Abans i ara els desnonaments en oberts són una pràctica judicial injusta que voreja la prevaricació

La campanya Prou Desnonaments Oberts on han participat més de 200 entitats de la ciutat de Barcelona va tenir molt clar que eren una “mesura administrativa” il·legal que executaven molts jutjats per a fer cumplir les seves sentències. El seu manifest deia:

els anomenats desnonaments oberts: Es tracta d’un abús sobre una situació injusta ja de base.

Aquests desnonaments oberts incompleixen la legalitat, donat que la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no es troba recollida a cap norma. Tot el contrari, la Llei d’Enjudiciament Civil estableix la necessitat que es fixi data o data i hora determinada per realitzar el desnonament. Així es recull a tots els articles que regulen els llançaments (articles 21, 437, 440, 447, 549 i 704 de la LEC) i per això entenem que les resolucions que fixen els desnonaments oberts vulneren el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, així com el dret a la inviolabilitat del domicili.

La posició de la Jutge Degana, Mercè Caso, negant la seva existència una vegada i a continuació defensar-la davant l’Ajuntament a la reunió de la Junta de Jutges de Barcelona del 20 de febrer mostra la situació de buit legal en la que actuen els jutjats.

És evident que els desnonaments oberts mostren que hi ha un conflicte entre el dret la propietat privada i el dret a l’habitatge de les llars més vulnerables o precàries. Però això no es soluciona donant sempre prioritat al dret a la propietat per sobre de qualsevol consideració i del marc legal legislatiu.

Així doncs, la nostra entitat creu que dictar un desnonament obert és una mesura administrativa que ratlla la prevaricació, com diu la definició del terme a Wikipedia:

La prevaricació és un delicte que es comet quan una autoritat, jutge/advocat o funcionari públic dicta una resolució arbitrària en un assumpte administratiu o judicial, sabent que aquesta resolució és injusta, per la qual cosa incompleix els deures del funcionariat.[1]

Aquesta actuació és una manifestació d’un abús d’autoritat. Està sancionada pel Dret penal, que busca la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració.

Els jutges són conscients que caminen vorejant la prevaricació com mostren els dubtes de la Jutge Degana, les declaracions de molts jutges contraris a la mesura i acords d’altres jurisdiccions com Ponferrada abolint aquesta pràctica. El Comité DESC de les Nacions Unides ha comminat l’Estat espanyol en desenes de casos a aturar aquesta pràctica contraria als tractats internacionals i a la tutela efectiva de la llei.

Els desnonaments oberts no es poden “derogar” senzillament perquè no existeixen

Del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que ha aprovat el Govern de Pedro Sánchez, no esperàvem que derogues els desnonaments oberts doncs aquests no tenen cap base legal per existir. Ans al contrari, tots els articles de la Llei d’Enjudiciament Civil, LEC, la data i l’hora és un requisit necessari que marca la llei. Ho podem veure clar en els articles 21, 437, 440, 447, 549 i 704 de la LEC.

El citat Real Decreto de Pedro Sánchez precisament en matèria de llançaments el que fa és modificar dos articles de la LEC davant la pressió ciutadana per donar més garanties en els llançaments. És evident que tota la llei està imbuïda per garantir el dret a la propietat i no el dret a l’habitatge i els desnonaments són expressament legislats por aconseguir donar possessió de la propietat a qui la reclama. Però el que fa la modificació legislativa aprovada es retocar tres articles, el 440 apartats 3 i 4, l’article 441 s’afegeix un apartat 5 i l’article 549 de la LEC.

La redacció de l’article 440 apartat 3 es la mateixa que l’anterior però afegint “en fecha y hora fijadas“:

Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en el día y la hora fijadas.

La redacció de l’article 440 apartat 4 es la mateixa que l’anterior pero només amb una paraula afegit “exactas“:

Article 440 LEC apartat 4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora exactas para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en el día y la hora fijadas, sin necesidad de notificación posterior.»

A la redacció de l’article 441 s’afegeix un apartat 5 que assegura que ens els casos de vulnerabilitat social cal suspendre el llançament durant un mes o tres, si és persona jurídica, per donar oportunitat en aquests d’actuar per prendre mesures oportunes:

5. En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir el ciudadano.

Aquest apartat posa tota la pressió sobre els Ajuntaments que mancats de capacitat econòmica no poden fer front a buscar allotjaments en el mercat lliure a manca d’un parc públic d’habitatge i l’espera d’un habitatge d’emergència es fan interminables. Això demostra com l’Estat espanyol té medul·la franquista perquè els drets de la propietat són exercits des de l’administració central de justícia i policial amb tot el pes mentre les solucions socials es deixen als ajuntaments intervinguts pel 135 que no tenen capacitat fiscal ni legislativa en matèria d’habitatge.

La modificació de la LEC que ha fet el Govern espanyol assegura data i hora en tots els desnonaments. Aquest és és l’objectiu de la modificació legislativa i és l’exigència que es buscava….. el Govern ha entés el missatge i s’ha dedicat a afegir data y hora fixades en tots els articles. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ho ha entés i ho explicita clarament en el seu anàlisi del decret: els desnonaments oberts han acabat, no tots els desnonaments.

Si algun Jutjat usa un llançament amb data oberta posterior a la publicació del decret caldrà denunciar al lletrat de Justícia per prevaricació i suspendre el llançament. Si el decret de llançament obert era anterior a la publicació del decret caldria exigir al Jutjat la fixació de data i hora exactes amb l’amenaça que s’està vulnerant la llei vigent. Sigui quina sigui la reacció del lobby de la propietat incrustat al si de la Judicatura cal exigir al Il·lustre Col·legi d’Advocats i al de Procuradors que no escorrin el bulto per corporativisme.

En tots els cassos cal que la campanya Prou Desnonaments Oberts estigui atenta als esdeveniments en els propers dies per demanar a l’Ajuntament un pronunciament clar dirigit a la autoritat judicial de la ciutat dient PROU!

Més enllà, els moviments pel dret a l’habitatge dels barris i ciutat continuarem lluitant per garantir un habitatge digne a totes les famílies tot esperant esdeveniments polítics i judicials en aquest sentit.

El nostre objectiu fundacional no és aturar desnonaments sinó ASSEGURAR LEGISLATIVA, POLÍTICA I ECONÒMICAMENT EL DRET HUMÀ A TENIR UN HABITATGE DIGNE I ASSEQUIBLE


Postdata:

L’art creatiu de L’Administració de Justícia Interpretant les Lleis

Avui mateix hem rebut una diligència d’un lletrat de l’Administració de Justícia – LAJ- o secretari/a amb un paper pre-escrit pel Servei Comú Processal General pel qual es fixa una data per realitzar un desnonament obert però després diu que es pot realitzar al llarg del 10 dies següents a la data fixada. És tot un nou art creatiu de l’Administració de Justícia digne d’una denúncia penal. El document està pre-escrit, això vol dir, que algun organisme dels Jutjats de L’Hospitaler ja està interpretant a favor del lobby de la propietat el que el Govern de Pedro Sánchez semblava que volia aturar. O potser aquest Servei continua sense enterar-se del que diuen les noves lleis…No es pot permetre interpretar la jurisprudència en favor d’interessos privats.

Ep! S’ha aturar aquesta interpretació lesiva de les lleis que voreja la prevaricació. Cal Recurs de reposició en l’actuació judicial abans de una demanda penal per prevaricació.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari a “Abans i ara els desnonaments en oberts són una pràctica judicial injusta que voreja la prevaricació”

Escriba aquí su comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies