#LourdesEsQueda: concentració de suport davant el domicili del subhaster Konstantin Toporkov

Primer intent de desnonament al 2016 a la Sagrera

La llar de la família García-Yubero ha entrat en unes setmanes decisives davant un desnonament obert des del 9 de juliol

No cal explicar l’angoixa que es pot viure quan et volem desnonar de la llar on has viscut més de 20 anys, han crescut els fills i la vida familiar. L’empresari d’origen rus Konstantin Toporkov, nacionalitzat espanyol, gràcies a la llei del Partit Popular que permet a qualsevol ric tenir nacionalitat posant diners sobre la taula, els vols desnonar perquè ha comprat casa seva en una subhasta de Catalunya Caixa al 2016 per 91.000 euros, a través de una de les 40 societats de les que ha estat administrador: Kontur Grup Company 3000 SL. El sr. Konstantin Toporkov, és un subhaster que viu de pul·lular pels Jutjats de la “Ciutat de la Justícia” i quedar-se pisos que ofereixen els Bancs al remat de famílies ofegades per aquesta crisis permanent nascuda al 2007.
Ha tingut càrrecs a més de 40 empreses creades amb un capital social de 3000 € i, que en paraules de Lourdes García– activista nostra- ,després revèn a altres inversors que volen ampliar el negoci i no hi ha cap declaració de societats. Totes són del negoci immobiliari i tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!. Els bancs tenen un gran apreci per aquesta altra classe de voltors. Al comprar al remat els habitatges els deslliuren que cap responsabilitat social com el lloguer social o la moratòria Guindos de desnonaments fins al 2020. Han trobat els sistema perfecte de saltar-se les poques lleis que encara alleugeraven les seves malifetes. Tots són voltors, però hi ha categories. Sense els Fainé, González o Botín, aquests altres voltors de segona categoria no tindrien els negoci de les engrunes immobiliàries.

Però hi ha altres actors imprescindibles en aquest terrorisme financer. Són els jutges, els magistrats i els registradors de la propietat. Sense la figura del fedatari públic que certifica la pantomima de com una hipoteca que al 2012 només li quedava 28.00 euros per pagar pot passar a un desnonament obert al 2018. L’execució hipotecaria de la família ha estat un cúmul d’escàndols judicials. que podeu llegir en deteniment aquí>>>.

tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!

En resum, el Jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona els ha negat l’oposició a la execució perquè Catalunya Caixa no era propietària del crèdit perquè se l’havia venut a un altre actor: GAT.sgft, extinta societat de titulització de CX. Perquè en el moment de la subhasta Catalunya Caixa ja havia cobrat amb escreix el crèdit de la família i va obtenir a més 90.000 euros del subhater K.Toporkov i la família encara té un petit deute a pagar per cobrir interessos, costes, etc. Els registradors de la propietat tenen una responsabilitat fent còpies executives a entitats que no són les mateixes que van concedir el crèdit- no és el mateix Catalunya Caixa que Catalunya Bank- però els bancs tenen una patent de corsari que no s’aplica a la resta dels mortals. El jutjat de Primera Instància 55 té una responsabilitat perquè no va acceptar el recurs de la Lourdes perquè el Banc ja no era el seu creditor. L’Audiència provincial, on va recórrer, va certificar que això de vendre els crèdits no era un problema encara que CX no fos el propietari del deute. I retornant finalment al Jutjat 55 de Barcelona que sistemàticament, saltant-se totes les lleis espanyoles i sentències del TJUE, ha negat la paralització de tots els procediments per clàusules abusives. I aquí no ha passat res!

Esperem un últim gest de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Andreu, que al 2016 ja va iniciar actuacions per concedir un habitatge d’emergència a la família no sap com aplicar la seva normativa de concessió d’habitatges socials perquè no els cap al cap, valgui la redundància, que una família hagi volgut defensar la seva llar contra gegants, i no està clar que acabi castigant també a la família sense cap ajuda, en la incapacitat de lligar la reslitat del carrer en l’estúpida normativa de concessió de drets Encara esperem que l’últim recurs de justícia que es troba en l’administració més propera a la ciutadania doni un pas endavant entomant aquest desagradable afer.

Quan tot està perdut cal tocar a la porta de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Barcelona pot fer un toc d’atenció com institució a la “Justicia” per les males maneres de com s’ha portat tot i que li toca menjar-se ara el marron. Alleugeraria la llarga cua d’espera d’habitatges d’emergència d’un any.

L’Ajuntament de Barcelona, podria posar en marxa, la resolució aprovada al Consistori de la nostre ciutat, al novembre del 2016 en contra de la titulització hipotecària dels crèdits de les famílies, de la que l’Asc.500×20 som un dels responsables. Moltes comunitats autònomes i ciutats de tot l’estat han aprovat resolucions i lleis per denunciar aquesta pràctica usurera de la Banca sense cap transparència que es un negoci multimilionari de les entitats financeres. No entenem perquè l’administració local no ha implementat totes les mesures perquè aquest tema de la titulització arribi a cada Oficina d’habitatge i el sol ressò hagues fet despertar algun magistrat de l’Audiència provincial del somni de signar qualsevol barbaritat que li posa davant un banc>>>.

Aturem el desnonament obert: #LourdesEsQueda

Independentment de tot, ara toca a l’Ajuntament de Barcelona fer l’últim pas. Que #LourdesEsQueda vol dir que ella, el seu marit malalt dels ensurts de la vida i els seus 3 fills menors no es quedin al carrer i que el voltor Konstantin TOPORKOV no es surti amb la seva. Catalunya Bank serà tema d’altra. A la gent solidària de la ciutat ajudar a la Lourdes que es una activista del dret a l’Habitatge de la nostra Associació i del Sindicat de Llogateres. Us esperem a tothom a la porta de casa de Lourdes donant suport aquest dies fins el 20 de juliol tots els matins fins a una solució justa.


CONCENTRACIÓ DE SUPORT A #LourdesEsQueda

Ahir Lourdes, amb el suport del Sindicat de llogateres i de la nostra Associació i moltes solidàries de la ciutat, va fer una concentració de protesta davant el domicili del subhaster K.Toporkov, al carrer Sicília amb Aragó, on va comptar amb el suport de més de 50 persones solidàries.
VIDEO – Todas las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas SE PUEDEN REVISAR – sentencia Tribunal Supremo

Olvida la indefensión aprendida y demanda al Banco que te ejecutó la casa por daños y perjuicios!!! (José Ángel Gallegos – abogado).

En un procedimiento ordinario no se puede ejecutar la casa sres. banqueros!! (Andrés Giordana – abogado)

Gestionó esta interesante charla Carles Alonso – abogado

Sala llena en el 12 Aniversario de nuestra Asociación 500×20 en Ateneu La Bòbila.

Los abogados Andrés Giordana y José Ángel Gallegos hablan sobre ejecuciones hipotecarias. Todos las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas, SE PUEDEN REVISAR. Según sentencia del Tribunal Supremo del 2017.

El nuevo invento de la Banca para impagos de hipoteca son los juicios ordinarios. Andrés habla de su experiencia en los casos que lleva.
Adjudicación en subasta de la vivienda habitual u otras en garantía de préstamos hipotecarios

versión actual: abril 2018

Subasta en portal electrónico

El proceso de subasta de vivienda habituales o otras residencias es un proceso farragoso, complejo para el común de los mortales, y muy doloroso para todo aquel hogar que pierde el bien sobre todo si es su vivienda.

El proceso se ha revisado legislativamente diversas ocasiones y la legislación actual es la siguiente:

 • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC-. Arts 517, 538, 551, 552, 555, 561, 579, 645, 648, 649, 667, 668, 669, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 691, 693 y 698. <+++ INFO en LEC> (1)
 • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Arts 56 y 57.
 • Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. Art 149.
 • Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. Art 26.
 • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS ES LA SIGUIENTE:

El importe mínimo de adjudicación en subasta de la vivienda habitual u otras depende si la vivienda se la adjudica el ejecutante o una tercera persona o subastero.

El proceso de subasta está regido por una normativa compleja y estricta que ha sido objeto de muchas críticas pues hay acusaciones diversas en Internet que explican como los bancos y compañías inmobiliarias juegan con la normativa para adjudicarse viviendas principales por el 50% o menos de su valor con los perjuicios que acarrea al deudor (2).

El o la afectada recibirán el Decreto judicial de la subasta, comentado antes, con la fecha de subasta de su inmueble. Y repitiendo la normativa, el Juzgado también publicará un edicto en el Portal de subastas y pedirá el certificado de cargas anteriores a la acción ejecutante sobre el bien subastado (ejecución hipotecaria) al Registro de la Propiedad. En ese momento su abogado también puede alegar motivos de oposición a la subasta que explicamos más adelante.

Vamos a distinguir dos supuestos:

A.- SUBASTA DEL INMUEBLE CON SUBASTEROS

Cuando a la subasta concurren terceros ajenos (subasteros, empresas inmobiliarias, etc.) que están interesados en adjudicarse el bien. Si en la subasta intervienen terceras personas o subasteros, el proceso de adjudicación se vuelve más complejo. Los subasteros, muchas veces inmobiliarias de la misma entidad, hacen pujas llamadas también posiciones. Dependiendo de las diferentes pujas y su comparación con la deuda pueden ocurrir los siguientes eventos:

 • Si la puja o postura supera el 70% del valor de tasación del bien, se queda el bien la mejor postura. Si ninguna puja supera el 70%, el ejecutado deudor es avisado que tiene 10 días para que presente un tercero que mejore esa puja, ofreciendo una cantidad superior a ese 70%, o suficiente para lograr la completa satisfacción del acreedor.
 • Si el ejecutado no presenta un tercer postor, el ejecutante acreedor puede pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba, siempre que esta cantidad sea superior al 60% del tipo de salida y a la mejor postura de la subasta.
 • Si tampoco el ejecutante hace uso de esta facultad, se aprobará el remate a favor de la mejor postura que supere el 50% del tipo de salida, o que cubra el total de lo debido.

Si después de la subasta el ejecutante acreedor no tiene satisfecha toda la deuda puede continuar reclamando esta a la totalidad de los bienes presentes y futuros del deudor o sus avalistas. Conviene que mire está otra entrada, la deuda ahoga pero no mata>>>

B-  SUBASTA DEL INMUEBLE SIN SUBASTEROS

Cuando a la subasta de la vivienda habitual no comparece nadie salvo el ejecutante, es decir solo acude el acreedor de la hipoteca (Bancos, entidades financieras, etc.), el resultado de la subasta depende de la comparación con la deuda reclamada y el valor del bien pudiendo ocurrir los siguientes eventos:

 • El inmueble – vivienda principal familiar- se subasta por el 70% del valor de subasta (ver precio tasado en escritura) si la deuda (principal+intereses demora+ costas) es superior a esa cantidad.
 • si el valor de la deuda es inferior al 70% – vivienda principal familiar- se adjudica al ejecutante y si hay deuda remanente se levanta embargo o avalista (debería ser en un nuevo proceso)
 • para el resto de viviendas, el ejecutante se adjudica bien al 50% y luego si hay más deuda…. embargo judicial.

Ejemplo: Si el total de la deuda que un afectado debe representa el 65% del valor de tasación para subasta, el banco se adjudicará la vivienda por el 60% y el 5% restante quedará como deuda a pagar, que se embargará a partir de ese momento.  Si la vivienda subastada no es la habitual, se mantiene el 50%. Si hay refinanciaciones, la última tasación es la que se toma de referencia.

Hay que recordar que se puede oponer tanto a la cantidad reclamada como a los intereses de demora y costas. Lo que diga el banco no es palabra divina, todo es discutible y usted puede y debe hacer sus cálculos para contrargumentar.


La cesión al remate.

Cuando el secretario judicial adjudica la vivienda según el resultado de la subasta existe un privilegio del comprador o del ejecutante acreedor de ceder la vivienda a un tercero, de manera, que el postor inicial se libra de pagar los impuestos de transmisión patrimonial. Toma ya!

La cesión de remate es otra de las posibilidades que tiene quien se adjudica el bien o la vivienda en una subasta judicial y quien ya ha hecho efectiva su compra. Y es que el banco puede solicitar al secretario judicial que se adjudique a otra persona que sugerirá. Eso evita tener que hacer una segunda transmisión patrimonial. De esta forma se ahorra de impuestos evitando los gastos que derivan de la transmisión patrimonial. Así, si un banco vende un inmueble por esta fórmula hace que llegue al comprador interesado de manera directa, no paga impuestos y se pacta antes. También es la fórmula por la que el Banco sin tener legitimación activa para iniciar la ejecución o la subasta entrega el bien al Fondo de titulización que, aunque es el propietario de la garantía, se mantiene fuera del proceso ejecutivo.

El procedimiento del remate es el siguiente:

 • primero, se remata el bien en la subasta
 • se aprueba el remate; una vez consignado el precio en su totalidad, el secretario dicta el decreto de adjudicación, que se notifica a las partes.
 • Además el secretario expide el testimonio según el art. 674 de la Ley 1/2000 (LEC)
 • El testimonio se notifica y entrega a la parte.

SALVA TORRES, activista de asc.500×20


subasta de vivienda habitual

el “ERROR DE SALTO” (del 70% al 60 %) en la interpretación literal del art 671 LEC

En una ejecución (hipotecaria u ordinaria) sobre vivienda habitual, el articulo 671 LEC tiene una redacción que, literalmente interpretada, daría lugar a un importante “error de salto”, pues, por ejemplo, cuando al ejecutante se le debe una cantidad equivalente al 70 % del valor de subasta, no se puede adjudicar la finca sin dar carta de pago, y en cambio, si sólo se le debiera, digamos, el 69,5 %, podría adjudicarse la finca por tan sólo el 60 % de su valor de subasta y seguir reclamando el resto de deuda no cubierta con tal adjudicación, por ejemplo, embargando y ejecutando otros bienes del deudor que se ha quedado sin su vivienda habitual.

Esta posibilidad interpretativa, claramente injusta, pero amparada por la redacción literal del precepto, ha sido denunciada reiteradamente por muchos juristas (en general) , y abordada y vedada en ocasiones por algunos jueces.

LEER ++++ sobre esta entrada >>>


+++ INFORMACIÓN DEL TEMA+++

(1) Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-

(2) Un posible fraude de ley en las subastas judiciales de inmuebles hipotecados.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

SEGURO QUE TAMBIÉN LE INTERESARÁ…

cuatro pasos seguros para librarse de la hipoteca y ganar al banco -actualizado 2017

SUBASTA, ADJUDICACIÓN, EMBARGO, POSESIÓN y LANZAMIENTO de la vivienda en ejecución hipotecaria


El desahucio abierto y secreto de Lourdes y sus 3 hijos enfrenta al juzgado 55 de Barcelona contra la jurisprudencia del TJUE

Vídeo- Documento de SICOM.CAT – explicación del caso de Lourdes y familia La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda. Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo […]

1º Foro Vivienda – 2018 – 7 i 8 juliol – Barcelona – vídeos de les ponències

Presentem els diferents vídeos elaborats durant cadascuna de les ponències que s’han desenvolupat al llarg del dissabte dia 7 de juliol del 2018 en el marc del 1º FORO VIVIENDA organitzat per l’Associació 500×20 amb col·laboració amb altres entitats. VÍDEOS DE LES PONÈNCIES Titulitzacions hipotecàries (cèdules, participacions i certificats de transmissió hipotecària). Com és la […]

VIDEO – Todas las ejecuciones hipotecarias actuales y juzgadas SE PUEDEN REVISAR – sentencia Tribunal Supremo

Olvida la indefensión aprendida y demanda al Banco que te ejecutó la casa por daños y perjuicios!!! (José Ángel Gallegos – abogado). En un procedimiento ordinario no se puede ejecutar la casa sres. banqueros!! (Andrés Giordana – abogado) Gestionó esta interesante charla Carles Alonso – abogado Sala llena en el 12 Aniversario de nuestra Asociación […]

CINC ANYS DEL CAS AZIZ QUE VA OBRIR LA PORTA A DENUNCIAR A LA BANCA PER CLÀUSULES ABUSIVES

SÍ QUE ES POT! amb Marta Afuera el cas aziz… .. Els noms de Mohammed Aziz i del seu advocat Dionisio Moreno passaran a la història jurídica de Catalunya i d’Espanya perquè la sentència del Tribunal Europeu que tractava sobre l’execució hipotecària contra Aziz va significar una revolució al sistema judicial. Recentment s’han complert els […]
las cesiones – reventa- de deudas están trufadas de irregularidades legales y procesales.

Con la crisis financiera, muchos ciudadanos no han podido hacer frente a los vencimientos de sus deudas, y han quedado despretegidos frente a la ingeniería financiera de la Banca que teniendo un conocimiento exhaustivo del deudor también lo tenía de las vicisitudes que podía tener la economía, la cual depende en más del 90% de los flujos financieros que controlan ella misma. Dicho de otra manera, si hay crisis, que siempre las hubo, la Banca es la principal responsable, pues da prioridad de su grifo a los sectores de la economía que ella decide o que, tal vez el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. La Banca PRIVADA es además responsable y creadora de dinero en forma de deuda, tiene esa potestad, de la que el común de los mortales carecemos o sería delito de falsificación. Si ella crea dinero de la nada… alguna responsabilidad tendrá en la gestación de las crisis… no???

No solo eso, las entidades financieras, una vez iniciada la crisis, se deshacen de sus créditos morosos, deudas, y de su responsabilidad social vendiéndolos a empresas de recobros: lo califican bajo el eufemismo de CESIÓN DE CRÉDITOS. En todo el mundo civilizado y financierizado esta moda se ha extendido dejando a la ciudadanía totalmente desprotegida. En Europa y especialmente en los países del Sur, como el estado español, la hecatombe financiera ha supuesto la sucesión universal de los negocios y créditos de decenas de cajas y bancos a un trufado y selecto club de sólo 4 bancos.

En esa cesión universal, la legitimación registral de los derechos sobre los créditos ha triturado las normas de los registros y registradores que se han ahogado ante la avalancha. Así en una ejecución hipotecaria podemos encontrarnos que fue iniciada por una entidad pero la resultante de la subasta es una tercera o cuarta. Este cambalache es vergonzoso pues ningún partido de los partidarios del régimen del 78 ha dicho ni MU… ni ha legislado nada para defender a los deudores que desconocían los parámetros en los que se desenvuelve hoy la economía.

No es de extrañar que, aunque de manera muy suave, el Defensor del Pueblo del estado español haya puesto en tela de juicio lo que hoy es un calvario para miles de ciudadanos de este país: la cesión de créditos o empresas de recobros para las cuales….. lo del Cobrador del Frac era un juego de niños.


https://www.defensordelpueblo.es presenta este estudio que transcribimos

Resultados de la consulta a clientes bancarios sobre cesión de créditos.

Conclusiones

 • La falta de datos es importante en sí misma. El cuestionario pone en evidencia el bajo nivel de educación financiera y la deficiente información a los clientes bancarios en cuestiones que les afectan. No existe un dato oficial de la magnitud de la cesión de créditos, pero se ha publicado que se han transmitido por las entidades financieras más de 800.000 millones de euros, en su mayoría hipotecas, de manera que afecta a un gran número de personas.
 • El desequilibrio en los contratos de crédito se manifiesta en este panorama, pues las entidades financieras conceden los créditos con conocimiento del mercado y previsión de todas las variables, mientras que los consumidores (deudores) los suscriben en general desde la buena fe y la imposibilidad de negociación de las condiciones que pactan, renunciando a derechos que les podrían beneficiar.
 • Los contratos de préstamo contienen cláusulas, que suponen renuncias a derechos de los clientes, que pueden ser consideradas abusivas.
 • En caso de cesión del crédito, la posición del deudor no varía, pero tiene el derecho de sustituir al adquirente, para lo cual la normativa vigente requiere que el crédito sea litigioso, que se informe al deudor de la cesión y no haber renunciado al derecho de retracto, contando solo con nueve días para su ejercicio desde que el cesionario reclama el pago. Del resultado del cuestionario se deduce que en un gran número de casos se ignora que se ha producido la cesión del crédito y no se facilita información sobre el derecho de retracto que, efectivamente, se ejerce en escasas ocasiones.
 • No existe obligación legal en la transmisión conjunta de créditos de informar a los deudores del cambio de acreedor. La falta de comunicación de la cesión de su crédito al deudor es una práctica común por parte de la entidad financiera y el nuevo titular, lo que le coloca en una situación de indefensión.
 • En casos de créditos morosos, esa ausencia de comunicación de la sustitución del acreedor suele venir acompañada por la recepción de la reclamación, sea judicial o no, de la totalidad de lo adeudado por persona distinta de quien concedió el préstamo, lo que causa confusión y en ocasiones falta de respuesta al creer que esa persona es ajena al préstamo concedido.
 • En ocasiones, los deudores están renegociando el pago de la deuda y ésta se transmite al nuevo titular sin información, provocando la pérdida de los derechos concedidos y la flexibilidad obtenida hasta ese momento.
 • Las entidades financieras eliminan el riesgo de los posibles impagos; los nuevos titulares adquieren a bajo precio los créditos y el deudor permanece ajeno, incluso cuando podría quedar liberado de su deuda por un importe reducido. La reducción que se hace en la transmisión de carteras no repercute en el deudor, puesto que los tribunales han considerado que la venta en bloque de los créditos aunque sean litigiosos no da derecho al retracto.
 • Los organismos públicos pueden colaborar para minimizar el problema.
 • La normativa vigente sobre transparencia y protección del cliente bancario no da cobertura suficiente en los casos de cesión de créditos; el Código civil es parco en cuanto a estas situaciones y solo reconoce el derecho de retracto para los créditos litigiosos; la Ley hipotecaria tampoco resuelve el problema general.
 • Esta ausencia de regulación específica ahonda en la situación de los deudores y los vuelve más vulnerables.
 • La cesión de créditos no es un negocio jurídico nuevo, pero las prácticas han cambiado, se ha disgregado la deuda del título, así como el aumento de las personas implicadas en el mismo.

A partir de las conclusiones anteriormente enunciadas se efectuarán las recomendaciones a las administraciones competentes.

 

>>>todo el documento AQUÍ>>>>
Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone?

Lo primero que habría que decir es que Anticipa Real State gestiona una enorme cartera de más de 100.00 créditos y 6.392 millones de euros de valor. Estos créditos hipotecarios, fallidos y otros con importante morosidad fueron comprados a Catalunya Caixa a precios de derribo (pisos que valían 150 a 200.00 euros por 5,10 0 20mil euros). La operación consistió en la transferencia de dicha cartera al Fondo de Titulización de Activos FTA2015 (1) por un importe igual a su valor en libros que era de 4.187 millones de euros. El primer problema se encuentra precisamente ahí. La creación de ese enorme Fondo se hace supuestamente sobre la base de la venta de la cartera de hipotecas pero lo curioso del caso, hasta donde se conoce, es que ni el FTA2015 ni Anticipa han presentado ninguna demanda judicial de ejecución hipotecaria sino que lo continua haciendo la supuesta extinta Catalunya Banc o ahora el BBVA. El Fondo se creó en 2015 bajo la gestión de GestiCaixa,SGFTASA para luego ser substituida por Haya Titulización. En este lio societario también cabe recordar que Hoy BBVA ha absorbido a Catalunya Caixa – CX- y esta a su vez es fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona.

Por qué continua Catalunya Caixa y ahora BBVA presentan ejecuciones hipotecarias después de este enredo ? Aunque la dirección estatal de la PAH dice que lo hacen para no pagar impuestos lo cierto es que no es así (2). Anticipa podría ser propietario y gestor de las deudas pero tiene algún problemilla de legitimidad activa – legítimo acreedor de las garantías, las viviendas- porque no ejecuta sino hace compra-ventas, o en su argot habla de daciones en pago al estilo PAH. Ese es el quid de la cuestión que la PAH Barcelona elude o esconde. Si en el proceso de negociación con Anticipa el hipotecado encuentra un comprador de su vivienda, nuevamente Anticipa, haría lo mismo: cobrarse la deuda pendiente en la compraventa. No busca quedarse con las garantías – la vivienda que avala la hipoteca- sino que simula una dación cuando en realidad se queda con el dinero de la venta de la vivienda a cambio de la supuesta deuda que queda cancelada en una compra-venta extrajudicial donde necesariamente participa una cuarta entidad que es la que se queda con la vivienda subrogándose en la hipoteca. Esa cuarta entidad es otra inmobiliaria con sede en el mismo edificio de Catalunya Bank en el Prat del Lobregat donde tienen sede otras decenas de inmobiliarias en forma de SAU cuyos administradores suelen coincidir con directores de sucursales del mismo banco.

OJO!! En realidad las hipotecas del FTA2015 sí tienen un dueño… los fondos que se constituyeron en su momento – HipoCAT (3)- y que nunca llegaran a quedarse con las garantías. De hecho podemos decir que Catalunya Caixa ha cobrado cada hipoteca dos veces. Pero eso sería para otro serial que lo tiene muy bien explicado Jose Manuel Novoa en su blog. (4) y (5). Pero podemos asegurar que el fondo FTA2015 tiene un problema porque la Comisión Nacional de Mercado de valores no le ha aprobado el folleto de emisión ni tampoco le ha concedido un código ISIN de identificación internacional. Alguna cosa oscura se mueve en su interior>>>.

Todas las gestiones de Anticipa se realizan desde la misma sede de Catalunya Caixa en el Prat del Llobregat con una plantilla de más de 300 personas que se dedican a realizar miles de llamadas, varias al día, donde los afectados se sienten intimidados y algunos acaban realizando la denominada “dación en pago sin deuda“. El Periódico de Catalunya (6) dice que en un año Anticipa ha realizado 2400 daciones, aseguran que se entienden muy bien con las Plataformas pues buscan el mismo objetivo, aunque difieren con la de Barcelona porqué esta pide el alquiler social que exige la ley. Anticipa a pesar de haber comprado los créditos a bajo precio quiere cobrar su valor nominal. Por ello, Anticipa no puede ofrecer el alquiler social porqué su deseo es recuperar su inversión con creces vendiendo en el mercado libre las viviendas y su ganancia es la diferencia entre lo que pagó y lo que vende. Por eso, no les importa que haya más o menos deuda. Lo que no quieren de ninguna manera es tener las viviendas empantanadas años y años y esa es la razón de su agresiva campaña intimidatoria que citan muchas familias. Pero hay una razón más, no pueden poner la vivienda a su nombre y hacer un alquiler social como si fueran una inmobiliaria. No tienen capacidad legal para hacerlo y esa es su piedra en el zapato por la que hacen una compra-venta que legitima registralmente su propiedad.

Pero el berenjenal de la compra de la cartera hipotecaria de Catalunya Bank tiene mucha miga. Si un hipotecado se niega a la “dación especial Anticipa”, o sea, una compra-venta extrajudicial y ha dejado evidentemente de pagar se encuentra delante una reclamación judicial. Ya tenemos casos en los que es el BBVA el que se presenta en los juzgados reclamando la deuda impagada de la hipoteca…. sí sí eso…. no inicia una ejecución hipotecaria judicial que es una vía expeditiva que le reporta muchas ventajas para quedarse con la vivienda que es la garantía. Y tampoco es una ejecución extrajudicial con notario.

Explicamos mejor el ejemplo. Una persona recibe la carta que su crédito ha pasado a la cartera de Anticipa, recibe llamadas y recibos del fondo FAT2015 pero se niega a llegar al acuerdo extrajudicial que le proponen. En un momento determinado es el BBVA quién presenta en los juzgados una reclamación monetaria por los recibos impagados a FTA2015. Vaya lío!.

Conclusión: nadie puede reclamar la garantía….. la vivienda…. ni tan siquiera el BBVA. Por qué esta nueva manera de reclamar deudas? … pues como Anticipa, FTA2015 y BBVA tienen problemas de legitimación activa se presentan…, suponemos después del monumental enredo que ha supuesto la venta de CX, …con una reclamación monetaria y si no cobran van a por todos los bienes del deudor y ahí sí que está la vivienda. Y ¿el vencimiento anticipado de toda la deuda? pues también reclaman toda la deuda al juzgado aún sin estar vencida pues aseguran que si ahora no pagan después tampoco. Toma ya!!!….. ver>>>>

.

Será que los bancos están esperando que la anhelada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) les quite el derecho de las cesiones de crédito, titulizaciones, y que se produzca un auténtico tsunami financiero? Sea lo que fuere el berenjenal está servido. (7)

Anticipa y el derecho al retracto.

Muchos gabinetes de abogados, en los inicios del fenómeno Anticipa, se quejaban de la nula información que los sus clientes habían tenido para poder presentarse en la adjudicación de su deuda a Anticipa. El artículo 1535 del Código Civil dice: «Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que este fue satisfecho». El problema es que el deudor tiene nueve días para responder y la mayoría de letrados se quejan de que no ha habido una información fehaciente por parte de Anticipa y que eso puede ser objeto de reclamación para intentar parar la cesión del crédito. Es evidente que todo el proceso se hizo sin ninguna garantía y con el contubernio de las autoridades monetarias y los reguladores que no han dicho ni “mu” sobre semejante berenjenal.

En el caso del derecho de retracto se deben tener en cuenta 3 factores:

 • NOTIFICACIÓN DE LA VENTA. Si la notificación de la venta no la han hecho correctamente. Si tampoco se ha notificado el valor de esa cesión del crédito no puede considerarse que haya corrido plazo alguno, pues ha habido defectos de forma, así que estará a tiempo de exigir el retracto, y no solo por eso, sino porque teóricamente, el plazo no empieza a correr mientras no es el nuevo acreedor no ha notificado de forma correcta la compra de su crédito. Esa sería una vía de defensa y aunque los plazos terminaron hace tiempo se puede buscar la vía para anular la cesión del crédito.
 • PRECIO DEL ACTIVO VENDIDO. El otro problema del derecho de retracto es que la jurisprudencia intenta restringirlo en beneficio del cesionario (Blackstone) y cedente (ex-CatalunyaBank) sobre todo porqué existe una venta de un paquete total donde la hipoteca de un deudor no viene con un precio determinado. Eso parecería a no ser que una vez, después de meses y meses, hemos conocido la escritura del FTA2015 y hemos entrado en las entrañas de los créditos se puede demostrar, con dificultad, el precio en que ha sido adquirido cada hipoteca.
 •  CRÉDITO LITIGIOSO. El tercer factor a tener en cuenta es que el CRÉDITO DEBE SER LITIGIOSO (9), o sea, debe haber entrado en mora para que se pueda utilizar el derecho de retracto. Las condiciones del retracto estipuladas en el artículo 1535 CC se pueden leer aquí>>>

Anticipa y la venta extrajudicial

Aquellos acuerdos extrajudiciales, 2400 en número, van a ser un problema para los hipotecados pues pierden todas las ventajas conseguidas en las últimas reformas de la ley hipotecaria y el reglamento fiscal. Los acuerdos con Anticipa no se acogen al Código de Buenas Prácticas (8) porque esta sociedad no es una entidad de crédito. De esta manera, como no es una dación, el hipotecado no puede acogerse tampoco a una serie de beneficios como son la exención de la plusvalía municipal, las retenciones de IRPF , etc

Anticipa y la cesión del crédito.

Cuando ha habido intentos de ejecución hipotecaria por parte de Catalunya Bank (CX), como heredero universal de las anteriores cajas, una buena estrategia ha sido presentarse ante el juez con la carta de Anticipa, y sello de Catalunya Bank, diciendo que esta última ha cedido – vendido- los derechos sobre el crédito a FTA2015. En ese momento el letrado de la defensa preguntará al juez por la legitimidad de la otra parte que asegura en la carta que ha vendido el crédito hipotecario a un tercero. Es evidente que el representante de CX no podrá responder ni podrá acreditar nada desde el momento que la cesión de un crédito. Tampoco se encontrará con Anticipa porque esta no presenta reclamaciones en los juzgados por lo que el juez puede reclamar la identificación y el NIF de esa empresa…. y sucesivamente donde se encuentra registrada la venta de la hipoteca, por qué cantidad y los impuestos derivados de la misma.

El Banco de España reconoce en una circular que: “la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo” (10). Por lo tanto, ni CX ni Anticipa ni FAT2015 tiene legitimación para quedarse con garantía alguna y la causa puede ser archivada como así ha sido si el juez tiene dos dedos de frente y no prevarica.

Un botón de muestra es la sentencia del Juzgado nº 3 de Algeciras donde se muestra como una hipoteca constituida en julio del 2007 fue vendida-cedida al fondo HIPOCAT17 el 18 de diciembre de 2008 y fue revendida otra vez el 15 de abril de 2015 al fondo FTA 2015. (11)

Anticipa y los avalistas

Según la legislación española la venta o cesión de un crédito comprende la de todos sus derechos accesorios. Para transmitir la garantía de la hipoteca será necesario transmitir el crédito y, a la inversa, si el crédito se transmite, determina la transmisión de la garantía. El Artículo 1528 del Código Civil: “La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio“. Cómo usted dice se vende el paquete completo.
Eso significa que en un juzgado, el abogado defensor debe esgrimir ese artículo cuando el banco cedente reclama los bienes de los avalistas en un crédito titulizado…. ¡en todo caso que reclame la Sociedad Gestora! Los avalistas de créditos de Catalunya Bank deberían esgrimir este artículo para quedar liberados de las deudas contraidas en avales. (12)

Anticipa y el derecho a un alquiler social.

Mucho se ha hablado sobre el alquiler social pero nada sobre titulizaciones que es la madre de todas las batallas, el motor financiero, que insufla energía renovada para hacer caer a más incautos en la compra de hipotecas que no de viviendas. Después de unos miles de daciones- acuerdos extrajudiciales para entregar la vivienda al banco- ya están llegando centenares de familias con mochilas y con el alquiler social caducado, sin renovación, o impagado. Hubiera sido mucho más sencillo luchar porqué se quedaran en su vivienda en lugar de lanzarlos a esa derrota de acuerdo amistoso extrajudicial que incluso ahora es nefasto para reclamar a posteriori cláusulas abusivas como los gastos notariales o la cláusula suelo. Anticipa, juega a su dación en pago por acuerdo extrajudicial, no quiere saber nada de convertirse en una inmobiliaria que cobra recibos de alquiler al inicio de cada mes.

.

Anticipa y los novedosos procesos de ejecución hipotecaria del BBVA.

El alud de reclamaciones judiciales contra los procesos de ejecución hipotecaria y las sentencias de la justicia europea han puesto contra las cuerdas las estrategias mafiosas de la banca española en los tribunales. Por eso, los cuatro grandes que quedan, sin competencia, tienen a sus bufetes de abogados dándole la vuelta a nuevas formas de retorcer la justícia y quedarse con las viviendas y las propiedades de particulares y empresas.

La nueva estrategia viene del BBVA y se presenta en los juzgados reclamando deudas hipotecarias de la mano de Anticipa en el mismo procedimiento y por la vía civil…..

Ahora su nueva “estrategia”, su nuevo conejo que sale de la chistera se llama, “PROCEDIMIENTO ORDINARIO”, que es básicamente, un procedimiento general para toda clase de demandas.


La cita es de nuestro abogado que lleva el caso de esta nueva clase de demanda hipotecaria. Y como decimos no se presenta solito sino acompañado de Anticipa-Blackstone que es quien ha comprado los derechos sobre los créditos…. Pero vamos a defender a nuestra gente frente a esta nueva estrategia mafiosa de la banca española. (13)

NOTAS:

 1. Fondo de Titulización de Activos FTA2015.
 2. Directa, La PAH denuncia “pressions i clàusules abusives” de Blackstone.
 3. cartera de fondos de titulización de Catalunya Bank.
 4. Aviso urgente a los desahuciados por Catalunya Banc o en proceso (1)
 5. Aviso urgente a los desahuciados por Catalunya Banc o en proceso (2)
 6. Anticipa ha aceptado 2.400 daciones en pago en un año.
 7. diario16, Luxemburgo podría anular las cesiones de crédito y producir un “tsunami financiero”.
 8. asociación 500×20, ¿soluciones para hogares insolventes? Código de Buenas Prácticas y Segunda Oportunidad del PP.
 9. asociación 500×20 en web prouespeculacio.org, créditos hipotecarios en litigio – el derecho de retracto.
 10. asociación 500×20, Los Bancos no pueden activar ejecuciones sobre una hipoteca que han titulizado por no ser ya acreedores.
 11. ok diario, Los juzgados españoles anulan las ejecuciones hipotecarias de viviendas cedidas a fondos buitre.
 12. asociación 500×20, la defensa del avalista-fiador de un crédito frente a la ejecución hipotecaria.
 13. Andrés GIORDANA, la banca inventa: ejecución hipotecaria? no! … demanda de juicio ordinario.

salva TORRES, activista de asociación 500×20


Banco Popular y Catalunya Caixa: las víctimas propiciatorias del festín de Blackstone


El caso de Antonio y Vicenta


El caso de Inma y Faisal

.

concepto, regulación y requisitos del derecho de retracto
El retracto de crédito litigioso se encuentra regulado en el artículo 1535 CC y consiste en la facultad que, en caso de venta de un crédito litigioso, tiene
el deudor para extinguir la deuda pagando al cesionario el precio que abonó —que suele ser inferior al importe real del crédito, incrementado en el
interés legal y las costas, dentro de los nueve días naturales siguientes al momento en que el cesionario le reclamó el pago. Por su parte, en el artículo
1536 CC se regulan determinados supuestos a los que no se aplica el retracto y que, por dicha razón, no serán tratados en este trabajo.
Según la jurisprudencia, los requisitos que deben concurrir para que proceda el retracto de crédito litigioso son los siguientes:
 • La cesión onerosa de un crédito que, a su vez,sea litigioso.
 • La legitimación material, esto es, la titularidad del derecho, que se reconoce exclusivamente al deudor.
 • El ejercicio del derecho en el plazo de caducidad de nueve días, a contar desde la reclamación hecha por el cesionario al deudor.
 • El ejercicio de dicho derecho debe ir acompañado del pago o consignación de las cantidades a que alude el art. 1535 CC
La principal conclusión que cabe extraer de este conjunto de requisitos acumulativos es que no todo crédito reclamado judicialmente es un crédito litigioso a los efectos del artículo 1535 CC. Para comprender mejor en qué supuestos puede ejercitarse el retracto de crédito litigioso sería necesario delimitar
su ámbito de aplicación.
para leer más sobre este tema>>>Una aclaración sobre el vencimiento anticipado

vencimiento anticipado_web_1

Una aclaración sobre el vencimiento anticipado

Captura-de-pantalla-2013-11-09-a-las-19.45.51-300x259[1]La esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha llegado puntualmente el día previsto: el 26 de enero de 2017. Entre varias cuestiones que afectan a los consumidores hace especial referencia al vencimiento anticipado. Quisiera aclarar la razón por la que el tribunal europeo se pronuncia sobre la madre de todas las cláusulas, se trata de la cláusula donde el prestamista puede cancelar el préstamo por impago de algunas de las cuotas mensuales. Si ésta cláusula no es equitativa el deudor se encuentra a las patas de los caballos al capricho del prestamista que puede dar por resuelto el contrato. ¿Que son el impago de 3 cuotas en un préstamo programado a 420 cuotas (35 años)? 3/420 = 0,00714 es decir nada y sin embargo esta espada de Damocles figura en muchas escrituras y en otras ni tan siquiera menciona las cuotas impagadas para, que el prestamista, desencadene la tormenta perfecta del ejecutivo hipotecario. De esto ya hablaremos pero ahora en carácter de urgencia quisiera que prestarais atención al esquema adjunto.

img198Es algo muy básico y simplificado, en 1) se refiere a que existe un contrato de préstamo, en 2) se recibe el dinero, en 3) se acuerda (con independencia del precio) un periodo de retorno del capital prestado, por ejemplo 35 años x 12 cuotas al año serían 420 cuotas totales. El prestamista exige una garantía que en 4) significa una hipoteca sobre un bien inmueble.

¿Qué ocurre si el deudor no puede pagar? Veamos los vencimientos de las cuotas, en 3.1) están las cuotas pagadas, en 3.2) las cuotas vencidas y no pagadas, y en 3.3) las cuotas que no han vencido. ¿Qué hace el prestamista cuando existen cuotas impagadas? Pues el contrato le legitima y la ley le respalda en que puede solicitar el vencimiento anticipado de las cuotas señaladas como 3.2) y 3.3) y pone en subasta la garantía para resarcirse de la cantidad pendiente de cobro. Lo demás es sobradamente conocido: el deudor ha perdido su casa, el dinero que puso en ella por cuotas que pagó y tiene que hacer frente a la responsabilidad hipotecaria que como poco se eleva a un + 30% de la cantidad prestada.

¿Existe alguna alternativa para que el banco cobre y el deudor no se lleve un varapalo de la envergadura del jarabe de palo que se le aplica? Rotundamente si, y ya hubo sentencia del Tribunal Supremo para dejar sin efecto el vencimiento anticipado, se basaba en un concepto básico de deuda. Para que se pueda llamar deuda se tiene que sostener en tres conceptos, a) que sea exigible, es decir que exista un contrato que en su momento firmaste, b) que sea liquida, es decir, que sea una cantidad exacta y c) que sea vencida, es decir, que la fecha de pago ya se cumplió. Estos tres requisitos no se cumplen cuando los bancos resuelven por la tremenda el contrato y ejecutan el préstamo. El Tribunal Supremo se pronunciaba que las entidades financieras resolvían un contrato que estaba fijado para muchos años sin cumplir con el concepto de deuda ya que los vencimientos a futuro estaban por vencer y por lo tanto solo era deuda las cantidades vencidas y no pagadas, las señaladas en el esquema como 3.2)

386373_139388319497506_2110247121_n[1]¿Qué propuso el Tribunal Supremo? Lógica en su estado puro: que el banco acreedor busque un nuevo comprador de la deuda pendiente de cobro 3.2) + 3.3) y se subrogare a las condiciones del primer comprador. Con esto el TS entendía que la garantía hipotecaria, es decir, el inmueble estaba intrínsecamente unido a ese préstamo como un casamiento indivisible. ¿Qué se conseguía con esta unión de garantía y préstamo? Que el banco cobrara la deuda pendiente de pago 3.2) y 5) el nuevo comprador se comprometiera a pagar al vencimiento las cuotas previstas. Qué el deudor, el primer comprador, perdiera lo que había pagado: 3.1) y que no se especulara con inmuebles libres de cargas, como ahora los que están en manos de los bancos y les han salido los tiros por la culata ya que los inmuebles se deterioran, producen pérdidas y por acumulación bajan de precio. Hasta aquí tan solo se trataba de aportar una pincelada sobre la sentencia del TJUE, el tema de mucho más de sí y habrá de dar respuesta a la pregunta del tritrimillón. Si la ayuda estatal a los bancos fue por los impagos de préstamos hipotecarios, tendría que ser por el importe vencido y no pagado (lo que aquí me he referido como 3.2) era el chocolate del loro. ¿Para que demonios se aplicó el vencimiento anticipado en un momento tan inoportuno? La respuesta no puede ser otra: los bancos se creyeron que adjudicándose el inmueble e ir a lloriquear al gobierno una voluminosa ayuda estatal hacían el negocio del siglo. Ya hablaremos de ello.

Enlace a la sentencia del TJUE: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=187170&occ=first&dir=&cid=617789

Jose Manuel NOVOA NOVOA

compartimos desde: Una aclaración sobre el vencimiento anticipado
SICOM amb 500×20: El caso de Mercedes contra Catalunya Caixa – BBVA.
¿ cómo pedir el cuadro de amortización de un crédito hipotecario y no morir en el intento?

El cuadro de amortización de un crédito hipotecario es la forma con la que este se extingue gradualmente a través del pago de cuotas. Cada cuota está compuesta de una parte del capital recibido en el préstamo y una parte de intereses. El sistema de cálculo es el francés: intereses decrecientes y amortización creciente.

Cuota nº Año Importe cuota Interés Amortización Capital pendiente Amortizado
1 1 149,00 € 14,20 € 134,81 € 8.365,19 € 134,81 €
2 1 149,00 € 13,97 € 135,03 € 8.230,16 € 269,84 €
3 1 …….. …….. …….. …….. ……..

El cuadro de amortización suele ser un elemento de uso cotidiano para valorar si una hipoteca nos conviene antes de comprar nuestra vivienda. Hay muchos simuladores en Internet pero ahora lo esencial es que usted está en una situación económica difícil y quiere saber cuánto ha pagado entre intereses y capital amortizado. Cree que el banco ha hecho trampas en los cálculos, por ejemplo, por el redondeo al alza del tipo de interés. Por lo tanto lo importante es saber que tiene derecho a la información de lo pagado– es real- y lo que queda por pagar – será una simulación- según sea el Euribor si tiene hipoteca variable. cuadro_amortizacion_hoja_web ¿Dónde pedir el cuadro de amortización?

 • a la agencia más próxima de su entidad financiera.
 • en su perfil de cliente de los servicios on-line de su entidad financiera.
 • al Servicio de Atención del Cliente (SAC) de su entidad financiera.

¿Cómo debo pedirla?

 • Agencia más próxima: con una carta con acuse de recibo: MODELO 1 (.odt) (.pdf) -recuerde que siempre debe tener una copia y debe ser sellada por la entidad.
 • En servicios on-line de atención del cliente. No todos los bancos tienen este servicio.
 • al SAC: mediante carta certificada o mejor burofax: MODELO 2 (.odt) (.pdf)

Y si mi hipoteca es de hace muchos años, ¿me pueden negar toda la información? El problema son los términos en que la legislación de nuestro país trata las deudas y por lo tanto las posibles reclamaciones. En general el plazo general de prescripción de acciones personales sobre deudas o reclamaciones derivadas relaciones mercantiles o de prestación de servicios, del Código Civil (artículo 1964) es de 15 años para las reclamaciones dinerarias por deuda y de 20 años para las hipotecarias una vez vencido el préstamo. Pero el límite de años que podemos incluir en una reclamación a un banco o entidad crediticia ha cambiado desde el 7 de octubre de 2015 al modificarse el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En su disposición final primera, esta Ley modifica el artículo 1964 del Código Civil (por primera vez desde su aprobación en 1889) para reducir a cinco años el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial – frente al plazo de quince años anterior a esta modificación. Con eso debería entenderse que con esa reforma:

 • La acción hipotecaria de las entidades prescribe a los veinte años en caso de impago de cuotas.
 • Las reclamaciones ( contra la banca) prescriben a los 15 años siempre que fueran anteriores al 7 de octubre del 2015.
 • Las acciones personales sobre comisiones o irregularidades que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

Y si ¿ la entidad financiera no me contesta o alude a evasivas? En ese caso debería recurrir a una reclamación al Banco de España. Estas se pueden realizar a través del servicio on-line u Oficina Virtual del BdE aquí. Tienen formularios on-line. Finalmente siempre le queda la reclamación judicial… claro!!!


+++ información que le pueda interesar>>>

¿cómo hacer una reclamación al banco?

Cómo presentar documentos y enfrentar una negativa de la entidad financiera a sellarlos?


Más información
 • Límite de años que podemos incluir en una reclamación a un banco o entidad crediticia: Con fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 http://economiazero.com. Otra modalidad.
La web economiazero propone otra manera de tener acceso a los datos del cuadro de amortización a través de una Solicitud de movimientos mediante fichero informático Norma 43. Este fichero está normalizado y es obligatorio para los asentamientos contables de las entidades financieras. Puede usar este método si los anteriores más sencillos fallaron.Calculadora de embargos judiciales y ejecuciones hipotecarias

Un embargo no es el fin del mundo.

Si encara el problema sabrá sobreponerse a una reducción de sus ingresos.

preocupacion_embargoCómo puedo defenderme?

Cuánto dinero dispondré cada mes?

usa_calculadora_embargos.
1ª sentencia Titulización Hipotecas: no puede haber ejecución/subasta, el banco no es acreedor.

Primera victoria de las diversas causas que están entrando en los juzgados de todo el país.

Esta sentencia en primera Instancia de Fuenlabrada abre una vía de agua en el buque financiero español

Entregar el piso al Banco esperando cambiarlo por la deuda y la caridad de un alquiler social puede ser cosa del pasado!
Tenemos una nueva arma y la munición adecuada contra la Banca y la Casta financiera!

La oposición a la ejecución hipotecaria por titulización del crédito

Primera resolución que accede a dejar sin efecto la ejecución ordinaria por la falta de legitimación de la entidad bancaria que titulizó el préstamo hipotecario. Auto del Juzgado de 1ª Instancia de Fuenlabrada.
El juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada – Madrid – ha dictado una resolución que esperábamos desde hacía tiempo aquellos que luchamos contra el robo y la estafa generalizada que la casta financiera perpetua en este país. Un proceso en “vida judicial” que resume una lucha por esclarecer las causas por las que las entidades financieras no son ni eran auténticas acreedoras de los más de 600.000 hogares desahuciados y expulsados de sus casas con deudas pendientes para toda la vida.
La lucha pertinaz de algunas personas entorno al periodista JosepManel Novoa y de entidades como la nuestra, que le dan apoyo, permiten hoy abrir un boquete en el muro de silencio que bancos, políticos y medios de comunicación levantaron para esconder la gran estafa.
La oposición por titulización de créditos hipotecarios era un misil en la línea de flotación de la banca. Hoy la sentencia en primera Instancia del juez J.M Alemany Eguidazu abre una vía de agua en el buque financiero. Pero más allá descubre los métodos antidemocráticos por los que la Banca privada se ha apropiado el derecho de creación del dinero en Europa, el enorme poder franquista de la Banca española y los mecanismos oscuros que la unen a la Troika comunitaria, al BCE y a la casta de burócratas de Bruselas que laminaron la soberania griega y lo harán con los restos que quedan de la nuestra, si les dejamos.
credifimo_laCaixa

Qué dice la resolución del juez JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU?

La resolución concluye que la Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, Credifimo, EFC, S.A.U., una oscura filial de La Caixa, no tiene legitimación activa para instar el procedimiento de ejecución hipotecaria contra la sra Crescencia y los avalistas. La razón no es otra que el crédito con garantía hipotecaria fue titulizado, y cedido, al Fondo TDA 25, Fondo de Titulización de Activos, que es el único procesalmente legitimado, a través de su Sociedad Gestora, a presentarse en la ejecución de la garantía hipotecaria. Por lo tanto el juez dice que la parte realmente legitimada (el Fondo TDA 25) podrá presentar, por medio de su sociedad gestora, nueva demanda de ejecución por ley en un nuevo proceso porque en el actual la falta de representación de Credifimo es insubsanable. No sólo eso, critica que la gestora del Fondo se ha extralimitado en el apoderamiento que instrumentaliza Credifimo.

“La comparecencia de la ejecutante (Credifimo) se arregla a la escritura de constitución del Fondo, por la que se otorga un poder (por cierto, nulo) ……. contra los deudores hipotecarios. En el presente proceso y en la ejecución hipotecaria antecedente, la ejecutante se ha presentado actuando en nombre propio (hasta el punto de aparentar una cesión de la adjudicación al verdadero dueño del crédito y beneficiario de la garantía……), con lo que la entidad emisora también se ha extralimitado del ámbito de su apoderamiento.

Igualmente la sentencia afirma que Credifimo intentó “la subsanación con un nuevo poder. La subsanación del defecto de legitimación
aportando otro poder, otorgado por la sociedad gestora del Fondo de Titulización, a favor de la misma procuradora, no es admisible. En primer lugar, porque comprobamos que el poder ahora esgrimido es especial para aceptar la cesión del remate, la adjudicación y conducir las actividades consecuentes para la inscripción y el lanzamiento. …………..En cualquier caso, falta el presupuesto procesal de la legitimación y no meramente el de postulación.” En otras palabras, la entidad de crédito no puede presentarse con un nuevo poder del Fondo y así adjudicarse la vivienda, el remate y la posterior inscripción del inmueble y el lanzamiento del hogar a la calle. Finalmente las costas van a cargo de Credifimo.

El resultado final de confirmarse la sentencia sería:

 • Credifimo no podrá presentar ninguna demanda de ejecución hipotecaria.
 • que el Fondo TDA 25 tiene el problema de no tener personalidad jurídica para personarse o iniciar una causa judicial.
 • Aún así, si fuera posible cualquier artimaña jurídica que fuera aceptada en sede judicial debería iniciar todo el proceso desde cero y seguramente por la vía ordinaria, nunca la ejecutiva y rápida.

POSTDATA: una nueva sentencia en juzgado de primera instancia en Puente Genil por titulización del crédito hipotecario. Stop Desahucios Puente Genil consigue que el juzgado paralice una ejecución hipotecaria porque el banco la vendió a tercero.

++++INFO económica y política relacionada

++++INFO judicial relacionada
¿por qué el banco no puede apropiarse de tu casa hipotecada y subastada?

El artículo 1859 del Código Civil protege la vivienda del deudor frente al banco

¿SABES QUE EL BANCO NO PUEDE APROPIARSE DE TU CASA HIPOTECADA?

Así es como está expresada tal prohibición en el artículo 1859 de Código Civil que literalmente dice: “El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas“.

tomar la prenda o la garantia hipotecaria

LA DACIÓN EN PAGO, PROHIBIDA POR LEY!

Es de vital importancia que usted, deudor o abogado defensor lea por si mismo la norma, porque enseguida van a intentar quitarle de la cabeza que lo que acaba de leer, diga lo que dice. Y además le prevenimos ya contra ello, ojo que no le vendan la moto, guíese por su propia lectura de la norma ya que los supuestos expertos, abogados, jueces, notarios y registradores de la propiedad sostienen interesadamente que ese artículo sólo prohíbe el pacto comisorio. ¿Dónde se lee en ese artículo que solo se prohíba el pacto comisorio?

En los países de influencia anglosajona la hipoteca se confunde con la prenda y el acreedor hipotecario primero, tiene la posesión del título de propiedad del inmueble hipotecado que hace suyo en caso de ejecución por falta de pago, a modo de comiso. Pero esta prohibida de modo expreso en el derecho español, estableciéndose un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en subasta pública con libre concurrencia de compradores (artículos 1859 y 1884 del Código Civil).

A pesar de la claridad de la literalidad de las normas de los artículos 1859 CC y 671 LEC reforzaremos su significado aún más con otros argumentos. El artículo 1872 CC matiza la tajante prohibición del artículo 1859 CC para el caso de la prenda, pues establece que tras tres subastas desiertas el acreedor si podrá adjudicarse el bien pignorado. No existe para la hipoteca ninguna norma equivalente a la del artículo 1872 CC, lo que corrobora que la prohibición del artículo 1859 CC para el caso de la hipoteca es total. En caso de ejercer el acreedor la residual opción que el artículo 1872 CC le concede de apropiarse el bien pignorado, le obliga a conceder carta de pago del total de la deuda con independencia que sea cubierta en su totalidad o no con el valor de la prenda. Sin embargo, el artículo 671 LEC de ningún modo asegura que el deudor vea extinguida la totalidad de la deuda, por tanto, eso corrobora que no es aplicable al caso de las hipotecas, porque de serlo el Legislador hubiera previsto la extinción total de la deuda con mayor razón que en el caso de la prenda trantándose de cantidades mucho mayores.

Esta prohibición implica que está prohibida la dación en pago y la venda al banco o a la inmobiliaria del banco de la vivienda hipotecada. Así que ni se lo proponga al banco. Esta norma existe para proteger al deudor de los abusos de los acreedores, así que es absurdo que los deudores pretendan saltársela cuando les defiende su vivienda frente a los abusos del acreedor. El resultado final es que el deudor tiene una deuda con la entidad financiera que deberá ir pagando según su capacidad económica. Pero seguro que vivirá holgadamente aunque sin estridencias. Vaya a esta entrada para calcular deudas.

También implica que el banco no puede adjudicarse la vivienda en una ejecución hipotecaria desierta. Las subastas de estos procesos tienen la finalidad que terceros ajenos a la hipoteca adquieran la vivienda para el pago de la deuda, no para que el banco con la complicidad de los jueces se salte la prohibición de apropiarse de la vivienda porque la subasta quedó desierta. Esto que sucede cotidianamente, al igual que las daciones en pago y las compraventas, debería ser denunciado públicamente para que todos conocieran el crimen que están perpetrando bancos, jueces, notarios y registradores de la propiedad del que son víctima los deudores.

Que los bancos no puedan adjudicarse la vivienda en la ejecución hipotecaria es de una gran utilidad en la situación actual en la que no concurren pujadores a las subastas al no resultar atractivo dada la situación del mercado inmobiliario y las altas tasaciones para subasta. Al quedar estas desiertas, los deudores legalmente conservan la propiedad de la vivienda y por tanto pueden seguir haciendo uso de ella.
Obviamente en la ejecución hipotecaria cuando ilegalmente se adjudica al banco la vivienda deberían presentarse los recursos correspondientes hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH).

José Ángel Gallegos Gómez
Abogado 2179 ICASF

INFO relevante sobre el tema:

Os presentamos 5 documentos que expresan todo el proceso de oposición a la adjudicación de la vivienda usando la via del artículo  1859CC. Documentación para usar:

 
Ni dación ni pago

Ni dación ni pago

Se ha convertido en antonomasia que la solución reivindicada por los deudores hipotecarios para su insolvencia, sea la dación en pago.

Nada podría causar mayor perplejidad. Aún más si cabe teniendo en cuenta que ha surgido de una organización como la pah cuyo supuesto fin es la defensa del derecho a la vivienda. Porque, ¿en qué manera ayuda a la defensa del derecho a la vivienda, la dación en pago? ¿No se quedan sin vivienda, en calle podríamos decir, los que optan por ella?

Se suele apuntar que al menos así se soluciona el problema de la deuda. Es decir, se sacrifica el derecho a la vivienda por dejar de ser un moroso. Si de eso es de lo que se trata, y no de defender el derecho a la vivienda, entonces lo que corresponde es un cálculo para comprobar si tal sacrificio vale la pena por lo que con él se consigue.

El primer desalojo de un deudor hipotecario que la pah impidió fue el de Luís Martí Blanco, de La Bisbal del Penedès. Después de muchos intentos infructuosos de desalojo, Catalunya Caixa lo dejó por imposible. Hoy varios años después de aquello Lúis tiene asegurada de por vida la posesión de la vivienda, ya que de acuerdo con el artículo 439.1 LEC la acción para desalojarle ha prescrito, y también tiene asegurado recuperar la propiedad de la vivienda por el transcurso de los años poseyéndola. Respecto a su deuda quedó extinguida por el valor correspondiente a la adjudicación de su vivienda. El suyo es un verdadero éxito, es un caso de ni dación ni pago. Es decir, no entregó su vivienda que sigue poseyendo y puede poseer mientras quiera incluso hasta recuperar la propiedad ni pagó ni un céntimo la deuda reclamada y sin embargo, ha extinguido la que correspondia al valor de adjudicación de su vivienda, que ahora es propiedad del banco.

Con semejante éxito, resulta extraño, que la pah no animará a todos los deudores hipotecarios a intentar repetirlo y en cambio les indujera a la triste, resignada y patética dación en pago. El caso de Luís es famoso porque además de ser el primer desalojo impedido se logró algo nunca más repetido, no llegar a ser desalojado en ningún momento, muchas veces se han impedido intentos de desalojo pero no el desalojo final, entre los desalojados ha habido quienes han vuelto a su casa y continúan viviendo en ella. Entre ellos, discretamente, sin saltar a la fama, hay que ya ha conseguido o va camino de conseguir lo mismo que Luís, asegurarse la posesión indefinida de la vivienda, la posibilidad de recuperar la propiedad y extinguir la deuda por el valor de adjudicación de la vivienda. Otros casos de éxito, otros casos en que ni se da la vivienda ni se paga la deuda, otros casos de éxito de ni dación ni pago.

Es decir, la reivindicación, ni dación ni pago, es posible de lograr. Desconocemos si es generalizable, pero la razón de ello es porque no se intenta, no se va a por ella de una manera generalizada, ya que a los deudores hipotecarios se les oculta este objetivo, distrayéndoles con el vano objetivo de la dación en pago.
De todos modos, teniendo un objetivo elevado es más probable aún no alcanzándolo obtener objetivos mejores que la dación en pago como por ejemplo las quitas.

A quien realmente interesa la dación en pago es a los prestamistas, porque ellos pretenden quitarles las viviendas a los deudores hipotecarios y para ello tienen que emplear la larga y costosa ejecución hipotecaria, que con la dación en pago se ahorran. Se objetará con ella renuncia a la deuda no saldada con la adquisición de la vivienda y hipotecada, pero la realidad es que por lo general esta deuda no es reclamada dada la insolvencia del deudor.

Pero el mayor el beneficio de la dación en pago para los bancos no es tan evidente. Al centrar la reivindicación en la dación en pago evitan el riesgo que al plantearse reivindicaciones de mayor alcance, como la de ni dación ni pago, en caso de éxito se les causara un auténtico quebranto.

La dación en pago de bienes hipotecados está expresa y contundentemente prohibida por la norma del artículo 1859 CC. Deberíamos llamarnos que siendo así puedan a llevarse a cabo daciones en pago con total impunidad y complacencia de notarios, registradores de la propiedad y jueces como si fuera lo más normal del mundo e inducirnos a preguntarnos el por qué es así, la respuesta es sencilla, porque conviene a los poderosos.

El motivo de la prohibición de la dación en pago es proteger al deudor de los abusos del prestamista, evitar que el prestamista se apropie de un bien de valor superior a lo adeudado. Siendo la prohibición de la dación en pago de bienes hipotecados una protección de los deudores hipotecarios, chirría mucho que una asociación defensora de los derechos de los deudores hipotecarios induzca a la saltarse a la torera esta norma protectora de los deudores pretenda su eliminación del ordenamiento jurídico.

El único país conocido por permitir la dación en pago de bienes hipotecados es EUA y conociendo que es lugar donde más se practica el neoliberalismo, más desprotegida está la población por ser donde menos se aplican los derechos sociales y menor es el estado del bienestar, no resulta sorprendente. Pues no es contradictorio sino muy congruente, ya que la dación en pago es una medida que beneficia a los ricos en perjuicio de los pobres. Por ello es tan chocante que los pobres deudores hipotecarios españoles pretendan su importación a España e induce a la duda sobre la honradez de los dirigentes de la PAH.

José Ángel Gallegos Gómez
Abogado 2179 ICASF

+++ INFO

 
Els Bancs no poden activar execucions sobre una hipoteca que han titulitzat al no ser ja creditors

Totes les hipoteques espanyoles estan titulitzades i per tant els bancs no poden desnonar.

El saldo acumulat de títols amb garantia hipotecaria va arribar al 2011 als 536.745 milions d’euros.

Caixa Bank i Santander han estat les entitats més actives.

El Banc d’Espanya reconeix que els Bancs no són creditors d’hipoteques titulitzades.

L’afirmació es sustenta en que les accions d’execució hipotecàries iniciades per les entitats financeres no serien de llei pel fet que aquestes no serien les legítimes propietàries al moment d’iniciar la seva reclamació per via judicial. En el Registre de la Propietat consta que l’immoble té una hipoteca a nom de l’entitat financera pero no consta que aquesta ja no es propietària del deute perquè l’ha venut a un tercer. I a més no tenen ni l’obligació d’informar als clients segons la llei hipotecaria. Un comunicat molt recent del Banc d’Espanya, a pregunta de l’advocat Oscar VIERA, ha confirmat aquesta hipòtesi: “…la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo...”. La titulització de crèdits hipotecaris consisteix en empaquetar hipoteques i vendre cada tros a inversors. En el cas dels bons i participacions hipotecàries el risc d’impagament és per al que compra els bons no pel banc. En el cas de les cèdules hipotecaries (covered bonds) el risc es manté en el balanç del banc. Però si aquest peta els bonistes es posen a la cua per cobrar també. +++ INFO al final del document. Per tant, estem davant del fet d’una venda d’un deute amb la seva garantia a un tercer actor.

titulaciones hipotecarias

El fet greu és que només es pot reclamar una hipoteca a favor de l’executant/ creditor/ entitat financera si està inscrita en el Registre de la Propietat. O sigui que es pugui demostrar que es seva i no d’un altre. L’entrada d’un tercer actor, el Fons de Titulització, que compra el crèdit i la garantia ho trastoca tot. Per tant, el crèdit ja no li pertanyeria a l’executant/ creditor/ entitat financera doncs la propietat del deute és del Fons de Titulització. L’executant actua, tan sols, com un gestor del Fons de Titulitzacions a fi de procurar el cobrament del crèdit cedit, que és com ho verifica la informació esmentada que facilita el Banc d’Espanya. Se’ls va permetre fer-ho d’aquesta manera perquè al fer una societat sense personalitat jurídica se’n estalvien costos al no pagar impostos ni tampoc personal, etc… A més al no inscriure en el Registre de la Propietat la cessió del crèdit deixa un buit legal, que amanit amb el permís de no comunicar la venda del deute hipotecari als deutors  i possibles avaladors deixa un forat legal enorme. Aquest forat normatiu, amb col·laboració d’una elit política corrupta i ignorant, no és un error. És el rovell de l’ou normatiu sobre el que es basa la titulització hipotecària, la creació de diners bancari per permetre l’expansió del crèdit sense límit.

El problema pel qual el banc es decideix a presentar l’execució, malgrat tot, és la dificultat, que per als Fons de titulació existeix, de reclamar el crèdit impagat, doncs com diem aquests no tenen personalitat jurídica i serien els bonistes els únics que podrien reclamar la garantia hipotecària de l’immoble. Aquesta resposta es sustenta en el que disposa la Llei 19/1992, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària on es determina la conseqüència que s’expressa.

Però un cop l’entitat financera executa la garantia hipotecària i es queda amb l’immoble, del que no n’és propietària, sap que si l’inscriu en el Registre de la Propietat cometria una falsedat en document públic (el pis no pot estar en el balanç del Banc i també en el fons de titulització). D’altra banda, amagar al jutge en l’execució que el crèdit ja no li pertany suposa una estafa processal. De fet, l’entitat financera hauria d’actuar com el cobrador del frac però s’extralimita. Executa hipoteques, realitza cobraments de demora, refinancia, s’apropia dels habitatges dels avaladors, cobra comissions que mai paga als veritables creditors que són els bonistes que van comprar la seva hipoteca al Fons de titulització.

En qualsevol cas, posar en coneixement del jutjat els fets comportaria la suspensió del procediment d’execució per existir prejudicialitat penal (1). En realitat les entitats de crèdit no compareixen als jutjats com “apoderats del Fons” sinó que es fan passar com a “creditors del deute hipotecari”. Emparades en un sistema judicial fet a la seva mida pels polítics, han venut el deute, però tot i així, ¿a cap jutge se li ha ocorregut preguntar si la titularitat del crèdit és del banc? Si davant la documentació presentada: constitució fons de titulització i relació hipoteques incloses el jutge continues amb el procediment a favor del banc podria estar fent un acte de prevaricació.(2).

Quasi totes les hipoteques que actualment s’estan pagant han estat titulitzades, o sigui, venudes a tercers. Això és així perquè els bancs treuen del seu balanç el crèdit hipotecari i poden reiniciar el crèdit recuperant ara uns diners que haurien cobrat en el futur. De fet, ha estat la única manera d’inflar la bombolla immobiliària. Per tant, el fet demostra que els bancs creen, inventen, els diners de la hipoteca pel sol fet de la promesa del creditor de tornar-la. A més de monetitzar las promeses dels prestataris els cobren un interes, taxes, refinançaments, demores, executen a avaladors quedant-se amb les seves propietats, etc sense que els veritables propietaris del crèdit, els bonistes, en rebin res.

los bancos no son dueños de las hipotecas

Per aquesta raó, una entitat financera en fer d’intermediari, com a molt, no pot apropiar-se de cap comissió, ni cobrar, ni modificar tan sols les condicions. (3) La cosa és molt greu també perquè la pèrdua de valor dels actius immobiliaris afecta milers de milions de crèdits hipotecaris venuts a fons de pensions de l’Estat o privats, a altres bancs i a fons de renda fixa.

Resumint, les entitats financeres creen els diners amb les hipoteques, cobren interessos per aquest fet, les venen a inversors, a fons de pensions, a l’Estat i el mateix Banc Central europeu que acaba de fer una compra massiva de + d’un bilió d’euros (Quantitative Easing- veure enllaç al final document). A més sense ser ja creditors, es queden amb els immobles principals, els dels avalistes, cobra tota mena de comisions i imposa condicions (nomines, seguros) que augmenten les ingressos d’intermediació bancària.

Santander i La Caixa diuen que no han estat ajudades per l’Estat. És mentira! Les hem comprat milions de títols hipotecaris des de l’Estat, la Seguretat Social pels fons de pensions i ara ens trobem que hem de pagar els riscos que van provocar amb una política expansiva del crèdit amb el rescat del país imposat a Zapatero. Per això la classe política ha col·laborat, per acció i omissió, en aquest engany perquè la voluntat popular està segrestada per aquests poders fàctics i obscurs que s’amaguen darrera l’aparell judicial, legislatiu, del BCE, BdE, etc..

Salva TORRES

(1). Prejudicialitat penal. Quan en un procés civil es posi de manifest un fet que ofereixi aparença de delicte o falta perseguible d’ofici, el tribunal civil, mitjançant provisió, ho ha de posar en coneixement del ministeri fiscal, per si dóna lloc a l’exercici de l’acció penal.
(2). Prevaricació. És un delicte que es comet quan una autoritat, jutge/advocat o funcionari públic dicta una resolució arbitrària en un assumpte administratiu o judicial, sabent que aquesta resolució és injusta, per la qual cosa incompleix els deures del funcionariat. Aquesta actuació és una manifestació d’un abús d’autoritat. Està sancionada pel Dret penal, que busca la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració.
(3). Novació. Es pot definir la novació com a forma d’extinció de les obligacions, com l’extinció d’una obligació mitjançant la creació d’una altra nova destinada a reemplaçar.

enllaços d’interes:

Las cédulas hipotecarias se imponen a la titulización para financiar el ladrillo

¿Que son las titulaciones bancarias?

Diferencias entre titulizaciones y cédulas hipotecarias

El BCE invertirá más de un billón de euros en activos: deuda pública, cédulas hipotecarias y ABS (deuda privada.)

Asociación Hipotecaria española (AHE): Estadística de Títulos Hipotecarios

INFORMACIÓ AUDIO-VISUAL DEL TEMA DE TITULITZACIONS.

Aquesta entrada ha estat extreta i concentrada des de la informació obtinguda al blog https://ataquealpoder.wordpress.com/ escrit per JosepManel Novoa, la persona que més ha treballat aquest tema i on podeu trobar una extensa documentació i opinió.
aturats-BCNdesahucios: Lunes 28 abril- 9h Tres desalojos en CIUTAT MERIDIANA

TRES DESAHUCIOS EN CIUTAT MERIDIANA

La sangría de desahucios no SE DETIENE

Exigimos al Ayuntamiento y Servicios Sociales una vivienda social como respuesta adecuada.

Ninguna familia sin techo, ninguna casa sin gente!!

Convocatorias para distribuir a la gente para hacer frente a los 3 desahucios:

 • Nou Barris: a las 8.30 h. en metro Llucmajor (L4) … LOCALITZACIÓ
 • Ciutat Meridiana: a les 9h en metro de Ciutat Meridiana (L11)… LOCALITZACIÓ
LUNES

28 ABRIL

9 horas

Pedimos solidaridad con la familia de Daniel Dike que quieren desahuciar sin que el Ayuntamiento les de una alternativa a la que tienen derecho. Vamos a parar este injusto desahucio y a presionar a la Administración para que les de un piso de alquiler público.

El desahucio está programado para las 9h

LUGAR:c/ Les Agudes-25-27 (barrio Cuitat Meridiana)

Cómo llegar: metro Ciutat Meridiana-(L11).

Entidad desahuciadora: Caxia Galicia

Convocatorias: mirar encabezamiento de esta entrada.

Apoya: As. 500×20, 15M, Nou Barris Cabrejada, Ciutat Meridiana.

……………

LUNES

28 ABRIL

9 horas

Pedimos solidaridad con Carlos Holguin y tres personas mas que quieren desahuciar sin que el Ayuntamiento les de una alternativa a la que tienen derecho. Vamos a parar este injusto desahucio y a presionar a la Administración para que les de un piso de alquiler público.

El desahucio está programado para las 9h

LUGAR:c/ Les Agudes,83 (barrio Cuitat Meridiana )

Cómo llegar: metro  Ciutat Meridiana-(L11).

Entidad desahuciadora: Gescat Vivendes Comercial SLU.

Convocatorias: mirar encabezamiento de esta entrada

Apoya: As. 500×20, Nou Barris Cabrejada,15M, Ciutat Meridiana.

LUNES

28 ABRIL

9 horas

Pedimos solidaridad con la familia de Valenjni Dalila su pareja y su hijo que quieren desahuciar sin que el Ayuntamiento les de una alternativa a la que tienen derecho. Vamos a parar este injusto desahucio y a presionar a la Administración para que les de un piso de alquiler público.

El desahucio está programado para as 9h

LUGAR:c/ Pedraforca.16 (barrio  Cuitat Meridiana)

Cómo llegar: metro Ciutat Meridiana-(L11).

Entidad desahuciadora: BANKIA

Convocatorias: mirar encabezamiento de esta entrada

Apoya: As. 500×20, Nou Barris Cabrejada 15M, Ciutat Meridiana.

SOLIDARÍZATE, MAÑANA PUEDES SER TÚ

badalona