón de euros en activos: deuda pública, cédulas hipotecarias y ABS (deuda privada.)

Asociación Hipotecaria española (AHE): Estadística de Títulos Hipotecarios

INFORMACIÓ AUDIO-VISUAL DEL TEMA DE TITULITZACIONS.

Aquesta entrada ha estat extreta i concentrada des de la informació obtinguda al blog https://ataquealpoder.wordpress.com/ escrit per JosepManel Novoa, la persona que més ha treballat aquest tema i on podeu trobar una extensa documentació i opinió.
Què hem d’exigir als partits polítics pel que fa a l’Habitatge?

SICOM – L’Alternativa

Quines polítiques d’habitatge s’han de demanar als partits polítics?

DEBAT amb la participació de:

– Vanessa VALIÑO. DESC

– Salva TORRES – 500X20

– Carlos MACIAS – PAH

– Xavi MAURI – Tercer Sector

 
Debat – qui fabrica els diners? com els banquers s’han apropiat d’un poder colosal.

com la cleptocràcia financera s’apropiat el dret a fabricar els diners, cobrar interessos i com els polítics hi col·laboren

 

cartell creació diners_web

Lugar: Centre Comunitari Porta, plaça Sóller-c/estudiant s/n

Localización– Metro: Linia amarilla (Llucmajor)- azul (virrei amat)- roja (Fabra i Puig).

Ponent:

 • Oscar Luis VIERA. Licenciat en Dret – Advocat /Licenciat en Administració d’Empreses

Ens trobem en un procés sense precedents d’expansió quantitativa de diners electrònics (EE.UU/ BCE). Diuen que és per reactivar l’economia a través del crèdit.

Però si la gent no es solvent quin crèdit pot demanar?

és el crèdit un esclavatge modern culpabilitzador que mouen elits privades per controlar el món?

Per què diem que els bancs privats creen diners quan et concedeixen una hipoteca i a més et cobren interes? no era que et prestaven diners d’altres?

Per què passa desapercebuda Cimera a CaixaForum que + de 100Bancs reunits BCN volen substituir la moneda física per targetes? … info a Internet irrellevant, curiòs!!

La substitució de la moneda física per moneda electrònica i el pànic que empreses tecnològiques dels EUA com Facebook, Google i Apple implementin unitats de compte que competeixin amb euro i dòlar fins convertir-los en irrellevants. Serà l”era del programari privatiu i les monedes privades (Com en el segle XVIII i XIX en molts països).

Totes aquestes preguntes estan al tinter. Venia a escoltar i participar!!
Inquilinos precarizados, propietarios empobrecidos y fondos inmobiliarios en conflicto

Paisajes en la larga crisis inmobiliaria y financiera en el Estado español

Inquilinos precarizados, propietarios empobrecidos y fondos inmobiliarios en conflicto

Inquilinos precarizados, propietarios empobrecidos y fondos inmobiliarios en conflicto

La SAREB, popularmente conocida como banco malo, realizaba en agosto del 2014 la mayor operación mayorista vendiendo a un fondo inmobiliario 23 préstamos hipotecarios con un valor de casi 200 millones de euros respaldados por 20 edificios residenciales destinados al alquiler en Madrid (1). Se estima que los fondos buitre, en su mayor parte de EE.UU,. han adquirido en 2013 activos inmobiliarios por valor de 3.000 millones de euros y en el 2014 por valor de 7000 millones. Mientras aquí las empresas tienen enormes dificultades de financiación, los fondos buitre americanos gozan de buena salud espoleados por las compras masivas de títulos de deuda de la Reserva Federal (máquina de imprimir dinero). Y se han lanzado a comprar nuestro país.

El discurso para este caso, que lo es, sería que ante la emergencia habitacional que vive el país con 70.000 desahucios en 2013 (2) esos 20 edificios seguro que podrían aliviar la situación de miles de familias. Con el dinero público que el Estado español ha puesto para salvar inmobiliarias y bancos esos edificios deberían ser considerados patrimonio estatal a cambio de las enormes ayudas estatales a las entidades financieras y las quitas generalizadas de estas a las inmobiliariasque deben estar detras de esas 3000 propiedades ahora vendidas.

Pero el foco de atención no lo queremos poner de momento en las consideraciones sociales.

Llama la atención que desde el inicio de la crisis hay un hervidero de compras de inmuebles para entrar en el mercado del alquiler en nuestro país. Los cálculos señalan que en los próximos años entraran en alquiler hasta 500.000 viviendas porqué un porcentaje creciente de hogares ya no dan el perfil de solvencia para comprar. Detrás de esos cálculos seguramente están la privatización de los parques de vivienda pública de Madrid y de edificios en Barcelona, las ventas masivas de la SAREB y las plataformas inmobiliarias de los 7 bancos grandes, algunas con la gestión cedida a terceros.

El PPsoe lleva años preparando el terreno en lo que parecería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorias en los pasillos del Congreso de Diputados. Han empeorando las condiciones de los inquilinos con reformas legislativas que desequilibran en favor de ese lobby. Pero también se han cambiando las condiciones fiscales para crear un mercado profesional del alquiler con las SOCIMI (3) que como explicaremos representará un caballo de Troya contra los pequeños propietarios en este mercado en auge.

En los próximos años asistiremos pues a un creciente control del monopolio financiero-inmobiliario sobre el parque de vivienda. En primer lugar porqué tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.

Pero el control se extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“. La compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso por parte de los fondos inmobiliarios, que son vehículos disfrazados de la misma banca nacional o extranjera, les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría de la oferta del mercado. Las ventajas fiscales de las Socimis aprobadas por el PPsoe darán también ventajas fiscales inigualables respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler.

Este dominio del llamado mercado profesional del alquiler también se verá reforzado por control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros y impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de maniobrar y presionar para agilizar los procesos de desalojo por impago de alquileres uno de los males de cabeza de los pequeños propietarios. Ya lo dijo Carme Chacón, ministra socialista en el 2010, que iban a agilizar los trámites de desahucios por impago de alquiler.

Los pequeños propietarios no pueden competir con este “mercado profesional de alquiler” pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Nuestra legislación en materia de vivienda tiene como resultado esa guerra entre pobres donde solo puede ganar la banca. Hay miles de foros donde los propietarios maldicen los supuestos malos inquilinos con eufemismos tipo “morosos profesionales” que acaban generando aún más frustración y animadversión hacía los arrendatarios en situación más precaria.

Pero el peor efecto de esas leyes antisociales es la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Ante ese fenómeno algunos argumentan a favor de subvencionar los pisos vacíos de los pequeños propietarios. Esa no es una buena solución.

Primero porqué si quieren libre mercado este exige libre competencia. Y segundo porqué subvencionar los alquileres tiene como resultado su encarecimiento, como ocurrió con la Renta Básica de Emancipación (RBE) de Zapatero. Y finalmente las agencias públicas de gestión de pisos cedidos han sido un fracaso económico y de oferta (Sociedad Pública de Alquiler, bolsas municipales de alquiler social, etc). Si queremos que las clases populares precarizadas puedan acceder a la vivienda no puede ser sobre la base de cargar sobre el erario público el mantenimiento artificial de precios en favor de los propietarios y más en un período histórico deflacionario.

El derecho a la vivienda de las clases populares se situa al margen del mercado y se llama alquiler social universal o alquiler público asequible. Y para tener un parque considerable de viviendas públicas de alquiler no se trata de reactivar la construcción porqué si algo sobra en este país es vivienda. Se trata de tomar las que hay y para ello tiene que haber un perdedor: la expropiación forzosa de los pisos de la Banca y las grandes inmobiliarias pondría en el mercado un millón de viviendas como mínimo nuevas o en muy buen estado. Con ese stock si se puede intervenir en el mercado libre hundiendo los precios.

Pero volvamos a los pisos de los pequeós propietarios. Si finalmente queremos evitar el malbaratamiento del parque de vivienda en desuso la solución en Europa pasa gravar fiscalmente las viviendas que no son primera residencia aún más que los pisos vacíos que son más difíciles de detectar. Ya se encargaran sus dueños movilizarlos bajando precios ante la competencia del alquiler público.

Igualmente las administraciones públicas pueden ofrecer la opción a los propietarios de la cesión temporal de edificios y pisos a la administración con la contrapartida de la exención total de impuestos y la rehabilitación. La gestión de un parque de vivienda aislada tiene difícil administración pero ello se puede salvar por la cesión a cambio del mantenimiento a unidades familiares por largos períodos de tiempo.

Salva TORRES

activista de la Asociación 500×20

Artículos recomendados para profundizar:

Los fondos inmobiliarios extranjeros imponen la ley del más fuerte en el país.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.- sareb coloca 200 millones en préstamos respaldados con edificios de viviendas en alquiler. En Idealista.com

2.- desahucios de vivienda en 2013: se desalojaron a 67.189 personas, el 57% por impago del alquiler. En Idealista.com

3.- Las socimi animan el mercado con más de 1.600 millones en compras