#LourdesEsQueda: concentració de suport davant el domicili del subhaster Konstantin Toporkov

Primer intent de desnonament al 2016 a la Sagrera

La llar de la família García-Yubero ha entrat en unes setmanes decisives davant un desnonament obert des del 9 de juliol

No cal explicar l’angoixa que es pot viure quan et volem desnonar de la llar on has viscut més de 20 anys, han crescut els fills i la vida familiar. L’empresari d’origen rus Konstantin Toporkov, nacionalitzat espanyol, gràcies a la llei del Partit Popular que permet a qualsevol ric tenir nacionalitat posant diners sobre la taula, els vols desnonar perquè ha comprat casa seva en una subhasta de Catalunya Caixa al 2016 per 91.000 euros, a través de una de les 40 societats de les que ha estat administrador: Kontur Grup Company 3000 SL. El sr. Konstantin Toporkov, és un subhaster que viu de pul·lular pels Jutjats de la “Ciutat de la Justícia” i quedar-se pisos que ofereixen els Bancs al remat de famílies ofegades per aquesta crisis permanent nascuda al 2007.
Ha tingut càrrecs a més de 40 empreses creades amb un capital social de 3000 € i, que en paraules de Lourdes García– activista nostra- ,després revèn a altres inversors que volen ampliar el negoci i no hi ha cap declaració de societats. Totes són del negoci immobiliari i tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!. Els bancs tenen un gran apreci per aquesta altra classe de voltors. Al comprar al remat els habitatges els deslliuren que cap responsabilitat social com el lloguer social o la moratòria Guindos de desnonaments fins al 2020. Han trobat els sistema perfecte de saltar-se les poques lleis que encara alleugeraven les seves malifetes. Tots són voltors, però hi ha categories. Sense els Fainé, González o Botín, aquests altres voltors de segona categoria no tindrien els negoci de les engrunes immobiliàries.

Però hi ha altres actors imprescindibles en aquest terrorisme financer. Són els jutges, els magistrats i els registradors de la propietat. Sense la figura del fedatari públic que certifica la pantomima de com una hipoteca que al 2012 només li quedava 28.00 euros per pagar pot passar a un desnonament obert al 2018. L’execució hipotecaria de la família ha estat un cúmul d’escàndols judicials. que podeu llegir en deteniment aquí>>>.

tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!

En resum, el Jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona els ha negat l’oposició a la execució perquè Catalunya Caixa no era propietària del crèdit perquè se l’havia venut a un altre actor: GAT.sgft, extinta societat de titulització de CX. Perquè en el moment de la subhasta Catalunya Caixa ja havia cobrat amb escreix el crèdit de la família i va obtenir a més 90.000 euros del subhater K.Toporkov i la família encara té un petit deute a pagar per cobrir interessos, costes, etc. Els registradors de la propietat tenen una responsabilitat fent còpies executives a entitats que no són les mateixes que van concedir el crèdit- no és el mateix Catalunya Caixa que Catalunya Bank- però els bancs tenen una patent de corsari que no s’aplica a la resta dels mortals. El jutjat de Primera Instància 55 té una responsabilitat perquè no va acceptar el recurs de la Lourdes perquè el Banc ja no era el seu creditor. L’Audiència provincial, on va recórrer, va certificar que això de vendre els crèdits no era un problema encara que CX no fos el propietari del deute. I retornant finalment al Jutjat 55 de Barcelona que sistemàticament, saltant-se totes les lleis espanyoles i sentències del TJUE, ha negat la paralització de tots els procediments per clàusules abusives. I aquí no ha passat res!

Esperem un últim gest de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Andreu, que al 2016 ja va iniciar actuacions per concedir un habitatge d’emergència a la família no sap com aplicar la seva normativa de concessió d’habitatges socials perquè no els cap al cap, valgui la redundància, que una família hagi volgut defensar la seva llar contra gegants, i no està clar que acabi castigant també a la família sense cap ajuda, en la incapacitat de lligar la reslitat del carrer en l’estúpida normativa de concessió de drets Encara esperem que l’últim recurs de justícia que es troba en l’administració més propera a la ciutadania doni un pas endavant entomant aquest desagradable afer.

Quan tot està perdut cal tocar a la porta de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Barcelona pot fer un toc d’atenció com institució a la “Justicia” per les males maneres de com s’ha portat tot i que li toca menjar-se ara el marron. Alleugeraria la llarga cua d’espera d’habitatges d’emergència d’un any.

L’Ajuntament de Barcelona, podria posar en marxa, la resolució aprovada al Consistori de la nostre ciutat, al novembre del 2016 en contra de la titulització hipotecària dels crèdits de les famílies, de la que l’Asc.500×20 som un dels responsables. Moltes comunitats autònomes i ciutats de tot l’estat han aprovat resolucions i lleis per denunciar aquesta pràctica usurera de la Banca sense cap transparència que es un negoci multimilionari de les entitats financeres. No entenem perquè l’administració local no ha implementat totes les mesures perquè aquest tema de la titulització arribi a cada Oficina d’habitatge i el sol ressò hagues fet despertar algun magistrat de l’Audiència provincial del somni de signar qualsevol barbaritat que li posa davant un banc>>>.

Aturem el desnonament obert: #LourdesEsQueda

Independentment de tot, ara toca a l’Ajuntament de Barcelona fer l’últim pas. Que #LourdesEsQueda vol dir que ella, el seu marit malalt dels ensurts de la vida i els seus 3 fills menors no es quedin al carrer i que el voltor Konstantin TOPORKOV no es surti amb la seva. Catalunya Bank serà tema d’altra. A la gent solidària de la ciutat ajudar a la Lourdes que es una activista del dret a l’Habitatge de la nostra Associació i del Sindicat de Llogateres. Us esperem a tothom a la porta de casa de Lourdes donant suport aquest dies fins el 20 de juliol tots els matins fins a una solució justa.


CONCENTRACIÓ DE SUPORT A #LourdesEsQueda

Ahir Lourdes, amb el suport del Sindicat de llogateres i de la nostra Associació i moltes solidàries de la ciutat, va fer una concentració de protesta davant el domicili del subhaster K.Toporkov, al carrer Sicília amb Aragó, on va comptar amb el suport de més de 50 persones solidàries.
VIDEO – Todas las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas SE PUEDEN REVISAR – sentencia Tribunal Supremo

Olvida la indefensión aprendida y demanda al Banco que te ejecutó la casa por daños y perjuicios!!! (José Ángel Gallegos – abogado).

En un procedimiento ordinario no se puede ejecutar la casa sres. banqueros!! (Andrés Giordana – abogado)

Gestionó esta interesante charla Carles Alonso – abogado

Sala llena en el 12 Aniversario de nuestra Asociación 500×20 en Ateneu La Bòbila.

Los abogados Andrés Giordana y José Ángel Gallegos hablan sobre ejecuciones hipotecarias. Todos las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas, SE PUEDEN REVISAR. Según sentencia del Tribunal Supremo del 2017.

El nuevo invento de la Banca para impagos de hipoteca son los juicios ordinarios. Andrés habla de su experiencia en los casos que lleva.
Adjudicación en subasta de la vivienda habitual u otras en garantía de préstamos hipotecarios

versión actual: abril 2018

Subasta en portal electrónico

El proceso de subasta de vivienda habituales o otras residencias es un proceso farragoso, complejo para el común de los mortales, y muy doloroso para todo aquel hogar que pierde el bien sobre todo si es su vivienda.

El proceso se ha revisado legislativamente diversas ocasiones y la legislación actual es la siguiente:

 • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC-. Arts 517, 538, 551, 552, 555, 561, 579, 645, 648, 649, 667, 668, 669, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 691, 693 y 698. <+++ INFO en LEC> (1)
 • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Arts 56 y 57.
 • Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. Art 149.
 • Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. Art 26.
 • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS ES LA SIGUIENTE:

El importe mínimo de adjudicación en subasta de la vivienda habitual u otras depende si la vivienda se la adjudica el ejecutante o una tercera persona o subastero.

El proceso de subasta está regido por una normativa compleja y estricta que ha sido objeto de muchas críticas pues hay acusaciones diversas en Internet que explican como los bancos y compañías inmobiliarias juegan con la normativa para adjudicarse viviendas principales por el 50% o menos de su valor con los perjuicios que acarrea al deudor (2).

El o la afectada recibirán el Decreto judicial de la subasta, comentado antes, con la fecha de subasta de su inmueble. Y repitiendo la normativa, el Juzgado también publicará un edicto en el Portal de subastas y pedirá el certificado de cargas anteriores a la acción ejecutante sobre el bien subastado (ejecución hipotecaria) al Registro de la Propiedad. En ese momento su abogado también puede alegar motivos de oposición a la subasta que explicamos más adelante.

Vamos a distinguir dos supuestos:

A.- SUBASTA DEL INMUEBLE CON SUBASTEROS

Cuando a la subasta concurren terceros ajenos (subasteros, empresas inmobiliarias, etc.) que están interesados en adjudicarse el bien. Si en la subasta intervienen terceras personas o subasteros, el proceso de adjudicación se vuelve más complejo. Los subasteros, muchas veces inmobiliarias de la misma entidad, hacen pujas llamadas también posiciones. Dependiendo de las diferentes pujas y su comparación con la deuda pueden ocurrir los siguientes eventos:

 • Si la puja o postura supera el 70% del valor de tasación del bien, se queda el bien la mejor postura. Si ninguna puja supera el 70%, el ejecutado deudor es avisado que tiene 10 días para que presente un tercero que mejore esa puja, ofreciendo una cantidad superior a ese 70%, o suficiente para lograr la completa satisfacción del acreedor.
 • Si el ejecutado no presenta un tercer postor, el ejecutante acreedor puede pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba, siempre que esta cantidad sea superior al 60% del tipo de salida y a la mejor postura de la subasta.
 • Si tampoco el ejecutante hace uso de esta facultad, se aprobará el remate a favor de la mejor postura que supere el 50% del tipo de salida, o que cubra el total de lo debido.

Si después de la subasta el ejecutante acreedor no tiene satisfecha toda la deuda puede continuar reclamando esta a la totalidad de los bienes presentes y futuros del deudor o sus avalistas. Conviene que mire está otra entrada, la deuda ahoga pero no mata>>>

B-  SUBASTA DEL INMUEBLE SIN SUBASTEROS

Cuando a la subasta de la vivienda habitual no comparece nadie salvo el ejecutante, es decir solo acude el acreedor de la hipoteca (Bancos, entidades financieras, etc.), el resultado de la subasta depende de la comparación con la deuda reclamada y el valor del bien pudiendo ocurrir los siguientes eventos:

 • El inmueble – vivienda principal familiar- se subasta por el 70% del valor de subasta (ver precio tasado en escritura) si la deuda (principal+intereses demora+ costas) es superior a esa cantidad.
 • si el valor de la deuda es inferior al 70% – vivienda principal familiar- se adjudica al ejecutante y si hay deuda remanente se levanta embargo o avalista (debería ser en un nuevo proceso)
 • para el resto de viviendas, el ejecutante se adjudica bien al 50% y luego si hay más deuda…. embargo judicial.

Ejemplo: Si el total de la deuda que un afectado debe representa el 65% del valor de tasación para subasta, el banco se adjudicará la vivienda por el 60% y el 5% restante quedará como deuda a pagar, que se embargará a partir de ese momento.  Si la vivienda subastada no es la habitual, se mantiene el 50%. Si hay refinanciaciones, la última tasación es la que se toma de referencia.

Hay que recordar que se puede oponer tanto a la cantidad reclamada como a los intereses de demora y costas. Lo que diga el banco no es palabra divina, todo es discutible y usted puede y debe hacer sus cálculos para contrargumentar.


La cesión al remate.

Cuando el secretario judicial adjudica la vivienda según el resultado de la subasta existe un privilegio del comprador o del ejecutante acreedor de ceder la vivienda a un tercero, de manera, que el postor inicial se libra de pagar los impuestos de transmisión patrimonial. Toma ya!

La cesión de remate es otra de las posibilidades que tiene quien se adjudica el bien o la vivienda en una subasta judicial y quien ya ha hecho efectiva su compra. Y es que el banco puede solicitar al secretario judicial que se adjudique a otra persona que sugerirá. Eso evita tener que hacer una segunda transmisión patrimonial. De esta forma se ahorra de impuestos evitando los gastos que derivan de la transmisión patrimonial. Así, si un banco vende un inmueble por esta fórmula hace que llegue al comprador interesado de manera directa, no paga impuestos y se pacta antes. También es la fórmula por la que el Banco sin tener legitimación activa para iniciar la ejecución o la subasta entrega el bien al Fondo de titulización que, aunque es el propietario de la garantía, se mantiene fuera del proceso ejecutivo.

El procedimiento del remate es el siguiente:

 • primero, se remata el bien en la subasta
 • se aprueba el remate; una vez consignado el precio en su totalidad, el secretario dicta el decreto de adjudicación, que se notifica a las partes.
 • Además el secretario expide el testimonio según el art. 674 de la Ley 1/2000 (LEC)
 • El testimonio se notifica y entrega a la parte.

SALVA TORRES, activista de asc.500×20


subasta de vivienda habitual

el “ERROR DE SALTO” (del 70% al 60 %) en la interpretación literal del art 671 LEC

En una ejecución (hipotecaria u ordinaria) sobre vivienda habitual, el articulo 671 LEC tiene una redacción que, literalmente interpretada, daría lugar a un importante “error de salto”, pues, por ejemplo, cuando al ejecutante se le debe una cantidad equivalente al 70 % del valor de subasta, no se puede adjudicar la finca sin dar carta de pago, y en cambio, si sólo se le debiera, digamos, el 69,5 %, podría adjudicarse la finca por tan sólo el 60 % de su valor de subasta y seguir reclamando el resto de deuda no cubierta con tal adjudicación, por ejemplo, embargando y ejecutando otros bienes del deudor que se ha quedado sin su vivienda habitual.

Esta posibilidad interpretativa, claramente injusta, pero amparada por la redacción literal del precepto, ha sido denunciada reiteradamente por muchos juristas (en general) , y abordada y vedada en ocasiones por algunos jueces.

LEER ++++ sobre esta entrada >>>


+++ INFORMACIÓN DEL TEMA+++

(1) Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-

(2) Un posible fraude de ley en las subastas judiciales de inmuebles hipotecados.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

SEGURO QUE TAMBIÉN LE INTERESARÁ…

cuatro pasos seguros para librarse de la hipoteca y ganar al banco -actualizado 2017

SUBASTA, ADJUDICACIÓN, EMBARGO, POSESIÓN y LANZAMIENTO de la vivienda en ejecución hipotecaria


El desahucio abierto y secreto de Lourdes y sus 3 hijos enfrenta al juzgado 55 de Barcelona contra la jurisprudencia del TJUE

Vídeo- Documento de SICOM.CAT – explicación del caso de Lourdes y familia La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda. Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo […]

1º Foro Vivienda – 2018 – 7 i 8 juliol – Barcelona – vídeos de les ponències

Presentem els diferents vídeos elaborats durant cadascuna de les ponències que s’han desenvolupat al llarg del dissabte dia 7 de juliol del 2018 en el marc del 1º FORO VIVIENDA organitzat per l’Associació 500×20 amb col·laboració amb altres entitats. VÍDEOS DE LES PONÈNCIES Titulitzacions hipotecàries (cèdules, participacions i certificats de transmissió hipotecària). Com és la […]

VIDEO – Todas las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas SE PUEDEN REVISAR – sentencia Tribunal Supremo

Olvida la indefensión aprendida y demanda al Banco que te ejecutó la casa por daños y perjuicios!!! (José Ángel Gallegos – abogado). En un procedimiento ordinario no se puede ejecutar la casa sres. banqueros!! (Andrés Giordana – abogado) Gestionó esta interesante charla Carles Alonso – abogado Sala llena en el 12 Aniversario de nuestra Asociación […]

CINC ANYS DEL CAS AZIZ QUE VA OBRIR LA PORTA A DENUNCIAR A LA BANCA PER CLÀUSULES ABUSIVES

SÍ QUE ES POT! amb Marta Afuera el cas aziz… .. Els noms de Mohammed Aziz i del seu advocat Dionisio Moreno passaran a la història jurídica de Catalunya i d’Espanya perquè la sentència del Tribunal Europeu que tractava sobre l’execució hipotecària contra Aziz va significar una revolució al sistema judicial. Recentment s’han complert els […]