El desnonament de Miguel mostra una Justícia totalment bolcada a favor de la Banca

El lobby de la Banca té uns tentacles molt llargs que arriben fins al cor, a les zones més profundes, de l’Estat espanyol. Ningú no escapa al seu poder o les seves prebendes, ni els magistrats, i quan més amunt més servils als interessos de les elits financeres. Hi ha prou en mirar milers de sentències que condemnen a llars a perdre l’habitatge per deutes desorbitats que es tornen uns pocs milers d’euros quan els banquers espanyols prefereixen vendre a fons voltors i destruir vides de “compatriotes” abans de fer una quitança o arribar a un acord per no anar a una execució hipotecària

Aquest és el cas de Miguel, un veterà activista de PAH Madrid, afectat aquests dies per l’avarícia dels banquers.

Image
INICI ANY JUDICIAL AMB EL REY D’ESPANYA

Transcrivim l’entrevista realitzada a Miguel, company d’anys de lluita a PAH Madrid, el desnonament del qual estava previst per al passat dia 22, i que es va aconseguir ajornar fins al pròxim 15 de març.

– PAH MADRID –

Viu de lloguer o amb hipoteca?

Tots els problemes han derivat d’una hipoteca

En quin any contracta la hipoteca i amb quina entitat?

Era a l’any 2000 i amb l’entitat La Caixa, actual Caixabank SA.

S’hipoteca vostè només o amb algú més?

Jo amb la meva esposa.

Quin tipus d’hipoteca signa vostè amb el banc?

Un Crèdit Obert amb Garantia Hipotecària

Una hipoteca oberta li permet disposar dels diners que va retornant si el necessita per a afrontar una despesa puntual, no?

Efectivament, el Crèdit Obert té la possibilitat, com a crèdit que és, d’utilitzar en segones, terceres, etc disposicions el capital que està amortitzat, i pot ser per a qualsevol qüestió: unes vacances, la compra d’un cotxe, etc. Per tant no és un crèdit hipotecari a l’ús.

Si la seva hipoteca és mixta, la quota varia d’acord amb l’Euríbor. El va afectar la pujada de l’Euríbor en aquest procés?

Atès que l’interès del crèdit obert era variable va afectar en gran manera les pujades de l’Euribor.

En quin any comença a tenir problemes per a assumir les despeses de la hipoteca?

2011

En aquest moment, vostè treballa?

Sí.

Des d’aquest any, vostè deixa de pagar totalment al banc?

Deixem d’abonar l’amortització de capital a la fi de 2011, encara que es va continuar pagant els interessos del crèdit atès que vaig arribar a considerar que com a crèdit podia liquidar interessos mensuals del mateix i a venciment amortitzar el capital que quedava pendent. La Caixa no ho va considerar així i va interposar un procediment d’execució hipotecària en 2012. Encara malgrat això continuem abonant els interessos del crèdit fins a setembre de 2022, dos anys després que s’acabés el termini del crèdit obert concedit. Perquè ho vaig fer?, tenia esperances d’arribar a alguna mena d’acord amb CaixaBank SA, però això cal llevar-li-ho del cap, amb les entitats financeres no es pot negociar si elles estan en una posició avantatjosa i no estàs disposat al fet que abusin de tu.

Quan li arriba la carta de desnonament?

La diligència assenyalant llançament per al 22 de febrer del 2023 va ser dictada amb data 07 de febrer sent-nos notificada el 15, amb escassos sis dies d’antelació. La Comissió Judicial em va comentar que el normal és que s’hagués notificat el 08 però que ara tenen molta feina i que es van retardar. Els vaig dir que si veien normal que del termini de 15 dies concedit es deixés només en set i em van contestar que altres vegades ha estat amb una antelació solament de 48 hores. Aquesta és la Justícia que tenim en aquest país, no dona per a més.

Què deia la carta de desnonament?

La notificació del Servei Comú d’Actes de Comunicació assenyalava data i hora del llançament (desallotjament amb policia i manyà).

Sap qui interposa la demanda de desnonament?

Sí, la mercantil Coral Homes SLU, el soci únic de la qual és Buildingcenter SA, entitat del Grup La Caixa.

Per què és Coral Homes l’entitat que sol·licita el desnonament i no CaixaBank?

Per una raó molt senzilla, constitutiva de frau de llei, i davant el quin els òrgans judicials espanyols solen mirar per a un altre costat, com el que m’ha tocat, el JPI núm. 37 de Madrid; encara que últimament el Tribunal Suprem en un parell de sentències, i diferents Seccions d’Audiències Provincials i uns pocs dels centenars de jutjats de primera instància que hi ha en aquest país comencen a reaccionar davant el bast de l’operació que consisteix en: l’entitat CaixaBank SA s’adjudica l’immoble en la subhasta, que en aquests anys passats quedaven sempre desertes ja que el preu de sortida no interessava a cap postor, l’entitat financera cedia la rematada a la seva immobiliària, en el cas de la Caixa, Buildingcenter SA, i una vegada realitzada aquesta cessió, totes dues mercantils anuncien al Jutjat que no tenen més interès en l’execució hipotecària i sol·liciten l’arxiu del procediment. Amb posterioritat, Buildingcenter li cedeix l’immoble –en una figura que es diu -títol d’aportació- a “la mercantil de palla” Coral Homes SLU que al seu torn inicia una demanda de Judici Verbal per Precari de Desnonament enfront dels IGNORATS OCUPANTS de l’immoble, quan coneix perfectament nom i cognoms d’aquests, però d’aquesta forma els tracta d’ocupes i els priva de tot allò que els protegeix l’execució hipotecària com per exemple l’acollir-se a l’ajornament en el llançament que contempla els articles 1 i 2 de la Llei 1/2013, de 14 de maig. Pur i dur frau legal i processal, que si ho fas tu et cau la del polp, però com el fan les entitats financeres, gairebé totes les institucions miren per al costat contrari.

En quin any CaixaBank subhasta el seu habitatge?

Al desembre de l’any 2013.

Des de què subhasten el seu habitatge, vostè deixa de pagar?

Com ja he dit anteriorment deixi d’abonar els interessos mensuals del Crèdit Obert al setembre de 2022, dos anys després d’acabar el termini d’aquest Crèdit

Quin és el motiu que al·lega Coral *Homes per a sol·licitar el seu desnonament?

La propietat de l’immoble.

A quants judicis ha acudit en aquest procés?

A dos: al procediment d’execució hipotecària i al fraudulent Judici Verbal per Precari actual.

I el seu advocat, quines raons defensa perquè no li desnonin?

Que en el procediment d’execució hipotecària, que es va seguir en el *JPI núm. 32 de Madrid, no se’ns va permetre defensar-nos pel tema de les clàusules abusives, com a consumidors que som, atès que el Titular d’aquest òrgan judicial va manifestar una vegada i una altra, en total desacatament amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la doctrina dictada pel nostre Tribunal Constitucional, que la nostra defensa per aquest motiu era extemporània, quan en realitat es pot plantejar fins al mateix moment de perdre la possessió de l’immoble. I atès que, a més, existeixen en l’actualitat dos escrits plantejats davant aquest Jutjat a l’espera de la seva resolució.

Llavors, en quin moment decreta el jutge el llançament?

La Lletrada de l’Administració de Justícia del JPI núm. 37 de Madrid sol·licita que el SAC assenyali llançament sense esperar que el JPI núm. 32 de Madrid resolgui, i sense esperar a la tramitació total dels recursos plantejats i pendents de resoldre en el Verbal per Precari, i sense que la Jutge titular del JPI núm. 37 consideri el frau legal i processal comesa per la demandant, ni tampoc que aquesta demanda va ser notificada de forma absolutament defectuosa a part dels demandats.

Ha interposat algun recurs davant la Justícia per a evitar el desnonament?

En mi legítimo derecho a la defensa, todos los que he podido. Recurso de Reposición ante la diligencia que contemplaba el señalamiento de lanzamiento, y que ha sido admitido a trámite. Recurso de Apelación que ha sido elevado ante la Audiencia Provincial Civil de Madrid. Y Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional que notificó ayer, horas después del intento de lanzamiento que `no lo admitía a trámite ya que incurría en extemporaneidad por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa. Parece ser que en este Tribunal no está bien visto que ante la cerrazón de un Juez, como el del JPI nº 32 de Madrid, pretendas que el mismo cumpla con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del TJUE. El Constitucional viene a decir que SÍ al derecho de defensa, pero poquito, sin pasarse. No es de extrañar que este Tribunal tumbe el 99% de los recursos que se le plantean.

Què ha al·legat en aquests tres recursos que m’acaba de nomenar?

Entre altres qüestions, el frau legal i processal comesa per Coral Homes SLU, que es dictés doctrina definitiva sobre la possibilitat d’acollir-se a la pròrroga en el llançament que contempla la Llei 1/2013, de 14 de maig, per a tots aquells que en el seu moment van ser executats i ara se’ls ha plantejat demanda de Judici Verbal per Precari de manera fraudulenta, i la notificació defectuosa de la demanda que va realitzar el Jutjat núm. 37 a la meva persona.

Ahir era la seva data de llançament, però segueix encara en el seu habitatge, per què?

Per un intent de negociació que estem escometent davant la mercantil Coral Homes SLU, i com no!, per l’extraordinària resposta que van donar els membres de les plataformes de PAH Leganés i PAH MADRID, i que em disculpin si va haver-hi alguna altra i no em vaig adonar, prop de seixanta persones que ens van abrigallar en tot moment i ens van acompanyar en aquest glop amarg, i que van haver d’aguantar la total falta d’empatia de la procuradora substituta de Coral Homes SLU qui els va faltar al respecte al dir-los que el que havien de fer és pagar impostos!. Segurament aquesta senyora no tindrà la mateixa expressivitat davant les entitats financeres per a les quals treballa i que deuen a tots els espanyols al voltant de 70.000 milions d’euros; o per a enlletgir-los l’evasió d’impostos que realitzen en les cessions de rematada realitzades en les execucions hipotecàries. Que fàcil és actuar bruscament enfront del feble i doblegar el clatell davant el poderós!

La justícia li ha donat una nova data de llançament?

Si, per a dimecres que ve 15 de març a les 09.30 del matí.

Fins a aquesta data, què farà vostè?

Intentar negociar amb Coral Homes SLU, o l’entitat Servihabitat Serveis Immobiliaris, que es dedica al lloguer i venda dels immobles de Coral Homes SLU, i d’altres mercantils, per a aconseguir algun acord satisfactori per a totes dues parts

Malgrat en el seu moment no poder afrontar la quantia total de la hipoteca, ara té recursos econòmics per a comprar la seva casa a Coral Homes?

I per a llogar-la. D’aquell moment ha passat més d’una dècada, i han succeït moltes coses.

En el pitjor dels casos, si es produís el desnonament, té alternativa residencial?

Encara que sembli mentida, per la vida tan deshumanitzada en la qual vivim, ens han ofert companyes de la PAH tenir un sostre on viure. Però no espero arribar a això i tinc confiança a aconseguir algun tipus d’acord amb entitats que tenen milers d’habitatges el destí dels quals hagués de ser l’albergar famílies a canvi d’una contraprestació. En concret, Coral Homes SLU, l’empresa que em vol desnonar, té més de 52.000 immobles segons anuncia en la seva pròpia pàgina web. Considero que l’habitatge, com bé de primera necessitat, mai hagués de ser objecte d’una avarícia exagerada,

Quines conclusions treu d’aquest procés i del que ha viscut?

Conclusions: que davant la picardia, en les cessions de rematada, d’evadir impostos per part de les entitats financeres executants perquè les seves immobiliàries es puguin acollir al tipus reduït de les Comunitats Autònomes, deixant aquestes d’ingressar en les seves arques, des de 2008 al 2020, milers de milions, les autoritats miren per a un altre costat; que davant les actuacions aquí denunciades de frau legal i processal que determinades entitats financeres realitzen, com CaixaBank SA, no oblidem d’alguna forma relacionada amb l’OBRA SOCIAL LA CAIXA, els òrgans judicials espanyols al seu; un Tribunal Suprem que retorça la jurisprudència del TJUE fins a deixar-la irrecognoscible, i a favor de les entitats financeres, i no passa res. En definitiva, poques esperances veig en aquest sant i apostòlic país, en el qual el consumidor pinta més aviat poc, i en el qual s’albira alguna esperança com el de l’Agència Tributària Espanyola aixecant en 2021 actes d’inspecció contra desenes de fons voltor pels impostos no pagats a partir de carteres d’immobles adjudicats en les execucions hipotecàries en el que es denomina `”vendes amb globus” en les quals segons el Tribunal Suprem no es pot esbrinar la venda individual de cada immoble o crèdit, i així evitant que l’interessat pugui exercir el seu dret al retracte que contempla l’article 1535 del nostre Codi Civil. En fi, caldrà ser optimista esperant que algun dia arribi la justícia a aquest país, la de veritat, no la *charlotada de transgressors de la llei que tenim en aquests moments.


FACI UNA VISITA:


SEGUR QUE LE INTERESARÀ:


Print Friendly, PDF & Email

2 comentaris a “El desnonament de Miguel mostra una Justícia totalment bolcada a favor de la Banca”

 1. Un Crédito Abierto con Garantía Hipotecaria en CAIXABANK suele estar Titulizado, puede ser una opción como defensa del compañero de Pah Madrid.

  Respon
  • Gracias Francisco por su comentario.
   Como en muchos juzgados de la piel de toro, hay acuerdos de Junta de magistrados que se pasan la titulización por el arco del triunfo.
   La realidad es que a pesar de que muchos de las entidades que impulsabamaos la lucha contra las titulizaciones el poder de la banca en los juzgados y en sus señorias diputados y senadores de Madrid no suele colar.
   Miguel, un activista de la PAH Madrid sabe de eso.
   El artículo lo hemos publicado porqué creimos era útil para ver que mucha gente se quede reflejada en casos semejantes y finalmente reaccionemos.
   El problema es la Judicatura, el Constitucional y el Supremo del PP, y un Congreso totalmente dominado por el lobby bancario de las grandes familias. La revolución pendiente de la Tramsición.
   ahora tenemos que unir fuerzas contra el Euribor … los intereses como principal negocio de la Banca privada.
   saludos

   Respon

Escriba aquí su comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies