roda de premsa: Sant Andreu contra els desnonaments a l’habitatge públic de lloguer

El teixit social i polític es rebela contra els desnonaments i la privatització dels habitatges públics

A iniciativa de la nostra Associació 500×20 i les families dels habitatges de lloguer públic del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona han trobat el suport del teixit social i polític del Districte de Sant Andreu.

RODA DE PREMSA A LA PLAÇA ORFILA contra els desnonaments i privatització dels habitatges públics de lloguer

Des de les entitats veïnals de Trinitat Vella, Sant Andreu del Palomar i Tramuntana, amb el suport i implicació dels partits polítics de Sant Andreu sotasignats, volem convocar a la roda de premsa el proper dilluns 18 de novembre coincidint amb l’Audiència pública de Sant Andreu que es celebra a la Plaça Orfila a les 19.30 h.

El motiu d’aquesta és fer saber a la ciutadania l’oposició ferma i unitària dels sotasignats en relació a les condicions d’abús i discrecionalitat del lloguer públic de les vivendes de l’edifici del Patronat de l’Habitatge de Barcelona anomenat les Vores del Cinturó ubicat al passeig Santa Coloma. A la vegada i més greu, dels  desallotjaments previstos de varies famílies per no poder fer front al pagament d’aquests lloguers.

L@s inquilin@s de las vores del cinturo
AVV Trinitat Vella
AVV Sant Andreu del Palomar.
AVV Sant Andreu Nord-Tramuntana
FAVB
AVV. Ciutat Meridiana
Avv Porta
CUP Sant Andreu
ICV Sant Andreu
ERC Sant Andreu
PSC Sant Andreu
EUiA San Andreu.
Associació 500×20

CARTA AL DELEGAT HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Totes les entitats han enviat una carta al Delegat d’habitatge de l Ajuntament de Barcelona, Sr. ANTONI SOROLLA AMAT, que diu així

Ens dirigim a vostè en relació a la problemàtica que els inquilins de l’edifici de les Vores del cinturó, edifici de lloguer públic que vostès gestionen, ens han fet arribar a les entitats veïnals de Sant Andreu.

Aquests veïns/es ens han detallat que han de fer front a uns lloguers públics abusius que són incrementats amb quotes per a uns serveis de manteniment que no se’ls hi estan prestant. Tot plegat els hi suposa un cost mensual “inassumible i poc social”.

A la vegada, també posen de manifest que  existeix una indefinició de criteris i una falta de certificacions dels contractes i convenis mitjançant els quals es regulen les quotes, la qual cosa comporta contradiccions i discriminacions per a alguns veïns/es en relació a altres.
Un altre aspecte molt important és la falta d’ajuts que haurien de percebre aquests veïns/es que a més, estan sotmesos a la constant amenaça d’un possible desnonament per no poder pagar el lloguers: ara mateix, ja hi han quatre desnonaments previstos (el primer, el 18 de novembre).

Assabentats de totes aquestes qüestions les entitats i partits sotasignats volem posar en el seu coneixement el següent aspectes :
Que no permetrem que a Sant Andreu ni a un altre lloc, es desallotgi de vivendes públiques les persones per no poder pagar les quotes del lloguer.
Que el dia 18 de novembre, coincidint amb la data del primer desallotjament i L’Audiéncia  pública de Sant Andreu, convocarem una roda de premsa per explicar a la ciutadania l’oposició ferma i unitària que portarem a terme per impedir aquests desallotjaments a Sant Andreu.
Que en relació als temes exposats, volem tractar amb vostè a la reunió que des de la FAVB els hi ha demanat possibles solucions a nivell de ciutat ja que entenem que les mateixes circumstàncies que concorren en l’edifici de les Vores del Cinturó es poden estar donant a altres edificis que aquest Patronat de l’Habitat gestiona.
Que fins que se celebri aquesta reunió per trobar vies de solució tots els desallotjaments previstos a l’edifici de les Vores del Cinturó quedin paralitzats.

Tot quedant a l’espera d’una resposta seva,
Salutacions cordials
L@s inquilin@s de las vores del cinturo
AVV Trinitat Vella
AVV Sant Andreu del Palomar.
AVV Sant Andreu Nord-Tramuntana
FAVB
AVV. Ciutat Meridiana
Avv Porta
CUP Sant Andreu
ICV Sant Andreu
ERC Sant Andreu
PSC Sant Andreu
EUiA San Andreu.
Associació 500×20

Barcelona, 6 de novembre de 2013