La teva opinió compte per guanyar el dret a l’habitatge.