L’aplicació del Decret-Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Sentada la nostra oposició  AQUÍ, AQUÍ i AQUÍ a la regulació de lloguers aprovada al Parlament català per totalment insuficient, tot i estant avalada per multitud d’entitats socials, no neguem alguns avanços que momentàniament puguin permetre salvar llars afectades per la bombolla immobiliària.

Bàsicament el Decret-Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge (*1) permet no apujar els lloguers de manera real o encoberta en els següents supòsits:

 1. La llei s’aplica als nous contractes de lloguer de residència permanent de les persones arrendatàries -llogateres -, quan l’habitatge estigui situat en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.
 2. En el cassos de nous contractes o renovacions (les pròrrogues es fan amb les clàusules signades) si l’habitatge ha estat llogat en els darrers cinc anys:
  • Si el preu de l’anterior contracte estava per sota de l’índex de referència, la renda del nou contracte no podrà superar el preu acordat en el darrer contracte (actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat).
  • si el preu de l’anterior contracte estava per sobre de l’índex de referència, amb el nou contracte el preu ha de baixar com a mínim fins al valor l’índex.
 3. Si el seu contracte encara li falta molt per finalitzar-lo i té un preu superior al índex de referencia de lloguers pot optar per negociar amb el propietari o be adreçar-se a les Oficines d’Habitatge perquè negociin per vostè en cas de negativa de la propietat. Consideri sempre si li val la pena o no aconseguir-ho segons les seves circumstàncies o en tot cas, pot demanar-nos consell ( CONTACTAR AMB LA NOSTRA ENTITAT )
 4. La renda es pot incrementar o disminuir fins a un 5% si l’habitatge gaudeix de 3 de els següents característiques: ascensor, aparcament, mobles, calefacció o refrigeració, zonas comunes a l’edifici, piscina o equipaments, consergeria i vistes especials.
 5. La renda es pot actualitzar si està previst en el contracte cada però mai pot ser superior al de l’IPC interanual.
 6. Despeses generals. En cas de nou contracte o renovació les despeses incloses en l’anterior contracte sempre es poden tornar a repercutir. Si no hi havia despeses tampoc ara es poden repercutir en les renovacions ni en els nous contractes a no ser que hi hagi un acord entre les parts. Suposem que molts propietaris optaran per aquesta via, imposant de “mutu acord” un augment encobert afegint les despeses generals al nou contracte (*2). Aquesta és una modificació de darrera hora en l’articulat de la llei per evitar teòricament els increments de lloguer encoberts i que anul·lant els cassos que així hagin succeït.
 7. Les despeses generals s’han de fer constar de manera desglossada en cada rebut (és obligació fer rebuts, no hi ha prou amb el rebut de pagament del banc) i fer liquidació al final d’any, entregant la diferència al llogater/a si és negativa i còpies de les factures o del rebut del IBI, de manera que el propietari ja no se’l pot desgravar al IRPF o Impost de Societats.
 8. Si el darrer any s’han fet obres de millora d’habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica, es pot incrementar el preu del lloguer de referència. Aquest increment de la renda anual serà equivalent com a màxim a l’interès legal incrementat en tres punts sobre el capital invertit en la millora (actualment és un 6% en total).
 9. Si a l’habitatge s’hi lloguen habitacions amb contractes simultanis, la suma de les rendes de tots els contractes ha de complir la norma general que correspondria si fos un sol contracte.
 10. La Llei preveu sancions que seran les indicades per la Llei 18/2007 en el seu article Art.118. Les sancions ja previstes poden ser entre 3.000 i 90.000 euros previstes en la llei 18/2007. Entre les infraccions greus figura l’incompliment de la norma per part del propietari que llogui a un preu superior al 20% de l’índex de la Generalitat i l’ocultació al inquilí que la vivenda que ocupa està subjecta a la regulació de preus. Entre les sancions lleus, s’estableix el no fer constar en una oferta de lloguer el preu de referència o l’import de l’últim contracte firmat.
 11. En cas d’incompliment es pot denunciar davant l’Administració com poden ser les oficines d’Habitatge o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant la següent adreça de correu electrònic: ahc.incidenciescontenciorendes@gencat.cat, no es pot denunciar davant un jutjat.

Per qualsevol dubte podeu acudir a la nostra entitat ( CONTACTAR AMB LA NOSTRA ENTITAT ) >>>

+++ INFORMACIÓ a la GUIA RÀPIDA per conèixer la LLEI de CONTENCIÓ de PREUS del LLOGUER de la GENERALITAT >>>


NOTES:

 1. Portal Jurídic Generalitat de Catalunya, Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
 2. Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya, DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer. Article 4

Modificació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge

S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 9 de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, amb la redacció següent:

“3. En els contractes d’arrendament d’habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, és nul el pacte que obliga la part arrendatària a l’assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d’arrendament anterior.Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento

 

Barcelona y la composición del sujeto inquilino

Cataluña y Barcelona han producido los procesos de segregación y exclusión residencial más elevados del Estado. Esto abre numerosos interrogantes justo donde la normativa de vivienda ha obtenido sus mayores avances, valgan como ejemplo la Ley 24/2015 e incluso la modesta normativa de contención de alquileres aprobada en 2019. Sin embargo, es en este segmento donde los datos se muestran más crudos.

Print Friendly, PDF & Email

Les estratègies “negligents” dels sindicats de llogaters i d’habitatge

El problema d’accés a un habitatge digne i assequible al nostre país està donant entrada a debats i estratègies divergents i retrets entre les organitzacions d’habitatge que no permeten una discussió honesta. Aquest document intenta posar unes bases per fer-ho.

Print Friendly, PDF & Email

Volen vendre el meu pis, el vol el propietari i no renovar-me el contracte de lloguer… què faig?

La bombolla de lloguer no s’atura ni amb zones tensionades ni amb Ley de Vivienda estatal.
Els particulars volen fer negoci i no tenen escrupols en fotre fora els llogaters amb les herències. Una especulació, lligada als petits caseros, que cap administració atura.
Aqui donem unes claus de defensa.

Print Friendly, PDF & Email

GUIA de defensa del inquilino en contratos de temporada/ BASTA DE ABUSOS!

Esta exhaustiva GUÍA permite defenderse a los que tienen contratos de alquiler de temporada sean disfrazados o no.

La reciente crisis económica sobrevenida en marzo del 2020 a causa según dicen de la plandemia ha hecho aflorar un fenómeno muy extendido en las grandes ciudades del alquiler de temporada enmascarado (turístico), de habitaciones o de subarriendos de habitaciones donde viven miles de hogares en condiciones muy precarias y que han sufrido el confinamiento con personas menores en espacios de pocos metros cuadrados.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

1 comentari a “L’aplicació del Decret-Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”

Escriba aquí su comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies